Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

14.3.2015.

PREDAVANJE IZ ISTORIJE UMETNOSTI: ”RENESANSA”

PREDAVANJE IZ ISTORIJE UMETNOSTI: ”RENESANSA”


U petak 20. marta 2015. sa početkom u 20.15 časova, održaće se predavanje iz oblasti Istorije umetnosti na temu: ”Renesansa”. 

Predavač:

Frau Elisabeth Hefti, lic.phil., Kunsthistorikerin

Predavanje će biti na nemačkom.

Period Renesnse (15.-16. vek) je veoma bitan za razumevanje toka evropske kulture. Još uvek osporavana ”renesansa” vizantijske kulture u 10. veku je poznata danas samo užem krugu vizantologa. Cilj nam je da sa ovim predavanjem gospođe Elizabet Hefti otpočnemo diskusiju u sledećim predavanjima, ne samo o umetnosti, već i o filosofiji i teologiji vremena kada su se ”istok” i ”zapad” definitivno razišli u duhovnim i kulturnim stremljenjima.

Pozivamo ljubitelje umetnosti, istorije, filosofije i teologije da učestvuju u ovim diskusijama koje će, nadamo se, pomoći da bolje razumemo i savremena stremljenja ”istoka” i ”zapada”.