Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Vesti

23.5.2014.

ODRŽANA VANREDNA SKUPŠTINA CRKVENE OPŠTINE

11. 06. 2014

Na praznik Silaska Svetog Duha na apostole, 08. juna 2014. godine, sa početkom u 12.00 časova, bila je održana Vanredna skupština Crkvene opštine u Cirihu pri Svetouspenskom hramu o čemu smo blagovremeno obavestili naše parohijane na nedeljnim bogosluženjima, preko interneta i pošte. 
Za sjedinjenje Crkvene opštine Svete Trojice u Cirihu i Crkvene opštine u Cirihu pri Svetouspenskom hramu, glasalo je 318 članova CO u Cirihu. Protiv je glasalo 4 člana CO u Cirihu. Suzdržanih nije bilo.
Izveštaj sa Vanredne skupštine je prosleđen Eparhijskoj kancelariji.
Zahvaljujemo se parohijanima na blagorazumnosti i poverenju.
Članovi uprave Crkvene opštine u Cirihu sa svešteničkim bratstvom Svetouspenskog hrama

 

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U CIRIHU

PRI SVETOUSPENSKOM HRAMU

Br. 22/14

12. maja 2014. godine

POZIVNICA
ZA VANREDNU SKUPŠTINU CO U CIRIHU

Draga braćo i sestre

Saglasno sa odlukom nadležnog Arhijereja Administratora Eparhije za Austriju i Švajcarsku, NJegovog Preosveštenstva G. Dr. Irineja (Br. 167, od 09. maja 2014), čast nam je pozvati Vas na Vanrednu skupštinu Srpske pravoslavne Crkvene opštine u Cirihu. Vanredna skupština će biti održana na Duhove u nedelju, 08. juna 2014. godine u Svetouspenskom hramu u Cirihu Glattstegweg 91, sa početkom u 12.00 časova.

Predložene tačke dnevnog reda:

  1. Blagodarna molitva i pozdrav Predsednika CO.

  2. Da li naši parohijani žele da CO Sv. Trojice u Cirihu i CO u Cirihu pri

    Svetouspenskom hramu sa svojim članovima i celokupnom pokretnom i nepokretnom imovinom pristupe procesu sjedinjenja u jednu jedinstvenu Srpsku pravoslavnu Crkvenu opštinu u Cirihu koja će u svom sastavu imati tri međusobno jednake parohije”.1

Pravo glasa imaju vernici koji su svojim prilogom ili molitvenim prisustvom na bogosluženjima podržavali dosadašnji rad parohija i CO. Svima molimo od Gospoda mir i blagoslov Božiji.

Petronije Tejić

Predsednik CO

Jerej Branimir Petković

paroh I parohije

Protojerej Dr. Miroslav Simijonović

paroh II parohije
Nastojatelj Svetouspenskog hrama

1 Citirano iz zvaničnog Akta (Br. 167, od 09. maja 2014) NJegovog Preosveštenstva G. Dr. Irineja.