Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Psaltir KATIZMA 1.

KATIZMA 1.

Psalam 1.

(Psalam Davidov, ne natpisan u Jevreja)

  1. BLAŽEN čovek koji ne ide na veće bezbožnika,

      i na put grešnika ne stade,

      i na sedalište pogubnika ne sede.

  2.  Nego je u zakonu Gospodnjem volja njegova,

       i u zakonu NJegovom poučava se dan i noć.

  3.  I biće kao drvo zasađeno kraj izvora voda,

       koje plod svoj donosi u vreme svoje,

       i list njegov neće otpasti,

       i sve što radi preuspeće.

  4.  Nisu takvi bezbožnici, nisu takvi,

       nego su kao prah koji vetar razmeće sa lica zemlje.

  5.  Zato neće ustati bezbožnici na sudu,

       niti grešnici u saboru pravednih.

  6.  Jer zna Gospod put pravednih,

       i put bezbožnika propašće.


Psalam 2.

(Psalam Davidov. Proroštvo o Hristu).    DAp. 4, 25-27

  1.  ZAŠTO  se uzbuniše narodi

       i plemena smisliše zaludne stvari?

  2.  Sabraše se carevi zemaljski,

       i knezovi se okupiše zajedno

       na Gospoda i na Pomazanika NJegovog.

      (Diapsalma, jevr. selah = stanka, pauza)

  3.  Raskinimo okove njihove,

       i zbacimo sa sebe jaram njihov.

  4.  Onaj Koji živi na nebesima podsmejaće im se,

       i Gospod će im se podrugnuti.

  5.  Tada će im govoriti u gnjevu Svome,

       i u jarosti Svojoj potrešće ih.

  6.  A ja sam od NJega postavljen car na Sionu,

       gori svetoj NJegovoj,

  7.  javljajući zapovest Gospodnju:

       Gospod reče meni: Sin Moj jesi Ti,    DAp. 13, 33. Jevr. 1, 5;  5, 5.

        Ja Te danas rodih.

  8.  Traži od Mene i daću Ti narode u nasledstvo Tvoje,

        i u posed Tvoj krajeve zemlje.

  9.  Napasaćeš ih palicom gvozdenom,                      Otkr. 2, 27.

        kao sasude grnčarske razbićeš ih.

10.  I sada, carevi, urazumite se;

       naučite se sve sudije zemaljske.

11. Služite Gospodu sa strahom,

      i radujte se NJemu s trepetom.

12. Primite vaspitno karanje, da se ne razgnjevi Gospod,

      i poginete sa puta pravednog.

      Kada se razgori ubrzo gnjev NJegov,

      Blaženi svi koji se uzdaju u NJega.


Psalam 3.

Psalam Davidov, kada pobeže ispred lica Avesaloma sina svoga.

 2.   GOSPODE, što se umnožiše oni koji me ugnjetavaju?

Mnogi ustaju na mene,

 3.   mnogi govore duši mojoj:

       Nema mu spasenja u Bogu njegovom.                      (Diapsalma)

 4.   A Ti si, Gospode, zaštitnik moj,

       slava moja, i podižeš glavu moju.

 5.   Glasom mojim ka Gospodu vikah,

       i usliša me sa svete gore Svoje.

 6.   Ja usnuh i spavah,

       ustadoh, jer će me Gospod zaštititi.

 7.   Neću se uplašiti od mnoštva naroda,

       koji me okolo napadaju.

 8.   Ustani, Gospode, spasi me, Bože moj,

       jer si Ti porazio sve koji mi uzalud neprijateljuju,

       zube grešnika skršio si.

 9.   Gospodnje je spasenje,

       i na narodu Tvome blagoslov je Tvoj.                          


Slava:


Psalam 4.

Za kraj (=horovođi?), u psalmima (muzičkim), pesma Davidova.

 2.     KADA (Te) prizvah, uslišio si me,

         Bože pravde moje;

         U žalosti rasprostranio si me.

         Smiluj se na me, i usliši molitvu moju.

 3.     Sinovi ljudski, dokle ćete biti teškosrdni?

         Zašto ljubite sujetu, i tražite laž?               (Diapsalma).

 4.     I poznajte, da Gospod čudo pokaza na prepodnome Svome.

         Gospod će me uslišiti kada zavapim k NJemu.

1.      Gnevite se i ne grešite;                                Ef. 4, 26.                  

(pazite) šta govorite u srcima svojim,  

i na posteljama svojim skrušite se.

 6.     Prinesite (Bogu) žrtvu pravde, i uzdajte se u Gospoda.

 7.     Mnogi govore: Ko će nam pokazati dobra?

         Znamenova se na nama svetlost lica Tvoga Gospode.

 8.     Dao si veselje u srcu mome;

         od ploda pšenice, vina i jeleja svoga umnožiše se.

 9.     U miru ću zajedno usnuti i počinuti,

         jer si me Ti, Gospode, jedinoga u nadi nastanio.


Psalam 5.  

Za kraj, o naslednicima, Psalam Davidov.  

 2.     REČI  moje čuj, Gospode,

         razumi vapaj moj.

 3.     Pazi na glas moljenja moga,

         Care moj i Bože moj.

         Jer ću se Tebi pomoliti, Gospode.

 4.     Ujutru ćeš uslišiti glas moj,

         ujutru ću stati preda Te, i videćeš me.

 5.     Jer Ti nisi Bog koji hoće bezakonje.

         Neće se nastaniti kod Tebe lukavi,

 6.     niti će stajati bezakonici pred očima Tvojim;

         omrzao si sve koji čine bezakonje.

1.   Pogubićeš sve koji govore laž,

     čoveka krvnika i lukavog gnuša se Gospod.

 8.     A ja po mnoštvu milosti Tvoje ući ću u dom Tvoj,

         pokloniću se hramu svetome Tvome u strahu Tvome.

 9.     Gospode, uputi me u pravdi Tvojoj  radi neprijatelja mojih,

         ispravi pred Tobom put moj.

10.    Jer nema u ustima njihovim istine,

         srce im je sujetno;

         grlo im je grob otvoren,

         jezicima svojim dvoličahu.

11.    Sudi im, Bože,

         da odstupe od zamisli svojih;

         po mnoštvu bezbožnosti njihove izbaci ih,

         jer Te preogorčiše, Gospode.

12.    I da se uzvesele svi koji se uzdaju u Tebe;

         doveka će se radovati, i uselićeš se u njih.

         I hvaliće se Tobom (svi) koji ljube Ime Tvoje.

13.    Jer ćeš Ti blagosloviti pravednika;

         Gospode, blagovoljenjem kao oružjem venčao si nas.

 


Psalam 6.

Za kraj, u himnama, za osmi (dan? ili oktavu?), Psalam Davidov.

 2.     GOSPODE,  nemoj me jarošću Svojom pokarati,

         niti me gnjevom Tvojim kazniti.

 3.     Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan;

         isceli me, Gospode, jer se smetoše kosti moje,

 4.     i duša se moja smuti veoma.

         A Ti, Gospode, dokle ćeš?

 5.     Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju;

         spasi me radi milosti Tvoje.

 6.     Jer nema ko bi Te u smrti spominjao;

         i u adu ko će Te slaviti?

 7.     Umorih se u uzdisanju mojem,

         svaku noć kvasim odar svoj,

         suzama svojim postelju svoju oblivam.

 8.     Smuti se od žalosti oko moje,

         ostarih od svih neprijatelja mojih.

 9.     Odstupite od mene svi koji činite bezakonje,

         jer usliša Gospod glas plača mojega.

10.    Usliša Gospod moljenje moje,

         Gospod molitvu moju primi.

11.    Neka se postide i smute svi neprijatelji moji;

         neka se povrate nazad i veoma se postide ubrzo.                                


Slava:


Psalam 7.

Psalam Davidov,

koji pevaše Gospodu za reči Husije, sina Jemejenija (Venijaminca).

1.       GOSPODE  Bože moj, na Tebe se pouzdah,

spasi me od svih koji me gone, i izbavi me,

 3.   da ne zgrabe dušu moju kao lav,

       nemajući ko da izbavi, niti ko da (me) spase.

 4.   Gospode Bože moj, eda li učinih to (zašto me gone),

       eda li je nepravda u rukama mojim,

 5.   eda li uzvratih onima koji mi nanošahu zla,

       neka zato otpadnem od neprijatelja mojih prazan,

 6.   neka zato goni neprijatelj dušu moju, i dostigne je,

       i zgazi na zemlju život moj,

       i slavu moju u prah da nastani.                   (Diapsalma)

 7.   Ustani, Gospode, u gnjevu Svome,

       uzdigni se u krajevima neprijatelja mojih.

       Podigni se, Gospode Bože moj,

       zapovešću koju si zapovedio,

 8.   i sabor naroda okružiće Te,

       i za njega se na visinu vrati.

 9.   Gospod će suditi narodima.

       Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj,

       i po nezlobivosti mojoj (nek bude) na meni.

10.  Neka se okonča zloba grešnika,

         i uspravićeš pravednoga,

         Bože Koji ispituješ srca i bubrege.

11.    Pravedna je pomoć moja od Boga,

         Koji spasava prave srcem.

12.    Bog je sudija pravedan i moćan i dugotrpeljiv,

         i ne navodi gnjev svaki dan.

13.    Ako se ne obratite, mač Svoj naoštriće,

         luk Svoj zategnuće, i to je pripremio,

14.    i u tome pripremi oruđa smrti,

         strele Svoje učini palećima.

15.    Gle, (neprijatelj) zače nepravdu,

         zatrudne bol, i rodi bezakonje.

16.    Rov otvori, i iskopa ga,

         i pašće u jamu koju je načinio.

17.    Povratiće se bol njegov na glavu njegovu,

         i na teme njegovo pašće nepravda njegova.

18.    Ispovedaću i hvaliću Gospoda po pravdi NJegovoj,

         i psalmopevaću Imenu Gospoda Višnjega.


Psalam 8.

Za kraj, za točila. Psalam Davidov.

2.   GOSPODE, Gospode naš,

      kako je divno Ime Tvoje po svoj  zemlji!

      Jer se uzdiže veličanstvenost Tvoja iznad nebesa.

 3.   Iz usta dece i odojčadi načinio si (Sebi) hvalu,  Mt. 21, 16.

         nasuprot neprijatelja Tvojih,

        da satreš neprijatelja i osvetnika.

 4.   Kada pogledam nebesa, dela prstiju Tvojih;

        mesec i zvezde, koje Ti osnova.

 5.   Šta je čovek, da ga se sećaš?                            Jevr. 2, 6-8.

      Ili sin čovečiji, da ga pohodiš?

 6.     Umanjio si ga zamalo od Anđela,

        slavom i čašću venčao si ga.

 7.   I postavio si ga nad delima ruku Tvojih,

        sve si potčinio pod noge njegove,            1 Kor. 15, 27.

 8.   ovce i sve volove,

        a još i životinje poljske;

 9.   ptice nebeske, i ribe morske,

        koje prohode staze morske.

10.   Gospode, Gospode naš,

      kako je divno Ime Tvoje po svoj zemlji!    

                                                       

       Slava, I sada: Aliluja.