Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Slava Sv. Arhangel Mihailo

Pomaže Bog oče
Ja slavim Sv. Aranđela (Sv. arhangela Mihaila). Neki pričaju da se ne valja da se pravi žito za moju slavu. Je li to tačno?


Bog vam pomogao R...

Naš Patrijarh Pavle je u svojoj drugoj knjizi «Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere» str. 56-63, lepo objasnio ispravnost prakse da se žito - koljivo - sprema na praznik Sv. arhangela Mihaila kao i na praznik Sv. Ilije. Ja ću vam samo ukratko izložiti mišljenje našeg Patrijarha po ovom pitanju.

U nekim krajevima postoji običaj da se žito - koljivo - ne sprema na praznik gore pomenutih slava, jer je Sv. arhangel Mihailo besmrtni anđeo, a Sv. Ilija nije umro već je uznešen na nebo. Koljivo se sprema ne za svete koji su «umrli», već kako se u samoj molitvi za osvećenje koljiva sveštenik moli, da se koljivo prinosi «u tvoju slavu», misleći na Boga, «u čast i spomen svetog (izgovara se ime slave porodice), i u pomen onih koji umreše u blagočestivoj veri. Onima koji ovo spremiše i spomen vrše, ispuni, Blagi, sve molbe njihove na (njihovo) spasenje i da okuse tvoja večna dobra...» Trebnik, str. 406.

Ovo je najbitniji deo molitve u kojoj se otkriva smisao pripremanja koljiva za Krsnu slavu. Krsna slava sa slavskim kolačem i koljivom se prinosi Boga radi i u čast krsnog svetoga kao zaštitnika porodice. Tom prilikom, kada se osvećuje koljivo i spominje Krsna slava, takođe se pominju oni u porodici «koji umreše u blagočestivoj veri», a koji su pre nas slavili, očuvali i nama preneli Krsnu slavu. Time pokazujemo sabornost i zajednicu između Boga, svetih, naših predaka, nas i naših potomaka «u blagočestivoj veri». Kuvana pšenica - koljivo - nije simbol smrti, već života onih koji su živeli i koji sada žive «u blagočestivoj veri» sa Bogom i svojom Krsnom slavom.

Iz tog razloga, ako želite, slobodno pripremite koljivo, jer se time nećete ogrešiti o propise Pravoslavne crkve.

Vaš u Gospodu o. Miroslav