Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

POBRATIMSTVO

Dobar dan oče,

Imam jednu super drugaricu, imam brata a nemam sestru i volela bih da  naše prijateljstvo zauvek ostane. Volela bih da je posestrim i da ostanemo uvek dobre prijateljice.

Čula sam da se to radi u crkvi. Šta treba mi da uradimo da bi bile sestre?

D. 

Pomaže Bog poštovana D.

 

Pravoslavna crkva nema obred bratimljenja/posestrinstva u Trebniku (zbirka molitava za razne potrebe vernika). 

U nekim krajevima postoji običaj bratimljenja po kojem, kako sam čuo, meša se krv onih koji žele da se bratime, a u crkvi sveštenici čitaju molitve. Nije mi poznato koje su to molitve, ali predpostavljam da su uzete iz nekih obrednih činova i prilagođene su za potrebe osoba koje imaju istu želju kao Vi i Vaša dobra prijateljica.

Možda ste primetili da se ljudi u crkvi oslovljavaju sa: ”brate” - ”sestro”. Takav vid oslovljavanja ima duboki smisao u veri da smo svi mi pred Bogom duhovna braća i sestre - deca Božija u kontekstu molitve: ”Oče naš…”. Ipak, veoma je mali broj ljudi koji osećaju svoje bližnje kao brata i sestru. Pobratimstvo i posestrinstvo je imalo smisla u našoj istoriji u periodu velikih stradanja u ratovima ili usled epidemija koje su odnele sa sobom veliki broj ljudi. Oni koji su te nedaće preživeli pokušavali su bratimljenjem da prošire svoju familiju, da je ojačaju pre dolaska novih iskušenja. Obred spajanja krvi je paganskog porekla i zato je Svetoj Crkvi stran. Ipak, ima nečeg pozitivnog u svemu ovome.

Ako želite da posestrinite svoju najbolju prijateljicu, predložio bih Vam da postite nedelju dana, da dođete pre liturgije na ispovest (duhovni razgovor sa sveštenikom) i da se u toku liturgije pričestite. Učinite da krv Gospoda našega Isusa Hrista bude garant Vaše sestrinske ljubavi i pažnje! Takođe je lepo da Vašu sestrinsku ljubav i poštovanje svake godine potvrđujete zajedničkim postom, ispovešću i pričešćem u crkvi. 

Smisao Svete Cerkve u svetu se ogleda u ohristovljenju svih naših životnih navika i običaja. I ovaj narodni običaj bratimljenja ne smemo da preziremo, već da mu podarimo Hristoliki karakter, kojim će te i Vi biti bliži Bogu i jedna drugoj kao sestre. 

 

Srdačno Vas pozdravljam u nadi da se uskoro vidimo u crkvi. 

o. Miroslav