Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Četvrtak, 30.07. (17.07. po Starom kal.)

Ognjena Marija - Sv. muč. Marina

Ognjena Marija - Sv. muč. Marina

Rodom iz Antiohije Pisidijske, od roditelja neznabožačkih. Tek u 12 svojoj godini ču Marina za Gospoda Isusa Hrista, kako se vaploti od Prečiste Deve, kako čudesa mnoga sotvori, krsnu smrt primi i slavno vaskrse. NJeno mlado srce raspali se ljubavlju prema Gospodu, i ona se zavetovaše nikad se ne udavati, i još željaše svom dušom postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. NJen otac omrznu je zbog vere njene i ne smatraše je ćerkom. Namesnik carski, Olimvrije, saznavši od Marine da je ona hrišćanka, poželi od nje najpre da mubude žena. A kada Marina to odbi, on joj naredi da se pokloni idolima, na što sv. Marina odgovori: „ne ću se pokloniti ni prineti žrtve bezdihanim i mrtvim idolima, koji niti sami sebe poznaju niti pak znaju, da li ih mi čestvujemo ili beščestvujemo; ne dam njima one časti, koja pripada samo Tvorcu mojemu". Tada je Olimvrije stavi na ljute muke, pa je svu ranjenu i krvavu baci u tamnicu. U tamnici Marina se moljaše Bogu, i posle molitve javi joj se najpre đavo u vidu strašne zmije, koja obzinu glavu njenu. No kada se ona prekrsti zmija se raspuče i iščeze. Tada je oblista svetlost nebesna, i njoj se učini, da iščezoše zidovi tamnice, zajedno sa krovom, i krst se javi, blistav i visok, a na vrhu krsta bela golubica, od koje dođe glas: „raduj se, Marino, razumna golubice Hristova, kćeri Siona višnjega, jer prispe dan tvoga veselja." I Marina bi isceljena silom Božjom odsvih rana i bolova. Bezumni sudija mučaše je drugi dan u ognjui u vodi, ali Marina sve pretrpi kao u tuđem telu. Najzad je osudi na posečenje mačem. Pred samu smrt javi joj se Gospod Isus s angelima. Posečena beše u vreme cara Dioklecijana, no dušom i silom osta u životu na nebesima i na zemlji. Jedna ruka sv. Marine nalazi se u man. Vatopedu u sv. Gori. U Albaniji pak, na planini Langa više Ohridskog jezera, nalazi se manastir sv. Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čudesa događala su sei događaju u ovom manastiru, kojih su svedoci ne samo hrišćani nego i muslimani. Toliko poštovanja imaju Turci prema ovoj svetinji, da nikad nisu hteli darnuti ni u svetinju niti u imovinu ovog manastira. Jedno vremeTurčin je bio tutor ovog manastira.

Prep. Leonid Ustnedumski

Ovaj ruski svetitelj podvizavao se od mladosti u nekolikim manastirima, u Soloveckom, Mirožskom i drugim. Najzad osnovao svoj manastir na reci Luzi u Vologdskoj guberniji. Podvizavao se tvrdo dok mu se duša nije ispunila blagodatnom svetlošću i silom Duha Svetoga. Kao svetilnik veliki privukao mnoge podvižničkom životu. Nazvat je Ustnedumskim zato što kad ga je jednom ujela otrovna zmija, on o tome nije hteo ni misliti ni zboriti, i ostao je živ. Ugodivši Bogu predstavio se mirno 17 jula 1653 god. Mošti njegove pokoje se u njegovom manastiru.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA RIMLJANIMA 13:1-10

(Zač.111).

1. Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene.

2. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božijoj a koji se protive primiće osudu na sebe.

3. Jer starješine nisu strah za dobra djela nego za zla. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti? Čini dobro i imaćeš pohvalu od nje,

4. Jer je sluga Božiji tebi za dobro. Ako li zlo činiš boj se, jer ne nosi mača uzalud, jer je Božiji sluga osvetnik, da izlije gnjev na onoga koji zlo čini.

5. Zato je potrebno pokoravati se ne samo zbog gnjeva, nego i zbog savjesti

6. Jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici božiji koji se time stalno bave.

7. Podajte, dakle, svakome što ste dužni: kome porezu - porezu, kome carinu - carinu, kome strah - strah, kome čast - čast.

8. Ne budite nikome ništa dužni osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi drugoga ispunio je zakon.

9. Jer ono: Ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne poželi, i bilo koja druga zapovijest, ispunjava se u ovoj riječi: LJubi bližnjega svojega kao sebe samoga.

10. LJubav ne čini zla bližnjemu; ljubav je, dakle, punoća zakona.

(Zač. 112).

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 12:30-37

30. Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji ne sabira sa mnom, rasipa.

31. Zato vam kažem: Svaki grijeh i hula oprostiće se ljudima, a hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima.

32. I ako reče ko riječ protiv Sina Čovječijega, oprostiće mu se; a koji reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovome vijeku ni u budućem.

33. Ili usadite dobro drvo, i rod njegov biće dobar, ili usadite rđavo drvo, i rod njegov biće rđav; jer se po rodu drvo poznaje.

34. Porodi aspidini, kako možete dobro govoriti, kada ste zli? Jer od suviška srca usta govore.

35. Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro; a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.

36. A ja vam kažem, da će za svaku praznu riječ koju reknu ljudi dati odgovor u dan Suda.

37. Jer ćeš zbog svojih riječi biti opravdan i zbog svojih riječi biti osuđen.

(Zač. 48).

RASUĐIVANJE

Dok Hristos ne postane duši sve, ali sve, što uopšte ima neku neprolaznu i nepromenljivu vrednost, dotle čovek ne može poći na muke za Hrista. Kako je sv. Marina, petnaestogodišnja devojčica, mogla poći na muke za Hrista? Jer joj je Hristos bio sve, ali sve. Kako je sv. Julita mogla se radovati videći svoga trogodišnjeg sina Kirika mrtva za veru Hristovu? Opet: jer joj je Hristos bio sve, ali sve... Evo kako sv. Tihon Zadonski iscrpno govori o tome, kako je to Hristos čoveku sve. (U vidu razgovora Hrista s čovekom.) „Hoćeš li sebi dobra? Svako dobro u Meni je. Hoćeš li blaženstva? Svako blaženstvo u Meni je. Krasotu li hoćeš? Šta je krasnije od Mene? Blagorodstvo li hoćeš? Šta je blagorodnije od Božjeg Sina i Deve? Visinu li hoćeš? Šta je više od Cara nebeskog? Slave li hoćeš? Ko je slavniji od Mene? Bogatstvo li hoćeš? U Meni je svako bogatstvo. Mudrosti li hoćeš? Ja sam Mudrost Božja. Prijateljstva li hoćeš: Ko je ljubazniji prijatelj od Mene, koji dušu položih za sve? Hoćeš li pomoći? Ko može pomoći osim Mene? Tražiš li veselja? Ko će oveseliti izvan Mene? Tražiš li utehe u bedi : Ko će utešiti izvan Mene? Tražiš li mira? Ja sam mir duševni. Tražiš li života? U Meni je izvor života. Tražiš li svetlosti? Azъ esmъ svetъ mіru."

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesnu bakarnu zmiju u pustinji (IV Mojsije 21), i to:
1. kako sav narod htede izginuti od ujeda zmija, dok Mojsej ne podiže bakarnu zmiju na motci;
2. kako svak, ujeden od zmije, čim pogleda u bakarnu zmiju, bivaše zdrav;
3. kako bakarna zmija predobražava Hrista na krstu.

BESEDA

o potrebi ponavljanja i ponavljanja
Za to se neću olijeniti opominjati vam
jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste
u ovoj istini
(II Pet. 1, 12).
Orač ore u njivi. Ne ponavlja li orač svakog sekunda isti posao? Kako bi inače njivu uzorao, ako ne bi odjutrado mraka dubio brazdu za brazdom?
Putnik korača putem. Ne ponavlja li putnik svakoga sekunda isti posao, isti trud? Kako bi inače put prešao,i svojoj meti stigao?
Drvodelja daske delja u radionici. "Ne ponavlja li drvodelja sa svakom daskom isti posao, isti napor? Kako bi inače spremio poručeni broj izdeljanih dasaka?
Nisu li, braćo, svi naši korisni poslovi sastavljeni od niza i niza ponavljanja? Neka se, dakle, ne olenji propovednik istine, i ne kaže: rekao sam im, i ne ću da ponavljam! Neka se ne pogordi slušatelj istine, i ne kaže: čuo sam to jedan put, i ne treba više da slušam!
O propovedniče istine, ne uboj se da ponavljaš i ponavljaš; da ponovljeno učiš i ponovljeno opominješ. Bez ponavljanja niti se njiva uzore, niti put prevali, niti japija izdelja. A ti si za to, da oreš, da vodiš, da deljaš.
O slušatelju istine, ne pogordi se i ne reci, da si jednom čuo istinu. Istina je hrana za dušu. Ti si jeo hlebi danas, i juče, i prekjuče, i mesecima i godinama. I opetćeš ga jesti, da bi telo tvoje bilo zdravo. Hrani i dušu. Hrani je istinom, istom istinom, i juče i danas i sutra, sve do smrti. Da duša tvoja bude zdrava i snažna i svetla.
O Gospode Isuse, hrani nas svaki dan i svaki čas istinom Tvojom - Tobom, o Isuse, hrano slatka! Tebislava i hvala vavek. Amin.