Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 29.08. (16.08. po Starom kal.)

Nerukotvorena ikona Gospoda Isusa Hrista

Nerukotvorena ikona Gospoda Isusa Hrista

U ono vreme kada Gospod naš propovedaše Jevanđelje i isceljivaše svaku bolest i svaki nedug na ljudima, beše u gradu Edesi, na obali Eufrata reke, knez neki Avgar, sav prokažen gubom.On ču za Hrista, Iscelitelja od svake muke i bolesti, pa posla nekog živopisca Ananiju u Palestinu s pismom Hristu, u kome Avgar moljaše Gospoda da dođe u Edesu i da ga isceli od gube. U slučaju da Gospod ne mogadne doći, naredi knez Ananiji da živopiše lik NJegov i donese, verujući da će mu taj lik povratiti zdravlje. Gospod odgovori, da ne može doći, jer se približavaše vreme NJegovog stradanja - uze ubrus, ubrisa Svoje lice, i na ubrusu upisa se savršeno prečisti lik NJegov. Taj ubrus predade Gospod Ananiji s porukom, da će se knez od njega isceliti, ali ne sasvim, zbog čega će On njemu docnije poslati poslanika, koji će zbrisati i ostatak bolesti njegove. Primivši ubrus knez Avgar ga celiva, i guba spade sa svega njegova tela, no ostade malo od nje na licu njegovom. Docnije apostol Tadej propovedajući Jevanđelje dođe Avgaru, isceli ga potajno i krsti ga. Tada knez polupa idole, koji stajahu pred kapijom grada, i nad kapijom stavi onaj ubrus s likom Hristovim, nalepljen na drvo, uokviren u zlatan ram i okićen biserom. Još napisa knez ispod ikone na kapiji: „Hriste Bože, niko se ne će postideti, ko se u Tebe nada". Docnije, jedan od praunuka Avgarovih obnovi idolopoklonstvo. I episkop toga grada dođe noću i zazida onu ikonu nad kapijom. Vekovi su od tada prošli. U vreme cara Justinijana napade Persijski car Hozroj na Edesu, i grad beše u velikoj teskobi. Desi se tada da episkop Edeski Evlavije imade viđenje Presvete Bogorodice, koja mu objavi tajnu o zazidanoj i zaboravljenoj ikoni. Ikona bi pronađena, i silom njenom vojska Persijska pobeđena.

Sv. muč. Diomid

Lekar iz Tarsa, od znamenita roda. Lečeći narod učio ga veri Hristovoj. Car Dioklecijan naredi te mu glavu odsekoše u Nikeji 298 god. Oni koji mu odsekoše glavu i doneše caru oslepiše, a kada glavu vratiše k telu i pomoliše se, ozdraviše.

Sveti Rafailo Banatski

Sveti Rafailo Banatski

Rodom Srbin. Podvizavao se u manastiru Hilandaru. Ovaj manastir u to vreme imao je više svojih metoha po srpskim zemljama, među njima i jedan na području današnjeg Zrenjanina. U taj metoh je, po nekom manastirskom poslušanju, bratstvo Hilandara poslalo jeromonaha Rafaila. Tu Sveti Rafailo nastavi da živi strogi podvižnički život, i to ne samo u vršenju naloženog mu manastirskog poslušanja, nego i u svim bogougodnim podvizima monaškog života, osobito u podvigu molitve i posta. Živeo je u maloj kolibi napravljenoj od obične trske, u kojoj se mirno prestavio Gospodu. NJegove mošti projaviše se čudotvornim, zbog čega mnogi narod dolazi na njegov grob. Sveti Rafailo Banatski je živeo u XVI i XVII veku.

Prep Joakim Osogovski

Podvizavao se u drugoj polovini XI veka u planini Osogovskoj na mestu zvanom Sarandopor, u jednoj pećini. Na tome mestu docnije podigne crkvu jedan drugi podvižnik, Teodor sa Ovčeg Polja, kome sena snu javio sv. Joakim. Mnoga čudesa kroz vekove događala su se od moštiju prep. Joakima, a i danas događaju.

Sv. muč. Stama

Seljak, rodom od Volosa u Tesaliji. Kada neki nečovečni aga skupljaše od naroda carske danke, i veoma zlostavljaše narod, pođe Stamat s nekoliko drugova u Carigrad, da se tamo žale veziru. No svojim oštrim optužbama age Stamat se zameri velikašima sultanovim, i ovi ga uhapse. Najpre ga htedoše laskanjem poturčiti obećavajući mu bogatstvo, slavu i čest. Na to mučenik uzviknu: „moje bogatstvo, slava i čest, to je Hristos moj!" Tada ga Turci mučiše i najzad pred Svetom Sofijom posekoše 1680 god. Tako se ovaj vojnik Hristov uvenča vencem mučeničkim.

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 7-15

7. Nego kao što u svemu izobilujete: u vjeri, i u riječi, i u znanju. i u

svakom staranju i u ljubavi vašoj prema nama. da izobilujete i u ovoj

milostinji.

8. Ne govorim ovo kao zapovijest, nego da kroz revnost drugih provjerim

iskrenost ljubavi vaše.

9. Jer znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da bogat budući, vas

radi osiromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.

10. I savjet dajem u ovome. jer ovo koristi vama, koji počeste ne samo da

činite, nego i da želite to još od lanjske godine.

11. A sada dovršite to i na djelu, da kao što bješe dobra volja da želite, tako da učinite od onoga što imate.

12. Jer ako ima ko dobru volju, mio je po onome što ima, a ne po onome što nema.

13. Jer ne da drugima bude olakšanje, a vama nevolja, nego podjednako,

14. U sadašnje vrijeme vaš suvišak da bude za njihov nedostatak, da i

njihov suvišak bude za vaš nedostatak: da bude jednakost.

15. Kao što je napisano: Ko je mnogo skupio, nije mu preteklo; i ko je malo skupio, nije mu nedostalo.

(Zač. 187).

SVETO JEVANĐELJE OD MARKA 3:6-12

6. I izišavši fariseji odmah učiniše vijeće protiv njega sa irodovcima kako bi ga pogubili.

7. A Isus otide sa učenicima svojim prema moru; i mnogi narod iz Galileje pođe za njim, i iz Judeje,

8. I iz Jerusalima, i iz Idumeje, i s one strane Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko, čuvši šta on čini, dođe k njemu.

9. I reče učenicima svojim da lađica za njega bude spremna zbog naroda, da ga ne pritješnjavaju.

10. Jer mnoge iscijeli, tako da navaljivahu na njega koji imahu rane da ga se dotaknu.

11. I nečisti duhovi kad god bi ga vidjeli, pripadahu k njemu i vikahu govoreći: Ti si Sin Božiji.

12. I mnogo im prijećaše da ga ne razglašavaju.

(Zač. 12).

RASUĐIVANJE

Pravoslavna crkva nadmašuje sve ostale hrišćanske grupe bogatstvom svoga Predanja. Protestanti žele da se drže samo Svetoga Pisma. No ni Sveto pismo ne može se protumačiti bez Predanja. Sam apostol Pavle zapoveda: braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste riječju ili iz poslanice naše (II Sol. 2, 15). Predanje o knezu Avgaru nesumnjivo je apostolsko predanje, mada ga apostoli ne pominju u svojim spisima. Apostol Tadej uopšte nije ništa napisao, te prema protestantskom mišljenju on ništa nije ni govorio, niti vernima predao. Po čemu je on onda bio apostol Hristov? Predanje o knezu Avgaru spominje sv. Jovan Damaskin u svojoj odbrani ikonopoštovanja. Kako je divno i dirljivo pismo Avgarevo Hristu. Pošto mu je prethodno napisao, da je čuo o čudesnoj moći NJegovoj da bolne isceljuje i pošto ga je umolio da dođe i njega isceli Avgardalje piše: „čujem još i ovo, da Jevreji Tebe mrze, i da Ti spremaju neko zlo. Ja imam grad, nevelik ali krasan i obilan svakog dobra: dođi k meni, i živi sa mnom u mome gradu, koji nam je obojici dovoljan za svaku potrebu". Tako je pisao jedan neznabožački knez, dok su knezovi Jerusalimski spremali smrt Gospodu Čovekoljubcu.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesnu Božju pomoć Jonatanu sinu Saulovom (I Sam. 13 - 14), i to:
1. kako Filistejci ustaše na Jevreje, i beše vojska Filistejska kao pijesak na brijegu morskom.
2. kako Jonatan sa svojim momkom napade Filistejce, uzdajući se u Boga, i kako ih zbuni i pobedi;
3. kako i mi treba da poznamo istinitost reči Jonatanovih: Gospodu ne smeta izbaviti s množinom ili s malinom.

BESEDA

o najslavnijem detetu
Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade,
kojemu je vlast na ramenu njegovu, i
ime je njegovo: velikog saveta angel,
čudni savjetnik, Bog silni, knjaz mira,
otac budućeg vremena
(Isa. 9, 6).
Koji je smrtni čovek u svoj istoriji ljudskoj, na koga bi se mogli primeniti svi ovi nazivi, sva ova vlast, sva ova slava? Nikoji. Zato sv. Zlatoust i veli: „ovo je nemoguće razumeti u odnosu ma koga drugog čoveka nego samo u odnosu Hrista." Prorok ovde jasno izražava dve prirode u Spasitelju sveta: čovečansku i božansku. Rodi se dijete - to označava čisto čovečansku prirodu. Sin nam se dade - to sjedinjuje dve prirode u jednoj ličnosti: Sin Božji i Sin Devin u ličnosti vaploćenog Gospoda. Ostali nazivi pak označavaju božansku prirodu Gospoda Isusa. Vlast je NJegova na ramenu NJegovu, t.j. vlast je NJegova. - NJegova sopstvenost, i nije pozajmljena. Veliki savet - nije li to Sveta Trojica? Angel, ili poslanik i vesnik, toga trojičnog saveta jeste Sin Božji, slovo predvečno. Čudni savetnik - jer je sve čudo sve iznenađenje,sve novost, što od NJega i kroz NJega dođe rodu ljudskom. Bog silni - šta bi Arije na ovo rekao, i njegove moderne pristalice,koji odriču božanstvo Gospodu Isusu? Knjaz mira - jer od NJega je mir trajni, mimo NJega rat spolja i iznutra. Otac budućeg vremena - kao što je On gospodar prošlosti tako i budućnosti. No On je još Otac Crkve, tvorac novog sveta, Osnivač Carstva Božjeg. Ovo divno i tačno viđenje vide sam Isaija, sin Amosov, na 700 godina pre nego se ono objavi celoj vasioni.
O Gospode Isuse, prorocima Ti si najslavnije predskazanje, vernima najslavnije otkrovenje. Otključaj um naš, da bi u nj ušla čudesna slava veličanstva Tvoga; i otključaj srce naše, da bi se ispunilo životvornom ljubavlju Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

BESEDA

o božanskom izdanku iz korena Jesejeva
Ali će izaći šibljika iz stabla Jesejeva
i izdanak iz korijena njegova izniknuće
(Isa. 11, 1).
Kod ovakvih jasnih proročanstava o Hristu Gospodu, zašto Jevreji ne poverovaše u NJega kao Mesiju? Zbog bezumne gordosti svoje, i zbog bezumnih zločina svojih nad svetim i pravednim ljudima. Ko je ta šibljika iz stabla Jesejeva drugi do Gospod Hristos? Jesej je bio otac Davida cara, a iz kolena Davidova očekivao se Mesija. Iz kolena Davidova On se javio, i iz Vitlejema grada Davidova. Šibljika iz stabla Jesejeva označava telesno proishođenje Gospoda od Deve Marije, potomkinje Jesejeve i Davidove, a izdanak iz korena njegova - Jesejeva - označava u NJemu projavljenu onu pravdu, koja je od mnogih careva iz doma Davidova bila pogažena. Pogažena pravda je kao osušen panj. No iz korena takvog panja ponekad nikne zelen izdanak. Takav samonikli izdanak biće i Gospod Isus. Po materi On će biti iz kolena Davidova, no po božanskom Začeću Svome On će biti od Duha svetoga. U večnosti od Oca bez matere, u vremenu od Matere bez oca. U večnosti ideja očovečenja, stajala je pod pokrivalom Božanstva; u vremenu Božanstvo NJegovo pak stajalo je pod pokrivalom čovečanstva. Pilat je uzalud gledao u tu šibljiku iz stabla Jesejeva i uzviknuo je: gle, čoveka! kao kad bi neko video žicu sprovodnicu električne sile među mnogim običnim žicama, i uzviknuo: gle, žice! Niti ovaj poznaje električnu silu u žici, niti je onaj poznao Boga u čoveku.
O Gospode Isuse, Bogočoveče čovekoljubivi, učini nas Bogoljubivim, i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.