Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 28.08. (15.08. po Starom kal.)

VELIKA GOSPOJINA - Uspenije Presvete Bogorodice

VELIKA GOSPOJINA - Uspenije Presvete Bogorodice

Gospod koji je na Sinaju zapovedio petom zapovešću: poštuj oca svoga i mater svoju, pokazao je primerom Svojim, kako treba poštovati roditeljku svoju. Viseći na krstu u mukama On se seti Matere Svoje i pokazujući na apostola Jovana reče joj: ženo, eto ti sina! Potom reče Jovanu: eto ti matere! I tako zbrinuvši Svoju Majku On izdahnu. Jovan imaše dom na Sionu u Jerusalimu, u koji se nastani i Bogorodica i osta da živi do kraja svojih dana na zemlji. Svojim molitvama, blagim savetima, krotošću i trpeljivošću ona mnogo pomagaše apostolima Sina svoga. U glavnome sve vreme do smrti provela je ona u Jerusalimu obilazeći čestoona mesta, koja su je podsećala na velike događaje i na velika dela Sina svoga. Naročito je često pohodila Golgotu, Vitlejem i goru Jeleonsku. Od njenih dužih putovanja pominje se njena poseta sv. Ignjatiju Bogonoscu u Antiohiji, poseta sv. Lazaru četvorodnevnom, episkopu Kiparskom, poseta Sv. Gori koju je ona blagoslovila, i bavljenje u Efesu sa sv. Jovanom za vreme velikog gonjenja hrišćana u Jerusalimu. U svojoj starosti ona se često molila Gospodu i Bogu svome na Jeleonskoj gori, na mestu Vaznesenja NJegova, da je što pre uzme iz ovoga sveta. Jednom prilikom javi joj se arhangel Gavril, i objavi joj, da će kroz tri dana biti upokojena. I dade joj angel Božji jednu granu palmovu, koja će se nositi pri njenom sprovodu. S velikom radošću ona se vrati doma poželevši u srcu, da još jedanput u ovom životu vidi sve apostole Hristove. Gospod joj ispuni ovu želju, i svi apostoli, nošeni angelima i oblacima, najedanput se sabrašeu dom Jovanov na Sionu. Sa velikom radošću vide ona svete apostole, ohrabri ih, posavetova i uteši; po tom mirno predadeduh svoj Bogu bez ikakve muke i bolesti telesne. Apostoli uzeše kovčeg s telom njenim, od koga izlazaše aromatni miris, i u pratnji mnoštva hrišćana preneše u vrt Getsimanski u grobnicu sv. Joakima i Ane. Od zlobnih Jevreja zaklanjaše ih oblak po promislu Božjem. Neki sveštenik jevrejski, Atonije, dohvati rukama kovčeg u nameri da ga preturi, ali u tom času angel Božji odseče mu obe ruke. Tada on zavapi apostolima zapomoć, i bi isceljen pošto izjavi svoju veru u Gospoda Isusa Hrista. Apostol Toma beše izostao, opet po Božjem Promislu, da bise tako opet otkrila jedna nova i preslavna tajna o Svetoj Bogorodici. Trećeg dana stiže i on, i poželi da celiva telo Svete Prečiste. No kada apostoli otvoriše grob, nađoše samo plaštanicu, a tela ne beše u grobu. Toga večera ona se javi apostolima, - mnoštvom angela okružena, i reče im: „radujte se, ja ću biti s vama navek." Ne zna se tačno, koliko stara beše Bogorodica u vreme uspenija svoga, ali preovlađuje mišljenje, da je bila prešla 60 godina svoga zemnog veka. O Presvetoj Bogorodici (predavanje umirovljenog episkopa Atanasija Jevtića; tonski zapis) Uspenije Presvete Bogorodice - Velika Gospojina (iz Svetigorinog Katihizisa; tonski zapis)

Evanđelja

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 15:1-11

(Zač. 158).

1. Ali vama napominjem, braćo, jevanđelje koje vam propovijedah, koje i primiste, u kome i stojite,

2. Kroz koje se i spasavate, ako držite onako kako vam propovijedah, osim ako uzalud ne povjerovaste.

3. Jer vam najprije predadoh što i primih, da Hristos umrije za grijehe naše po Pismu,

4. I da bi pogreben, i da je ustao treći dan, po Pismu,

5. I da se javio Kifi, zatim Dvanaestorici;

6. Potom se on javio odjednom više od pet stotina braće, od kojih su većina i sada živi, a neki se upokojiše.

7. Potom se javio Jakovu, zatim svima apostolima;

8. A poslije sviju. kao kakvom nedonoščetu, javio se i meni.

9. Jer sam ja najmanji od apostola, koji nisam dostojan nazvati se apostol, zato što gonih Crkvu Božiju.

10. No blagodaću Božijom jesam što jesam, i blagodat njegova koja je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju njih, ali ne ja, nego blagodat Božija koja je sa mnom.

11. Bilo, dakle, ja bilo oni, tako propovijedamo, i tako povjerovaste.

(Zač. 159).

 

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 19:16-26

16. I gle, neko pristupi i reče mu: Učitelju blagi, koje dobro da učinim da imam život vječni?

17. A on mu reče: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednoga Boga. A ako hoćeš ući u život drži zapovijesti.

18. Reče mu: Koje? A Isus reče: Ne ubij; ne učini preljubu; ne ukradi; ne svjedoči lažno;

19. Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga.

20. Reče mu mladić: Sve ovo sačuvah od mladosti svoje; šta mi još nedostaje?

21. Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima, i imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom.

22. A kada ču mladić riječ, otide žalostan; jer imađaše mnoga imanja.

23. A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u Carstvo nebesko.

24. I opet vam kažem: Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u Carstvo Božje.

25. A kada to čuše učenici, čuđahu se veoma govoreći: Ko se, dakle, može spasti?

26. A Isus pogledavši na njih, reče im: LJudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.

RASUĐIVANJE

Mnogo premnogo može se svaki verni poučiti iz života Deve Bogorodice. No da napomenemo ovde samo dve stvari.Onaje imala običaj da često hodi na Golgotu, na goru Jeleonsku, u vrt Getsimanski, u Vitlejem i na druga mesta znamenita zbog Sina njenog. Na svima tim mestima, a naročito na Golgoti, ona se kolenopreklono Bogu molila. Time je ona dala prvi primer i podstrek vernima, da posećuju sveta mesta iz ljubavi prema Onome koji ih prisustvom Svojim, stradanjem i slavom Svojom učini svetim i znamenitim. Drugo, mi saznajemo, kako se ona u molitvi svojoj za što skoriji ishod iz ovog života molila, da duša njena, pri odlučenju od tela, ne vidi knjaza tame i njegova strašilišta, i da skrivena od oblasti tamne ne sretne se sa satanskom silom. Vidiš, kako je strašno duši proći kroz mitarstva! Kad je se tako molila Ona, koja je rodila Razoritelja Ada, i koja i sama ima ustrašavajuću silu nad demonima, šta je onda ostalo za nas? Iz prevelike smirenosti ona se sva polagala na Boga i nije htela pouzdavati se na dela svoja. Još manje smeli bi mi uzdati se u dela svoja, i još više trebali bi mi da se položimo u ruke Božje vapijući za milost NJegovu, naročito za milost pri ishodu duše iz tela.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesnu potvrdu, kojom Samuilo potvrdi reči svoje pred narodom (I Sam. 12), i to:
1. kako Samuil reče narodu, da je zlo pred Gospodom to što tražiše sebi cara pored Gospoda Cara;
2. kako za potvrdu svojih reči prizva Boga da pusti gromove i dažd;
3. kako se spuštiše gromovi i dažd, i kako se narod uboja Boga i Samuila.

BESEDA

o najslavnijem detetu Jer nam se rodi dijete, sin nam se dade,
kojemu je vlast na ramenu njegovu, i
ime je njegovo: velikog saveta angel,
čudni savjetnik, Bog silni, knjaz mira,
otac budućeg vremena
(Isa. 9, 6).
Koji je smrtni čovek u svoj istoriji ljudskoj, na koga bi se mogli primeniti svi ovi nazivi, sva ova vlast, sva ova slava? Nikoji. Zato sv. Zlatoust i veli: „ovo je nemoguće razumeti u odnosu ma koga drugog čoveka nego samo u odnosu Hrista." Prorok ovde jasno izražava dve prirode u Spasitelju sveta: čovečansku i božansku. Rodi se dijete - to označava čisto čovečansku prirodu. Sin nam se dade - to sjedinjuje dve prirode u jednoj ličnosti: Sin Božji i Sin Devin u ličnosti vaploćenog Gospoda. Ostali nazivi pak označavaju božansku prirodu Gospoda Isusa. Vlast je NJegova na ramenu NJegovu, t.j. vlast je NJegova. - NJegova sopstvenost, i nije pozajmljena. Veliki savet - nije li to Sveta Trojica? Angel, ili poslanik i vesnik, toga trojičnog saveta jeste Sin Božji, slovo predvečno. Čudni savetnik - jer je sve čudo sve iznenađenje,sve novost, što od NJega i kroz NJega dođe rodu ljudskom. Bog silni - šta bi Arije na ovo rekao, i njegove moderne pristalice,koji odriču božanstvo Gospodu Isusu? Knjaz mira - jer od NJega je mir trajni, mimo NJega rat spolja i iznutra. Otac budućeg vremena - kao što je On gospodar prošlosti tako i budućnosti. No On je još Otac Crkve, tvorac novog sveta, Osnivač Carstva Božjeg. Ovo divno i tačno viđenje vide sam Isaija, sin Amosov, na 700 godina pre nego se ono objavi celoj vasioni.
O Gospode Isuse, prorocima Ti si najslavnije predskazanje, vernima najslavnije otkrovenje. Otključaj um naš, da bi u nj ušla čudesna slava veličanstva Tvoga; i otključaj srce naše, da bi se ispunilo životvornom ljubavlju Tvojom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.