Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 27.10. (14.10. po Starom kal.)

Prepodobna Petka — Paraskeva

Prepodobna Petka — Paraskeva

Ova slavna svetiteljka beše srpskoga porekla, rođena u gradu Epivatu (Pivat, po turski Bojados, između Silimvrije i Carigrada. Roditelji sv. Petke behu imućni i pobožni hrišćani, i osim Petke imađahu i jednoga sina, Jevtimija, koji se za života roditelja zamonaši, i docnije posta znameniti episkop Maditski. Po smrti roditelja devica Petka, vazda željna života podvižničkog Hrista radi, napusti dom roditeljski i ode najpre u Carigrad, a potom u pustinju Jordansku, gde se podvizavala do starosti svoje. Ko bi mogao iskazati sve trudove, i patnje, i iskušenja demonska, koja pretrpe sv. Petka u toku mnogih godina? Pod starost javi joj se jednom angel Božji i reče joj: „ostavi pustinju, i vrati se u tvoje otečestvo: potrebno je da tamo predaš svoje telo zemlji, a dušom da se preseliš Gospodu". Sv. Petka posluša glas s neba, ostavi omiljenu joj pustinju, i vrati se u Epivat. Tu ona, prožive još dve godine, opet u neprestanom postu i molitvi, i onda predade duh svoj Bogu i preseli se u rajska naselja. Upokojila se u XI stoleću. Mošti njene čudotvorne u toku vremena behu prenošene: u Carigrad, u Trnovo, pa opet u Carigrad, pa u Beograd. Sada se nalaze u Rumuniji, u gradu Jašu. U beogradskom gradu nalazi se voda (agiazma) sv. Petke, koja čudotvorno leči sve one bolesnike, koji s verom u Boga i ljubavi prema ovoj svetiteljki k njoj pritiču.

Sv. muč. Nazarije, Gervasije i Protasije

Nazarije rođen u Rimu od oca Jevrejina i majke hrišćanke. Majka mu Perpetua beše krštena samim apostolom Petrom. Primivši veru materinu Nazarije se svojski predade ispunjenju svih propisa crkvenih. Neustrašivo propovedajući Jevanđelje Nazarije dođe u Mediolan (Milan). Tamo nađe u tamnici Gervasija i Protasija, i služaše im sa velikom ljubavlju. Saznavši za to mesni knez naredi te izbiše Nazarija i prognaše iz grada. U viziji nekoj javi mu se majka njegova i reče mu, da treba da ide u Galiju (Francusku) i tamo propoveda Jevanđelje. Tako Nazarije i učini. Posle nekoliko godina Nazarije opet dođe u Mediolan, sada sa mladićem Kelsijem, učenikom svojim, koga on krsti u Galiji. Tu zateče braću Gervasija i Protasija još u tamnici, u koju i njega brzo baci knez Anulin. I radovahu se Hristovi mučenici zbog novog susreta po Božjem Promislu. Car Neron naredi, da se Nazarije ubije; i knez izvede iz tamnice Nazarija i Kelsija, i odseče im glave. Uskoro potom biše posečeni i sv. Gervasije sa Protasijem od nekoga vojvode Astazija, koji kroz Mediolan iđaše u rat protiv Moravaca. Pa kad ču vojvoda, da ova dva brata ne prinose žrtve idolima, uboja se da zbog toga ne izgubi bitku, pa naredi te ih odmah posekoše. Gervasije i Protasije behu blizanci blaženih roditelja i za veru takođe učenika: Vitalija i Valerije. Mošti sv. Nazarija prenese sv. Amvrosije iz nekog vrta van grada u crkvu sv. Apostola, a mošti sv. Gervasija i Protasija behu mu otkrivene u jednoj čudesnoj viziji.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KOLOŠANIMA 1:24-29

24. Sada se radujem u svojim stradanjima za vas, i u svome tijelu dopunjavam što nedostaje Hristovim patnjama, za tijelo njegovo, koje je Crkva,

25. Kojoj ja postadoh služitelj po ustrojstvu Božijem koje mi je dano za vas, da u potpunosti objavim riječ Božiju,

26. Tajnu sakrivenu od vijekova i pokoljenja, koja se sada javi svetima njegovim;

27. NJima Bog htjede pokazati koliko je bogatstvo slave tajne ove među neznabošcima, koja je Hristos u vama, nada slave;

28. Kojega mi propovijedamo urazumljujući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka svakoj mudrosti, da bismo pokazali svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu.

29. Za ovo se i trudim, boreći se po njegovoj moći koja u meni silno djejstvuje.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 9:7-11

7. A Irod četverovlasnik ču šta on čini, i bijaše u nedoumici. Jer neki govorahu da je Jovan ustao iz mrtvih;

8. A jedni da se Ilija pojavio; drugi opet, da je vaskrsao neki od starih proroka.

9. I reče Irod: Jovana ja posjekoh; ali ko je taj o kome slušam tako nešto? I nastojaše da ga vidi.

10. I vrativši se apostoli ispričaše mu šta su učinili. I uzevši ih otide nasamo u mjesto pusto kod grada zvanog Vitsaida.

11. A kad narod saznade, pođe za njim, i on ih primi i govoraše im o Carstvu Božijem i iscijeli one koji trebahu izliječenja.

RASUĐIVANJE

Primeri kako svetitelji sami otkrivaju ljudima svoje skrivene mošti, opravdavaju poštovanje moštiju svetiteljskih, a da i ne govorimo o čudotvornom dejstvu tih moštiju, koje ih dvostruko opravdava. Grob sv. Petke dugo i dugo niko nije znao. Jednom se desi da neki mornar umre i telo mu bi bačeno u blizinu groba svetiteljkinog. Kada se telo pretvori u leš i poče odavati nepodnosivi smrad iz sebe, neki monah, koji se nedaleko podvizavaše, zovnu seljake, te sahraniše leš. I desi se, da ga sahraniše u sami grob sv. Petke. Te noći javi se sv. Petka u snu jednome od tih seljaka, što sahraniše leš, Đorđu po imenu. Javi se kao neka prekrasna i preukrašena carica, okružena mnogim i divnim vojnicima, pa reče: „Đorđe, odmah izvadi mošti moje i položi ih na drugo mesto, jer ne mogu više podnositi smrada od onoga leša". I reče mu sv. Petka, ko je i odakle je. Iste te noći imala je isto takvo viđenje i jedna seljanka iz toga mesta, Efimija. Sutradan seljaci odu, počnu kopati, i zaista nađu mošti sv. Petke, neobično mirisne i, kao što se ubrzo pokazalo, čudotvorne. — O moštima sv. Gervasija i Protasija priča sv. Amvrosije, kako su iste njemu na sličan način bile otkrivene. Jedne noći jave se budnome Amvrosiju dva krasna mladića i jedan starac, za koga Amvrosije misli, da je apostol Pavle. I dok su mladići ćutali starac reče Amvrosiju o njima, da su to Hristovi mučenici, da njihove mošti leže na onom istom mestu na kome se Amvrosije u to vreme Bogu moljaše, i da će sve ostalo saznati o njima iz jedne knjižice, koju će naći u grobu. Sutradan objavi Amvrosije svoje viđenje, počnu kopati i zaista nađu mošti dvojice ljudi, o kojima iz nađene knjižice saznaše, da se oni zvahu Gervasije i Protasije. U prisustvu sv. Amvrosija neki slepac Sevir dotače se tih sv. moštiju i odmah progleda.
 

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesna iscelenja od strane sv. Apostola (Dela Ap. 5), i to:
1. kako se rukama apostolskim učiniše mnogi znaci i čudesa;
2. kako se od same senke apostola Petra mnogi bolesnici isceljivahu.

BESEDA

o tome kako angeli vojuju za pravednike
Angel Gospodnji ustaće oko onih koji
se boje NJega (Gospoda), i izbaviće ih (Ps. 33, 8).
Angel će Gospodnji vojevati za one koji se Boga boje. To se pokazalo jasno mnogo puta, što je zapisano, i bez broja puta, što nije zapisano. Arhangel Mihail opolči se za Isusa Navina. Angel vojeva za cara Jezekiju pravednoga, i za jednu noć uništi svu vojsku Haldejsku. Koliko puta angeli posetiše apostole i mučenike hrišćanske u tamnici, i ukrepiše ih i razveseliše? Pravedniku je uteha to što zna da je Bog svevideći, te vidi njegovu nevolju; i što je Bog svemoguć, te može da ga spase od nevolje; i što je Bog premilostiv, te hoće da ga spase od nevolje. Poslaće Bog angela svoga svetloga na pomoć pravedniku; i pravednik se ne će boriti protiv tiranina svoga, nego će se angel Božji boriti mesto njega. A kad se angel Božji opolči, kakva vojska sme mu na suprot stati? kakva li carevina s njim vojevati? U ranijem psalmu veli prorok David: ne će se spasti car mnogom silom, niti će se div spasti veličinom snage svoje, laž je konj u spasavanju. To sve ništa ne pomaže, ako je nepravda saveznik svemu tome. Kad se jedan angel opolči protiv svega toga, sve će to prsnuti kao mehur od vode. David je i sam bio car, i sećao se je dobro, kako je negde kao čobanin iz praćke ubio Golijata, diva do zuba naoružana. On je više puta osetio pomoć angela Božjega. Zato on i može s takvom pouzdanošću da teši pritešnjene pravednike rečima utehe i snage: angel Gospodnji ustaće za vas, o svi vi koji se Gospoda bojite i NJemu služite, i izbaviće vas angel Božji.
O braćo moja, ne sumnjajmo u ove reči, nego ispitujmo svaki dan pažljivo, kako nas angel Božji ostavlja s tugom, kada grešimo, i kako nam pritiče u pomoć s radošću i silom neiskazanom, kada se kajemo i od Boga milost prosimo.
O Gospode Bože, Stvoritelju naš, Care bezbrojnih angela, oprosti nas i spasi nas, i zaštiti nas angelima Tvojim svetim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.