Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Četvrtak, 27.08. (14.08. po Starom kal.)

Prep. Elije

Monah Misirski iz IV stoleća. Izrane mladosti posvetio se monaškim podvizima u pustinji tako da je životom svojim i moćnim čudesima izazivao divljenje i monaha i svetovnjaka, i ako je begao od slave ljudske, nije se mogao sakriti. Imao velike borbe sa prelestima đavolskim, naročito za vreme dugotrajnog posta. Đavo mu je predstavljao čas med čas krasne jabuke, ali se on nije dao obmanuti. Prozirao je u srca ljudska i pogađao svačiju strast i svačiju pomisao ne zbog toga da bi pokazao svojetajanstveno znanje nego da bi ljude ispravio.

Sv. prorok Mihej II

Sv. prorok Mihej II

Iz plemena Judina, a iz sela Morisi, zbog čega se nazivao Morisićanin. Savremenik proroka Isaije, Amosa i Osije, i careva Judejskih Joatama, Ahaza i Jezekije. Izobličavao je poroke naroda svoga, izobličavao i lažne proroke, koji prorokovahu za vino i za silovito piće. Predskazao je propast Samarije. Predskazao je i propast Jerusalima, koja će doći za to što poglavari njegovi uzimaju mito, sveštenici uče za platu, a proroci njegovi gataju za novce. Zato će se zbog vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila. No od svih njegovih proročanstava najvažnije je proročanstvo o Mesiji, naročito o mestu rođenja NJegova. On je Vitlejem imenovao mestom rođenja Mesije, kojemu su ishodi od početka, od vječnih vremena. Ne zna se tačno, da li je i ovaj prorok bio ubijen od Jevreja ili je umro mirnom smrću (v. Jerem. 26, 18 - 19). No zna se, da je bio sahranjen u svome selu, i da su mu mošti pronađene, zajedno sa moštima proroka Avakuma, u vreme cara Teodosija Velikog prema nekom tajanstvenom otkrovenju, koje je imao Elevteropoljski episkop Zevin.

Svešt. muč. Markel ep. Apamejski

Rođen na Kipru od bogatih i znamenitih roditelja. Bio visoko obrazovan, stupao je u brak i imao dece. Kada mu žena umre, on se povuče u monaški život u Siriju ostavivši svoju decu Proviđenju. Pročuo se beše zbog milosrdnosti, krotosti i učenosti duhovne, zbog čega ga Apamejci izabraše za svog episkopa. Kao episkop revnosno se trudio na obraćanju neznabožaca u veru hrišćansku. Kada izgori neki hram idolopoklonički, idolopoklonici uhvate Markela i tobož kao prouzrokovača toga požara, sažežu na ognju, okolo 389 god. Poučno je iz života sv. Markela naročito još i to, što se kod njega spominje sveštanje vode i upotreba osveštane vode.

Evanđelja

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 1:26-29

26. Jer gledajte, braćo, na vas pozvane: nema tu ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo plemenita roda;

27. Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami mudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jake;

28. I što je neplemenito pred svijetom i poniženo izabra Bog, i ono što je ništavno, da uništi ono što jeste,

29. Da se ne pohvali ni jedno tijelo pred Bogom.

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 20:29-34

29. I kad oni izlažahu iz Jerihona, za njim pođe narod mnogi.

30. I gle, dva slijepca sjeđahu kraj puta, i čuvši da Isus prolazi, povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov!

31. A narod im prijećaše da ućute; a oni još većma povikaše govoreći:

Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov!

32. I stavši Isus dozva ih, i reče: Šta hoćete da vam učinim?

33. Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše.

34. I smilova se Isus, i dotače se očiju njihovih, i odmah progledaše oči njihove, i otidoše za njim

RASUĐIVANJE

Čuvaj se kletve roditeljske, jer je strašna kletva roditeljska. Ceni i traži blagoslov roditeljski, jer će te on pratiti kroz ceo život. Premudri Sirah govori: blagoslov očev utvrđuje dom dece, a kletva materina iskorenjuje do osnova (Sir. 3, 9). Prokletstvo, kojim prokle Noje potomstvo Hamovo, i do dan danas prati nesretne Hamovce. A sinovima Jakovljevim onako je i bilo u životu, kako ih je otac blagoslovio. Sv. Sergije kao mladić moljaše svoje roditelje za blagoslov da se zamonaši. No roditelji stari moljahu sina da počeka i potrudi se oko njih do njihove smrti, pa posle neka se monaši. Sergije posluša roditelje svoje, i bi blagosloven do smrti. Episkop Hermogen priča slučaj, kako je jedan sin zlostavljao ženu svoju. Kada ga majka s plačem poče koreti zbog toga, sin se baci na majku, izbi je, i glavu joj razbi o duvar. Očajna majka uzviknu: „Gospode, neka bude sin moj proklet, i da nema ni moga ni Tvoga blagoslova!" Toga istog dana sin počne drhtati celim telom, i punih 13 godina proživi u toj drhtavici ne mogući sam ni kašiku k ustima svojim prineti. Posle 13 godina on se ispovedi i pričesti, od čega mu bude nešto lakše, i ubrzo za tim skonča.

SOZERCANJE

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesnu pomoć Božju Saulu u ratu s Amoncima (I Sam. 11), i to:
1. kako silan Nas, vođ Amonaca, prećaše iskopati desno oko svima Izrailjcima;
2. kako narod Izrailjski plakaše pred Gospodom;
3. kako Saul i Samuilo razbiše Amonce s Božjom pomoći, jer Duh Božji beše na Saulu i Samuilu.
 

BESEDA

o prorečenoj svetlosti u tami
Narod koji hodi u tami vidjeće vidje-
lo veliko, i onima koji sjede u zemlji
smrtne sjeni zasvijetliće vidjelo
(Isa. 9, 2).
Tamo gde je najtamnije, proriče prorok, tamo će se pojaviti svetlonosni Mesija. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova smatrale su se najtamnijim zemljama. Tamo su neznabošci bili izmešani s Jevrejima; jaram spoljašnjeg i unutrašnjeg ropstva najteži; tama neznabožačka i tama farisejska pokrivale su ljude senkom smrti. Svetlost nebeska zasijala je prvo u Vitlejemu - Hristos Gospod tu se rodio. Tu Svetlost sagledali su izdaleka istočni zvezdari a izbliza pastiri Vitlejemski. No tu Svetlost proterao je iz Vitlejema Irod krvavim mačem. I Svetlost se udaljila u Misir. Po tomse Svetlost zasijala u punom blesku u ovoj zemlji tame i senke smrtne, u zemlji Zavulonovoj i Neftalimovoj. U toj zemlji življahu kraj jezera ribari, koje Gospod izabra za učenike Svoje. U toj zemlji je i Gora Blaženstva, sa koje Gospod objavi prvu veliku propoved Svoju o blaženima. Tu je i Kana Galilejska, gde Gospod učini prvo Svoje čudo. Tu poče On delo spasenja ljudskog, moćnom rečju i moćnim delima. LJudi videše veliku Svetlost i udiviše se. Mnogi se i sablazniše o Gospoda, i mnogi Mu se narugaše. Ali Ga ti tamni ljudi ne ubiše. Beše jedna tamnija tačka u zemlji Jevrejskoj, koja diže ruku na Tvorca i ubi ga. To je ona ista tačka, odakle Irod na 33 godine pretoga podiže krvavi mač svoj, da u krvi ugasi veliku Svetlost. To je Jerusalim. Od svih tama Jerusalimska tama beše najcrnja. Možda baš za to najcrnja, što imenovaše sebe svetlošću.
O Gospode, Svetlosti naša velika, prevelika, obasjaj nas svetlošću Svojom u ovom kratkom veku, i primi nas po smrti u Svetlost Tvoju slavnu i besmrtnu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.