Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 25.12. (12.12. po Starom kal.)

Sveti Spiridon Čudotvorac, episkop trimifuntski

Sveti Spiridon Čudotvorac, episkop trimifuntski

Ostrvo Kipar beše i mesto rođenja i mesto službovanja ovoga slavnoga svetitelja. Rođen od prostih roditelja, zemljoradnika, i on bi i osta prost i smeran do smrti svoje. Oženi se u mladosti, i imađaše dece. A kad mu žena umre, on se sav predade službi Bogu. Zbog svog osobitog blagočešća bi izabran za episkopa u gradu Trimifuntu. No on i kao episkop ne promeni prosti način življenja, trudeći se sam lično oko svoje stoke i obrađujući zemlju. Na sebe vrlo malo upotrebljavaše od plodova truda svoga, veći, pak, deo razdavaše bednim ljudima. Božjom silom pokaza čudesa velika: nizvede dažd u sušno vreme, zaustavi tok reke, vaskrse nekolike mrtvace, isceli cara Konstansa od teške bolesti, vide i ču angele Božje, proziraše u buduće događaje i u tajne srca ljudskog, obrati mnoge veri pravoj itd. Učestvovaše na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji, i svojim prostim, no jasnim ispovedanjem vere, kao i čudesima moćnim, povrati mnoge jeretike u Pravoslavlje. Beše tako prosto odeven, da kada jednom na poziv carev htede ući u carski dvor, vojnik misleći da je neki prosjak, udari mu šamar. Krotki i nezlobni Spiridon okrete mu i drugi obraz. Proslavivši Boga čudesima mnogim i koristivši mnogo, kako pojedincima, tako i celoj Crkvi Božjoj, upokoji se u Gospodu 348. godine. NJegove čudotvorne mošti sada na ostrvu Krfu, i dan-danas proslavljaju Boga mnogim čudesima.

Sveštenomučenik Aleksandar, episkop jerusalimski

Bio najpre episkopom kapadokijskim. No u vreme gonjenja Severova 203. godine bačen u tamnicu i prognan. Potom primio presto jerusalimski. Osnovao čuvenu biblioteku Jerusalimsku, kojom se služio Jevsevije pri pisanju svoje Istorije crkvene. U vreme Dekija bi mučen na razne načine, i bačen pred zverove. Ostavši živ i od zverova netaknut, bačen u tamnicu, u kojoj i skonča svoj zemaljski život i pređe ka Gospodu 251. godine.

Sveti mučenik Razumnik

Grčko mu je ime Sinetos ili Sinezije. Kao mladi čtec u Rimu derznoveno propovedao istinu Hristovu i izobličavao idolopoklonike. Zbog toga bi mučen u vreme cara Avrelijana i posečen.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KOLOŠANIMA 3:4-11

4. A kada se javi Hristos, život naš, onda ćete se i vi s NJime javiti u slavi.

5. Umrtvite, dakle, udove svoje koji su na zemlji: blud, nečistotu, strast, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo,

6. Zbog kojih dolazi gnjev Božiji na sinove protivljenja,

7. U kojima i vi negda hodiste, kada življaste u njima.

8. A sad odbacite i vi to sve: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojih.

9. Ne lažite jedan drugoga, jer svukoste staroga čovjeka sa djelima njegovim,

10. I obukoste se u novoga, koji se obnavlja za poznanje, prema liku Onoga koji ga je sazdao,

11. Gdje nema Jelina ni Judejca, obrezanja ni neobrezanja, varvarina ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 14:16-24

16. A on mu reče: Neki čovjek zgotovi veliku večeru i pozva mnoge.

17. I u vrijeme večere, posla slugu svojega da kaže zvanicama: Dođite, jer je već sve gotovo.

18. I počeše se svi redom izgovarati. Prvi mu reče: Kupih njivu i moram izići da je vidim; molim te, izgovori me.

19. I drugi reče: Kupih pet jarmova volova, i idem da ih ogledam; molim te, izgovori me.

20. I treći reče: Oženih se, i zato ne mogu doći.

21. I došavši sluga taj, javi ovo gospodaru svome. Tada se razgnjevi domaćin i reče slugi svome: Iziđi brzo na trgove i ulice gradske, i dovedi amo siromahe, i bogalje i hrome, i slijepe.

22. I reče sluga: Gospodaru, učinjeno je kako si zapovjedio, i još ima mjesta.

23. I reče gospodar slugi: Iziđi na puteve i među ograde, i privoli ih da uđu da mi se napuni dom.

24. Jer vam kažem da nijedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih.

RASUĐIVANJE

Sve nam neće ništa pomoći, ako ne budemo snishodljivi prema slabostima ljudskim i praštali ih. Jer kako se možemo nadati, da Bog nama oprosti, ako mi ne opraštamo? Jedanput sv. Spiridon prodade nekom trgovcu sto koza po ugovorenoj ceni. I reče svetitelj kupcu da položi novac. Kupac znajući da Spiridon sam nikad ne broji novac, položi novac za 99 koza, a za onu jednu utaji. Tada mu Spiridon odbroja sto koza. No kada trgovac sa slugama potera koze, jedna se od njih vrati vrečeći. On je pogna, no ona se opet vrati. I tako se koza neprestano povraćaše natrag u obor ne hoteći nikako ići sa ostalim kozama. Tada mu reče svetitelj tiho na uho: „Posmotri, sinko, životinja ova ne čini to uzalud. Da nisi zadržao cenu njenu?" Trgovac se zastide i priznade greh svoj. I kada isplati utajeno, koza odmah pođe za ostalim kozama.
Drugom prilikom uđoše lopovi u tor ovaca Spiridonovih. Pa kada pohvataše onoliko brava, koliko htedoše, pođoše da izađu iz tora. Ali nevidljiva sila prikova ih za zemlju, te ne mogoše nikuda maći. Kada svanu, dođe episkop svome toru pa videći lopove, pokara ih blago i pouči da se ubuduće staraju živeti od svoga truda a ne od krađe. Onda uze jednog ovna i darova im govoreći: „Primite ovo te da vaša muka i svenoćno bdenije nije uzalud". I otpusti ih c mirom.

SOZERCANJE

Da sozercavam blagoslov Nojev nad jednom i prokletstvo nad drugom decom svojom (Postanja 9) i to:
1. kako Ham objavi golotinju oca svoga a Sim i Jafet pokriše
2. kako Noje izreče blagoslov nad Simom i Jafetom, a prokletstvo nad potomstvom Hamovim.

BESEDA

o Melhisedeku

Ti si sveštenik va veki po činu Melhisedekovu (Ps. 109, 4; Jevr. 7)

O koliko ima Gospod skrivenih i vernih slugu Svojih, koji mu služe dan i noć! O koliko sjajnih kometa, mimo zvezdanog neba, ljudima poznatog, koje se iznenadno jave, zablešte i izgube u vasionskom prostranstvu ostavivši priču o sebi! Pravedni Avram sa svojim potomstvom je kao poznato nam zvezdano nebo nad glavama našim, a Melhisedek kao sjajna kometa, koja se iznenadno javila, pred kojom se poznato nam zvezdano nebo poklonilo, i koja se u neznan skrila. Ko je ovaj Melhisedek? Car salimski, sveštenik Boga višnjega! (Post. 14, 18). On iznese Avramu hleb i vino; on blagoslovi Avrama; i njemu Avram dade desetak od svega svoga. Pa kad je Avram onoliko blagosloven od Boga, koliko je blagosloveniji onaj koji blagoslovi Avrama? O neisledivih dubina Božjeg Promisla! Čovečja misao prostire se od danas do sutra, a Božja misao proniče sve do poslednjih vremena. Melhisedek, po rečima sv. apostola Pavla, predobražava samog Gospoda Isusa Hrista (Jevr. 7). Jer dok praotac Avram beše divni i bogougodni seljak, ovaj Melhisedek beše car i sveštenik. I Gospod naš je Car i Sveštenik.

Melhisedek ponudi Avramu hleb i vino. Gospod naš ponudi svemu rodu ljudskom telo i krv Svoju. Avram se pokloni Melhisedeku i dade mu dobrovoljni danak. Pravo potomstvo Avramovo, tj. hrišćani poklanjaju se Gospodu Isusu i daju Mu dobrovoljnu žrtvu, uzdarje za dar, za dar tela i krvi na Krstu. Ko će iskazati rod njegov? I Hristov i Melhisedekov? Avram otac vaš rad bi bio videti dan moj, i vidje i zaradova se (Jov. 8, 56). Gospod tako reče Jevrejima. Kako vide? Prozre duhom. Otkri mu Bog. A vide i u praobrazu Hristovom, u ovom slavnom i divnom Melhisedeku, caru i svešteniku i slugi Boga višnjega.

O Gospode Isuse, blagoslovi i nas kao što si blagoslovio verne sluge Tvoje, Melhisedeka i Avrama. Tebi slava i hvala vavek. Amin.