Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 22.11. (09.11. po Starom kal.)

Sv. Muč. Onisifor i Porfirije

Sv. Muč. Onisifor i Porfirije

Ova dva divna muža behu mučena za ime Hristovo u vreme cara Dioklecijana. Behu bijeni veoma, a zatim žeženi na lesi železnoj, pa onda vezani konjima za repove i vučeni po kamenju i trnju. Tako biše rastrgnuti na komade, i predaše duše svoje svete Bogu. Mošti im sahranjene u Pentapolju.

Prep. Jovan Kolov

Ubraja se među najveće podvižnike Misirske. Kolov – označava Mali, jer beše malena rasta. U Skit došao zajedno sa svojim bratom Danilom, i sa prevelikom revnošću predavao se podvigu, tako da ga je brat mu Danilo morao umeravati. Bio je učenik sv. Pamva a docnije učitelj sv. Arseniju Velikom. NJegov saučenik u sv. Pamva bio i sv. Pajsije Veliki. Jednom kad su se on i Pajsije razgovarali, kakav način podviga da preduzmu, javi im se angel Božji, i naredi Jovanu da ostane na svom mestu i poučava druge a Pajsiju da ide u pustinju i živi kao otšelnik. Da bi probao poslušnost Jovanovu sv. Pamvo mu naredi, da zaleva jednu suvu motku, zabodenu u zemlju, sve dokle ne ozeleni. Bez razmišljanja i sumnje zalevao je Jovan ovo suvo drvo tri pune godine, iz dana u dan, dok zaista, po Božjoj sili, ozeleni ono drvo i plod donese. Tada Pamvo nabra plodove s toga drveta, odnese u crkvu i razdeli bratiji govoreći: „pristupite i okusite od ploda poslušnosti!” Jovan Kolov imao je mnoštvo učenika. Neke od njegovih mudrih izreka sačuvane su. Upokojio se mirno i preselio u radost Gospoda svoga.

Prep. Matrona Carigradska

Iz Pergije Pamfilijske. Brzo joj dotuža brak sa nekim Carigradskim velmožom Dometijanom, te odbegne, preruši se u muško odelo i pod imenom Vavile stupi u manastir sv. Vasijana u Carigradu. No kako je muž njen neprestano tragao za njom, to je ona bila prinuđena da promeni mnoga mesta, kao Emesu, Sipaj, Jerusalim, Bejrut, i najzad opet došla u Carigrad. Zamonašila se u 25. godini i podvizavala se 75 god. Živela svega 100 godina, i kao igumanija jednog manastira u Carigradu mirno skončala i preselila se u radost Gospoda svoga, 492. godine.

Prep. Jevtimije Dohijarski i učenik mu Neofit

Srbi po proishođenju, i srodnici visokih aristokrata Vizantijskih. Jevtimije, najpre drug sv. Atanasija i ekonom njegove Lavre, a po tom osnivač manastira Dohijara. Upokojio se mirno 990. god. NJegov sinovac Neofit nasledio svoga strica kao iguman Dohijara, umnožio bratstvo i sagradio veliku crkvu. Upokojio se početkom XI stoleća.

Sv. Simeon Metafrast

Daroviti Carigrađanin. Imao svetsko i duhovno obrazovanje. Postao carskim logotetom i prvim velikašem na dvoru. No živeo čisto i neporočno kao istinski asket. Odlikovao se i velikom hrabrošću vojničkom i mudrošću državničkom. Zbog toga ga je car Lav Mudri veoma cenio i jednom ga slao na Krit da pregovara o miru s Arapima, koji u to vreme behu zauzeli ovo ostrvo. Svršivši uspešno ovu svoju misiju, on se vrati u Carigrad, i uskoro povuče od sveta i svetskih poslova. Pisao žitija svetitelja, i to sastavio novih 122 životopisa i ispravio 539 životopisa. Upokojio se oko 960. god. Iz tela njegovog poteklo blagouhano i celebno miro.

Prep. Teoktisa Paroska

Rođena na ostrvu Lesbosu ona se zamonašila u svojoj 17. godini. Divlji Saraceni udare na to ostrvo i zarobe sve što im dođe pod ruku, pa i Teoktisu sa sestrom joj. Kada Saraceni izvedu roblje na pazar na ostrvu Parosu Teoktisa pobegne iz gomile i sakrije se. Sakrije se usred ostrva u neki zapušteni hram, gde se podvizavala 35 godina. Upokojila se mirno 881. god.

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA SOLUNJANIMA 1:10-12 / 2:1-2

10. Kada dođe u onaj Dan da se proslavi u svetima svojima i pokaže se divan u svima vjerujućima, jer povjerovaste svjedočanstvu našemu.

11. Zato se i molimo svagda za vas, da vas Bog naš učini dostojnim zvanja i ispuni svaku blagu namjeru dobrote i djelo vjere u sili,

12. Da se proslavi ime Gospoda našega Isusa Hrista u vama i vi u njemu, po blagodati Boga našega i Gospoda Isusa Hrista.

1. Ali vas molimo, braćo, u pogledu dolaska Gospoda našega Isusa Hrista i našega sabranja u NJemu.

2. Ne dajte se lako pokolebati umom, niti uplašiti, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom tobože našom kao da je već nastao Dan Hristov.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 12:42-48

42. A Gospod reče: Ko je, dakle, taj vjerni i mudri upravitelj, kojega će postaviti gospodar nad čeljadi svojom da im daje obrok na vrijeme?

43. Blago slugi onome kojega gospodar njegov, došavši, nađe da čini tako.

44. Zaista vam kažem, nad svim imanjem svojim postaviće ga.

45. Ako li reče sluga taj u srcu svojemu: Neće moj gospodar još za dugo doći; i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti, i opijati se;

46. Doći će gospodar toga sluge u dan kad ne očekuje, i u čas kad ne zna, i rasjeći će ga. i dio njegov metnuće s nevjernima.

47. A onaj sluga koji je znao volju gospodara svojega i nije pripravio niti učinio po volji njegovoj, biće mnogo bijen;

48. A koji nije znao. pa je učinio što zaslužuje batine, biće malo bijen.

RASUĐIVANJE

Posle dugog rastanka sa svojim drugom Pajsijem poseti ovoga Jovan Kolov i stupi s njim u razgovor. Pitahu jedan drugog, kakvu je ko vrlinu za toliko vreme obreo. Reče Pajsije: „nikad me sunce ne vide da jedem”. Reče pak Jovan Kolov: „a mene nikad ne vide da se gnevim”. Učeći bratiju u Skitu sv. Jovan upotrebljavao je ovu priču o pokajanoj duši čovečjoj: „u nekom gradu živela lepotica žena, no bludnica, koja imaše mnogo ljubavnika. Knez neki predloži toj ženi, da će je uzeti sebi za ženu, ako mu se obeća, da će živeti česno i verno u braku. Ona se obeća. Knez je uzme u svoj dvor i venča se s njom. Saznavši za ovo njeni pređašnji ljubavnici reše se, da je nekako vrate k sebi na stari put. No nisu smeli ići na oči knezu, nego pođoše pozadi dvora i počeše zviždati. Ču žena zviždanje i poznade. Pa brzo zapuši uši svoje i skloni se u unutrašnju odaju dvora, i zaključa vrata za sobom. Tako se izbavi novih iskušenja.” Sv. Jovan objašnjavao je ovu priču ovako: žena bludnica to je duša, njeni ljubavnici – strasti, knez – Hristos, unutrašnja odaja – nebeska obitelj, ljubavnici što zvižde i mame – demoni. Ako duša bude neprestano okretala se od strasti svojih i pribegavala Bogu, to će se i strasti i demoni ustrašiti i pobeći od nje.

SOZERCANJE

Da sozercavam pojavu angela Pavlu u noći na buri (Dela Ap. 27), i to:
1. kako se noću javi angel Božji Pavlu i reče mu, da se ne boji jer će biti spasen i on i svi s njim;
2. kako Pavle saopšti to ljudima na lađi i mnogo ih ohrabri.

BESEDA

o spasavajućoj blagodati
Blagodaću ste spaseni (Ef. 2, 5–8).
Ko može pojmiti i priznati, da smo mi blagodaću spaseni? Da smo spaseni ne našim zaslugama i delima nego blagodaću – Božjom ko to može pojmiti i priznati? To može pojmiti i priznati samo onaj, ko je pojmio i video s jedne strane bezdnu smrti i truleži, u koju je čovek grehom bio nizvrgnut, i s druge strane visinu časti i slave, na koju je čovek uzdignut u carstvu nebeskom, u svetu besmrtnom, u domu Boga živoga – samo onaj može to i pojmiti i priznati. Neko dete putovaše po noći, i spoticaše se i padaše iz rupe u rupu, iz jame u jamu, dok najzad, ne pade u jednu preduboku jamu, iz koje ni na koji način samo ne mogaše izaći. I kad se dete predade u ruke svojoj sudbini i mišljaše, da mu je tu kraj, najedanput neko stade više jame, pusti dug konopac detetu i viknu mu, da se uhvati i drži čvrsto za konopac. To beše neki carski sin, koji uze dete, opra ga i odenu ga, i odvede ga u svoj dvor, i postavi ga pored sebe? Da li se ovo dete svojom zaslugom i svojim delom spase? Nikad i nikako. NJegova je sva zasluga što se uhvatilo za dotureni mu kraj konopa, i što se držalo za konop. Čime je, dakle, dete spaseno? Milošću sina carevoga. U odnosu Boga prema ljudima ta milost se naziva blagodat. Blagodaću ste spaseni. Ove reči ponavlja apostol Pavle dva puta u kratkom razmaku, da bi verni znali i zapamtili. Znajmo i mi, braćo, i pamtimo, da smo blagodaću spaseni kroz Gospoda Isusa Hrista. Bili smo u čeljustima smrti, i darovan nam je život u dvoru Boga našega.
O Gospode Isuse Hriste, Spasitelju naš, Tobom smo spaseni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.