Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 21.11. (08.11. po Starom kal.)

Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne

Sv. Arhistratig Mihail i ostale Sile nebesne beztelesne

Angeli Božji bili su praznovani od ljudi još iz duboke starine. No to praznovanje često se izmetalo u obožavanje angela (IV Car. 23, 5). Jeretici su svašta basnoslovili o angelima. Neki su od tih gledali u angelima bogove; drugi i ako ih ne smatrahu bogovima nazivahu stvoriteljima vascelog vidljivog sveta. Laodikajski pomesni sabor koji beše na 4 ili 5 godina pre I Vaselj. Sabora, svojim 35. pravilom odbaci poklonjenje angelima kao bogovima i ustanovi pravilno poštovanje angela. U vreme pak Silvestra pape rimskog i Aleksandra patrijarha aleksandrijskog (iz IV v.) bi ustanovljen ovaj praznik Arhistratiga Mihaila i pročih Sila nebesnih u mesecu Novembru. Zašto baš u Novembru? zato što Novembar predstavlja deveti mesec posle meseca Marta. U mesecu Martu smatra se da je bilo stvorenje sveta. A deveti mesec posle Marta uzet je zbog 9 činova angelskih, koji su najpre stvoreni. Sv. Dionisije Areopagit, učenik apostola Pavla, onoga apostola, koji se uzdigao do u treće nebo, opisao je ovih 9 činova u knjizi „O nebesnoj Jerarhiji”. Ti činovi su sledeći: šestokrili Serafimi, mnogoočiti Heruvimi i bogonosni Prestoli, Gospodstva, Sile i Vlasti, Načala, Arhangeli i Angeli. Vojvoda cele vojske angelske jeste arhistratig Mihail. Kada je satana, Lucifer, otpao od Boga, i povukao sobom u propast jedan deo angela, tada je Mihail ustao i uzviknuo pred neotpalim angelima: vonmemъ! stanemъ dobrэ, stanemъ so strahomъ! I sve nebesne vojske vernih angela gromovito su zapojale: svjat, svjat, svjat Gospod Savaotъ ispolnъ nebo i zemlя slavы tvojeja!! (Vidi o arhangelu Mihailu Is. Navina 5, 13–15; sv. Jude 9.) Među angelima vlada savršeno jednomislije, jednodušnost i ljubav, a uz to još i potpuna poslušnost nižih činova višim činovima, i svih ukupno svetoj volji Božjoj. Svaki narod ima svoga angela hranitelja, a osim toga i svaki hrišćanin ima svoga angela hranitelja. Treba se uvek sećati da ma šta mi činili, javno ili tajno, činimo u prisustvu svoga angela hranitelja. A na dan Strašnoga Suda sabraće se sve ogromno mnoštvo angela nebesnih svetih oko prestola Hristova, i pred svima njima objaviće se dela, reči i pomisli svakoga čoveka. Neka bi nas Bog pomilovao i spasao molitvama sv. arhistratiga Mihaila i pročih nebesnih sila beztelesnih. Amin.

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA SOLUNJANIMA 1:1-10

1. Pavle i Silvan i Timotej Crkvi Solunskoj u Bogu Ocu našemu i Gospodu Isusu Hristu:

2. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3. Dužni smo svagda blagodariti Bogu za vas, braćo, kao što priliči, zato što veoma raste vjera vaša i umnožava se ljubav svakoga od vas, jednog prema drugom.

4. Tako da se mi sami hvalimo vama po Crkvama Božijim, vašim trpljenjem i vjerom u svima vašim gonjenjima i nevoljama koje podnosite.

5. To je znak pravednoga suda Božijega, da se udostojite Carstva Božijega, za koje i stradate,

6. Pošto je pravedno u Boga da uzvrati muku onima koji vas muče,

7. A vama stradalnicima spokojstvo sa nama kada se javi s neba Gospod Isus s anđelima sile svoje,

8. U ognju plamenome, koji će osuditi one koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se jevanđelju Gospoda našega Isusa Hrista.

9. Takvi će biti osuđeni na vječnu pogibao od lica Gospodnjega i od slave sile njegove,

(Zač. 274).

10. Kada dođe u onaj Dan da se proslavi u svetima svojima i pokaže se divan u svima vjerujućima, jer povjerovaste svjedočanstvu našemu.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 12:13-15; 22-31

13. Reče mu pak neko iz naroda: Učitelju, reci bratu mojemu da podijeli sa mnom naslijeđe.

14. A on mu reče: Čovječe, ko mene postavi sudijom ili djeliteljem nad vama?

15. A njima reče: Gledajte i čuvajte se svake gramzivosti, jer niko ne živi od imovine svoje, što je suviše bogat.

22. A učenicima svojim reče: Zato vam kažem: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ni tijelom u šta ćete se odjenuti;

23. Duša je pretežnija od jela i tijelo od odijela.

24. Pogledajte gavrane kako ne siju, niti žanju, niti imaju riznicu ni žitnicu, i Bog ih hrani. A koliko ste vi pretežniji od ptica!

25. A ko od vas brinući se može dodati rastu svome lakat jedan?

26. Ako, dakle, ne možete ni najmanje, zašto se brinete za ostalo?

27. Pogledajte krinove kako rastu: ne trude se, niti predu; ali vam kažem: ni Solomon u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih.

28. Ako li travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!

29. Ni vi ne ištite šta ćete jesti i šta ćete piti, i ne uznemiravajte se.

30. Jer sve ovo traže neznabošci ovoga svijeta; a Otac vaš zna da vama treba ovo.

31. Nego ištite Carstvo Božije, i sve ovo će vam se dodati.

RASUĐIVANJE

Da angeli Božji neprekidno opšte sa ovim svetom o tome svedoči Sv. Pismo jasno i nepobitno. Koje iz Svetoga Pisma koje iz Sv. Predanja crkva pravoslavna doznala je imena sedmorice načalnika angelskih sila, i to: Mihaila, Gavrila, Rafaila, Urila, Salatila, Jegudila, Varahila (uz to neki spominju i osmog – Jeremila). Mihail na jevrejskom jeziku znači: ko je kao Bog ili ko je ravan Bogu? Sv. Mihail izobražava se još od prvih vremena hrišćanskih kao vojvoda, koji u desnoj ruci drži koplje, kojim popire Lucifera, satanu, a u levoj palmovu zelenu grančicu. Na vrh koplja ima platnenu pantljiku sa crvenim krstom. Arhangel Mihail smatra se naročito čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi verskih. Sv. Gavril znači – muž Božji, ili krepost Božja. On je blagovestitelj tajni Božjih, naročito tajne bogovaploćenja, i svih ostalih tajni, koje s onom stoje u vezi. Izobražava se: u desnoj ruci drži fenjer sa zapaljenom svećom unutra, a u levoj ogledalo od zelenog kamena jaspisa. Ogledalo označava premudrost Božju, kao tajnu skrivenu. Sv. Rafail znači – iscelenje Božje, ili Bog iscelitelj (Tov. 3, 17; 12, 15.). Izobražava se: desnom rukom vodi Toviju, koji nosi ribu uhvaćenu u Tigru, a u levoj drži alabastar lekarski. Sv. Uril – oganj ili svetlost Božja (III Jezdra 3, 1; 5, 20). Izobražava se: desnom rukom drži mač protiv Persijanca, a u levoj plamen ognjeni. Sv. Salatil znači molitvenik Božji (III Jezdra 5, 16). Izobražava se sa licem i očima pognutim, a ruke držeći na prsima kao na molitvi. Sv. Jegudil – slavitelj Boga. Izobražava se: u desnoj ruci drži venac zlatan, a u levoj trostruk bič. Sv. Varahil – blagoslov Božji. Izobražava se: nosi u nedrima ruže bele. Jeremil – uzvišenje Božje (III Jezdra 4, 36). Poštuje se kao vnušitelj i pobuditelj uzvišenih pomisli, koje čoveka uzdižu k Bogu.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno oživljenje Evtiha apostolom Pavlom (Dela Ap. 20), i to:
1. kako Pavle noću propovedaše u jednoj kući u Troadi;
2. kako momče Evtih zadrema i pade s prozora trećega boja, i beše mrtav;
3. kako Pavle siđe, zagrli ga i povrati mu život.

BESEDA

o tome kako Hristos ožive ljude grehom umrtvljene
I nas koji bijasmo mrtvi od grehova
oživlje s Hristom (Ef. 2, 5).
Bog prvo Hrista ožive, prvo NJega kao čoveka podiže iz groba. A Hristos je glava naša. Da bi vaskrsao ceo rod vernih, trebalo je prvo da vaskrsne glava. Kada je vaskrsla glava, tada je osigurano vaskrsenje i celoga tela zajedno sa svima organima tela. Apostol Pavle govori stoga o našem vaskrsenju i proslavljenju kao o svršenoj stvari. Bog i nas i njih vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu. S Hristom zajedno kao čovekom Bog vaskrse i nas, koji pre bijasmo mrtvi od grehova, umrtvljeni gresima. I ne samo da nas udostoji vaskrsenja zajedno sa Hristom Gospodom nego još i više: On nas posadi na ravno sa vaskrslim Hristom na visinama nebeskim, iznad celokupnog sveta beztelesnih duhova. Nije, braćo, Bog se javio na zemlji zbog neke obične i malene stvari, nego zbog jedne sasvim neobične i velike prevelike. Kad car neki zemaljski učini posetu jednom mestu u svojoj državi, blagodet njegove posete dugo se oseća u tom mestu. Car Gospod posetio je zemlju i rod ljudski na zemlji. I blagodet te posete osećaće se do kraja vremena. Ta poseta za nas je značila život mesto smrti, slavu mesto srama, približenost Bogu mesto udaljenosti, blagoslov mesto prokletstva. Jednom rečju: vaskrsenje iz mrtvih – večno carovanje sa Hristom na nebesima.
O Gospode, hvala Ti, o Gospode slava Ti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.