Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 20.12. (07.12. po Starom kal.)

Sveti Amvrosije, episkop mediolanski (milanski)

Sveti Amvrosije, episkop mediolanski (milanski)

Ovaj veliki, sveti otac crkve pravoslavne beše znamenita roda; otac mu beše carski namesnik Galije i Španije, no verom neznabožac, a majka hrišćanka. Dok još beše u kolevci, jednom se spusti roj pčela na njega, izli med na usta njegova i odlete. I još kao dete pružao je ruku i govorio proročki: "Celujte, jer ću i ja biti episkop". Po smrti oca svoga car ga postavi za svog namesnika Ligurijske oblasti, u kojoj Mediolan beše glavni grad. Kada umre episkop toga grada, bi velika raspra među pravoslavnim i jereticima arijevcima oko izbora novog episkopa. Amvrosije po dužnosti uđe u crkvu da održava red. Utom neko dete na grudima materinim uzviknu: "Amvrosije - episkop!" Ovo ceo narod primi kao glas Božji i, nasuprot volji Amvrosijevoj, izabraše jednoglasno njega za episkopa. Amvrosije se krsti i kroz nedelju dana prođe sve prethodne činove i bi rukopoložen za episkopa. Kao episkop Amvrosije utvrdi veru pravoslavnu, potisne jeretike, ukrasi crkve, rasprostre veru među neznabošcima, napisa mnoge poučne knjige i posluži primerom pravog hrišćanina i hrišćanskog pastira. On je sastavio i poznatu blagodarstvenu pesmu: Tebe Boga hvalim. Ovaj slavni jerarh, zbog čije su mudrosti i slatkorečivosti posećivali ga ljudi iz dalekih zemalja, bio je veoma uzdržljiv, trudoljubiv i bodrstven. Spavao je malo, radio je i molio se Bogu neprestano, postio je sve dane izuzev subote i nedelje. Zato mu je Bog dao i da vidi mnoga čudesa Božja i da ih sam učini. Otkrio je mošti svetih mučenika Protasija, Gervasija, Nazarija i Kelsija (v. 14. oktobar). Krotak prema malim ljudima, on je bio neustrašiv pred velikim. Izobličio je caricu Justinu kao jeretkinju, Maksima tiranina i ubicu prokleo, caru Teodosiju zabranio pristup u hram sve dok nije pokajao svoj greh, s Evgenijem nasilnim i samozvanim carem ne hte se susresti. Ovom bogougodnom mužu darova Bog toliku blagodat, da je i mrtve vaskrsavao, demone iz ljudi izgonio, bolesnike od svake bolesti isceljivao, i u budućnost prozirao. Skončao mirno na osvitku Vaskrsa 397. godine.

Prepodobni Grigorije Ćutljivi

Poreklom Srbin. Osnivač Svetogorskog manastira svetog Nikolaja, poznatog zbog njega pod imenom Grigorijata. Na četvrt sata od manastira nalazi se njegova kelija, gde se u ćutanju ispaštao i molio. Ovaj Božji čovek upokojio se mirno 1406. godine. Godine 1761. bio je veliki požar u manastiru, kojom prilikom neki monasi uzmu njegove mošti i prenesu u Srbiju.

Prepodobni Nil Stolbenski

Zemljoradnik, rodom iz Novgoroda. Udaljivši se u pustinju, on se hranio biljem i ovršcima. Po glasu sviše preselio se na ostrvo Stolobnoe. Jednom uđoše razbojnici u keliju njegovu radi pljačke, i oslepeše najedanput. Iskopao sebi grob blizu kelije, i svaki dan plakao nad njim. Upokojio se i preselio u Carstvo Hristovo 1554. godine. Čudotvorne mošti počivaju mu tamo gde je i postio.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA JEVREJIMA 4:1-13

1. Bojimo se, dakle, da neko od vas, dok još važi obećanje za ulazak u počinak njegov, ne pomisli da je odocnio.

2. Jer i nama je javljena radosna vijest kao i onima; ali njima ne bi od koristi riječ koju čuše, pošto oni koji je čuše ne prihvatiše je sa vjerom.

3. A mi koji povjerovasmo ulazimo u počinak, kao što je rekao: Zato se zakleh u gnjevu svojemu da oni neće ući u počinak moj, mada djela Božija bijahu završena od postanka svijeta.

4. Jer reče negdje za sedmi dan ovako: I počinu Bog u dan sedmi od svih djela svojih.

5. A ovdje opet: Neće ući u počinak moj.

6. Pa pošto neki imaju da uđu u njega, a oni kojima je najprije javljena radosna vijest ne uđoše zbog nepokornosti,

7. To opet odredi jedan dan, „Danas", govoreći preko Davida, poslije tolikoga vremena, kao što reče: Danas, ako glas njegov čujete, nemojte da budu tvrdokorna srca vaša.

8. Jer da je njih Isus Navin uveo u počinak, ne bi se poslije toga govorilo o nekom drugom danu.

9. Prema tome, narodu Božijem tek predstoji počinak.

10. Jer ko je ušao u odmor njegov i sam je počinuo od djela svojih, kao i Bog od svojih.

11. Postarajmo se, dakle, da uđemo u taj počinak, da ne bi ko pao po istom primjeru nepokornosti.

12. Jer je riječ Božija živa i djelotvorna, oštrija od svakoga dvosjekloga mača, i prodire sve do razdiobe duše i duha, zglobova i srži, i sudi namjere i pomisli srca.

13. I nema tvari sakrivene pred njim, nego je sve obnaženo i otkriveno pred očima Onoga kome ćemo odgovarati.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 21:12-19

12. A prije svega ovoga dignuće na vas ruke svoje i goniće vas i predavati u sinagoge i tamnice: vodiće vas pred careve i namjesnike zbog imena mojega.

13. A to će vam se dogoditi za svjedočanstvo.

14. Stavite, dakle, u srca svoja, da ne smišljate unaprijed kako ćete odgovarati;

15. Jer ja ću vam dati rječitost i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti ili odgovoriti svi vaši protivnici.

16. A predavaće vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobiće neke od vas.

17. I svi će vas omrznuti zbog imena mojega.

18. Ni dlaka s glave vaše neće propasti.

19. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje.

RASUĐIVANJE

Stostruko vraća Bog zajam, koji se NJemu pozajmi kroz siromahe. Beše jednom jedna žena hrišćanka u braku c mužem neznabošcem. Življahu u ljubavi i sirotinji. Kada c mukom uštedeše 50 srebrnika, reče muž ženi, da bi trebalo da dadu taj novac kome na zajam pod interes, jer će inače, srebrnik po srebrnik, pojesti ušteđeno i opet ostati bez išta. Žena mu odgovori: „Ako hoćeš da daješ u zajam, podaj Bogu hrišćanskom." „A gde je Bog hrišćanski?" upita muž. Žena ga odvede pred crkvu i reče mu, da razda sav novac prosjacima pred crkvom govoreći mužu: „Bog hrišćanski primiće to od njih, jer ovi su svi NJegovi." Razdelivši svih 50 srebrnika siromasima, vratiše se domu. No posle izvesnog vremena ostaše oni bez hleba u kući. Tada reče žena mužu, da ide k crkvi i primiće novaca od Boga, kome je i dao. Ode muž i vide kod crkve samo prosjake, pa u nedoumici, ko će to njemu dati novaca, šetaše oko crkve. Najedanput pogleda preda se i vide jedan srebrn novac. On ga uze, kupi za nj jednu ribu i odnese je kući. Požali se muž ženi, kako nikoga ne vide i kako mu niko ništa ne dade, nego slučajno nađe samo jedan srebrnik. Odgovori mu žena: „Bog je nevidljiv i nevidljivim načinom sve ustrojava." Kada žena raspori ribu, nađe u njoj neki svetao kamen. Ona ga dade mužu, a muž odnese trgovcu, da vidi može li što za taj kamen dobiti. Trgovac mu ponudi 5 srebrnika, a muž se nasmeja misleći da se trgovac šali, kad tako veliku cenu nudi. Trgovac pak pomisli, da mu se čovek smeje zbog male cene koju mu ponudi, pa mu ponudi 10, pa 15, pa 30, pa 50 srebrnika. Pozna onaj čovek, da je to neki dragocen kamen, pa se poče zatezati. Trgovac sve više i više dizaše cenu dok ne dostiže do 300 srebrnika. Tada čovek primi 300 srebrnika i radostan pođe kući. „Vidiš li. kako je dobar Bog hrišćanski?" reče mu žena. Udivljen muž odmah se krsti, pa zajedno sa svojom ženom proslavljaše Boga.

SOZERCANJE

Da sozercavam grehovni pad Adama i Eve i to:
1. kako Bog izgna Adama i Evu iz Raja,
2. kako postavi heruvima c plamenim mačem na vrata Raja,
3. kako Raj osta zatvoren za ljude do dolaska Hrista Gospoda na zemlju.

BESEDA

o tome kako beše veoma dobro sve što Bog stvori

Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma (Postanje 1,31).

Kada su, braćo, delovi jedne građevine dobri, onda je građevina u celini veoma dobra. Dobra je svaka cigla napose, i svaki kamen, i malter, i kreč, i grede, i stubovi, no čoveka dovodi do ushićenja pogled na celu građevinu. Često puta poneka pojedinost u građevini čini mu se nerazumljiva i nezgodna, no on to predaje zaboravu u trenutku kada baci pogled na celinu. I zaista ima u ovome svetu dosta pojedinosti, kako u predmetima tako i u dešavanjima, koja su nama i nerazumljiva i neugodna. Tek kad nam se otkrije jedna više celina, mi pojimamo i stišavamo se. Mnoga stradanja i lišenja u našem životu mi smatramo upravo rugobnim i nesmislenim onda kada nas ona zadese. No kada prođu dani i godine, u našem sećanju ta stradanja i lišenja sjaje kao dragoceno kamenje, koje osvetljava docniji put života našega. Zato, ako te nešto u Božjoj prirodi vređa, gledaj na celinu; ako te u životu nešto ogorčava, čekaj strpljivo nove dane i godine, s verom i nadom. I ovaj ceo živt ako ti se učini mučnim i žalostnim, uzdigni oči svoje duhovne u drugi svet, i bićeš miran i radostan. Jer i ceo ovaj vidljivi svet ipak nije savršena celina, - postoji i onaj svet. Jer je rečeno: stvori Bog nebo i zemlju. I slikar upućuje gledaoca da izdalje gleda sliku, da bi je video u svoj krasoti njenoj.

O Gospode, o Umetniče besmrtni, kako je sve veoma dobro što si Ti stvorio! Tebi slava i hvala vavek. Amin.