Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 20.10. (07.10. po Starom kal.)

Sv. muč. Sergije i Vakh

Sv. muč. Sergije i Vakh

Ovi sveti i divni mučenici i junaci vere Hristove behu najpre prvi velikaši na dvoru cara Maksimijana. I sam ih car uvažavaše mnogo zbog hrabrosti, mudrosti i vernosti. Ali kad ču car, da su ova dva velikaša njegova hrišćani, promeni ljubav svoju prema njima na gnev. I jednom kada beše veliko žrtvoprinošenje idolima car pozva Sergija i Vakha, da zajedno s njima žrtve prinesu, ali oni otvoreno otkazaše caru poslušnost u tome. Van sebe od jarosti car naredi, te svukoše s njih vojničko odelo, i prstenje, i odlikovanja, i obukoše ih u ženske haljine; još im metnuše gvozdene obruče o vrat, i tako ih vođahu ulicama grada Rima na podsmeh svima i svakome. Po tom ih posla car u Aziju, svome namesniku Antiohu, na istjazanje. A ovaj Antioh beše se i digao do toga položaja pomoću Sergija i Vakha, koji ga u svoje vreme preporučiše caru. Kada ih Antioh poče savetovati, da se odreknu Hrista, i da sebe spasu beščešća muka i smrti, odgovoriše ovi svetitelji: „i čest i beščešće, i život i smrt — sve je jedno onome ko ište carstva nebeskoga." Antioh baci Sergija u tamnicu, i naredi prvo da se muči Vakh. Sluge se menjahu jedan za drugim tukući Vakha svetoga, sve dok mu celo telo ne razdrobiše. Iz razdrobljenog i krvavog tela sv. Vakha izađe duša njegova sveta i na rukama angelskim ode Gospodu. Postrada sv. Vakh u gradu Varvalisu. Tada Sergije sveti bi izveden, i obuven u gvozdene opanke, s načičkanim ekserima, pa tako oteran u grad Rosaf u Siriju, i tamo mačem posečen; i duša mu ode u Raj, da tamo zajedno sa Vakhom, drugom svojim, prime vence slave besmrtne od Hrista Cara k Gospoda svoga. Postradaše ovi krasni vitezi vere Hristove oko 303. g.

Sv. muč. Polihronije

Rodom iz eparhije Agatanidske, od seljačkih roditelja. Kao mladić argatovaše u vinogradu nekoga Carigrađanina. No i kao argatin Polihronije se predavaše danonoćnom podvigu posta i molitve. Videći njegov život, angelski po čistoti i uzdržljivosti, gazda mu se udivi i dade mu mnogo više novaca nego što je zaradio. A sv. Polihronije uze novac i sagradi crkvu. U vreme Nikejskog Sabora Polihronije beše čtec; i tom prilikom pokaza toliku revnost u zastupanju Pravoslavlja pred Arijancima, da ga posvetiše za sveštenika. Docnije ovi zlobni jeretici iz osvete napadoše sv. Polihronija u samoj crkvi i isekoše ga na komade. Tako postrada ovaj veliki branitelj istine i čistote Pravoslavlja, i primi venac slave od preslavnog Gospoda svoga.

Evanđelja

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 7:17-30

17. I otide glas ovaj o njemu po svoj Judeji i po svoj okolini.

18. I javiše Jovanu učenici njegovi za sve ovo.

19. I pozva Jovan dvojicu od učenika svojih i posla ih Isusu, govoreći: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugoga da čekamo?

20. Došavši pak ti ljudi k njemu rekoše: Jovan Krstitelj posla nas tebi govoreći: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugoga da čekamo?

21. A u taj čas on iscijeli mnoge od bolesti, i od rana i od zlih duhova, i mnogima slijepim darova vid.

22. I odgovarajući Isus reče im: Idite i kažite Jovanu što vidjeste i čuste: slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda jevanđelje;

23. I blažen je onaj koji se ne sablazni o mene.

24. A kad otidoše učenici Jovanovi, poče narodu govoriti za Jovana: Šta ste izišli u pustinju da vidite? Trsku koju ljulja vjetar?

25. Nego šta ste izišli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena? Eto, koji gospodske haljine nose i u slastima žive po carskim su dvorovima.

26. No šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem i više od proroka.

27. Ovo je onaj za koga je pisano: Evo, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim koji će pripraviti put tvoj pred tobom.

28. Jer vam kažem: Nijedan između rođenih od žena nije veći prorok od Jovana Krstitelja; a najmanji u Carstvu Božijem veći je od njega.

29. I sav narod koji slušaše i carinici opravdaše Boga, krstivši se krštenjem Jovanovim;

30. A fariseji i zakonici odbaciše volju Božiju o njima, ne krstivši se od njega.

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA FILIPLJANIMA 3:1-8

1. A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer meni nije dosadno pisati vam jedno isto, a vama je ukrepljenje.

2. Čuvajte se pasa, čuvajte se zlih poslenika, čuvajte se „podrezanih"!

3. Jer obrezani, to smo mi, koji Duhom Božijim služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u tijelo,

4. Premda bih se i ja mogao uzdati u tijelo. Ako neko drugi misli da se može uzdati u tijelo, ja još više:

5. Obrezan sam u osmi dan, od roda sam Izrailjeva, plemena Venijaminova, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej,

6. Po revnosti gonitelj Crkve Božije, po pravdi zakona besprijekoran.

7. Ali sve što mi bješe dobitak, smatrah za štetu Hrista radi.

(Zač. 245).

8. No šta više, ja i smatram sve za štetu prema prevashodnome poznanju Hrista Isusa, Gospoda mojega, radi kojega sam sve ostavio. i smatram sve za trice, da bih Hrista dobio

RASUĐIVANJE

Viđenje sv. Andreje. Jedanput seđaše Andreja sveti sa svojim učenikom Epifanijem i razgovaraše o spasenju duše. U tom približi se demon Epifani ju, i poče mu praviti nekakve zamke, da bi mu misli odveo na drugu stranu, a Andreji se ne smede približiti. Tada naviknu Andreja na nj gnevno: „odlazi odavde, nečista neprijazni!" A đavo se trže natrag i odgovori zlobno: „ti si mi neprijazan kakva nema više u svemu Carigradu!" Andreja ga ne htede odmah oterati, no pusti ga da govori. I đavo poče da priča: „osećam, da dolazi vreme, kad će propasti moj zanat. U to vreme ljudi će biti gori od mene kao što će i deca biti u lukavstvu gora od odraslih ljudi. I ja ću onda počivati, i ne ću učiti više ljude ničemu, pošto će oni sami od sebe vršiti u svemu volju moju". Upita ga Andrej: „kojim se gresima najviše raduje rod vaš?" Odgovori đavo: „idolosluženju, kleveti, zlobi protiv bližnjih, sodomskom grehu, pijanstvu i srebroljublju, — ovome se mi najviše radujemo." Još upita Andreja: „a kako podnosite, kad se neko, ko vam je prvo služio odreče vas i vaših dela?" Odgovori đavo: „ti to bolje od mene znaš; teško podnosimo, no tešimo se time, da ćemo ga opet k sebi povratiti, jer mnogi, koji su se nas odrekli i Bogu se obratili, opet su se k kama povratili." Kada zli duh izreče to, i još mnogo drugoga, dunu na njega sveti Andreja i on iščeze.

SOZERCANJE

Da sozercavam pravdu cara Josije i nagradu Božju (II Dnev. 34), i to:
1. kako car Josija istrebi idole i činjaše sve što je pravo pred Gospodom;
2. kako se blagoslov Božji izli nanj i narod njihov za vreme dugog carovanja njegovog.

BESEDA

o deci i njihovoj pohvali Gospoda
Iz usta male dece i koja sisaju
učinio si sebi hvalu nasuprot
neprijateljima svojim (Ps. 8, 2).
Pri svečanom ulasku Gospoda Isusa u Jerusalim a po tom i u samom hramu vikala su deca: Osana sinu Davidovu! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje (Mat. 21). Izgleda, da ništa nije tako razdražilo starešine Jevrejske kao ova pohvala Isusa od strane male dece. Čuješ li šta ovi govore? upitaše Ga oni zlobno. A Gospod im krotko odgovori: da! zar nijeste nikad čitali: iz usta male djece i koja sisaju učinio si sebi hvalu? Jasno je, dakle, kao beli dan, da se ove proročke reči Davidove odnose na to čudo, koje se dogodilo pri ulasku Gospoda Hrista u Jerusalim, t.j. na ovu čudesnu pohvalu Gospoda od strane male dece. Jasno je to iz samog događaja, jer kako je prorokovano, tako se bukvalno dogodilo. A jasno je i iz toga, što se sam Gospod pri tom događaju poziva na ono proročanstvo cara Davida. Da je to jedno veliko čudo, nadahnuto Duhom Božjim i proizvedeno silom i voljom Božjom, u to ne može biti sumnje. Dok kneževi i književnici i starci i sveštenici nisu mogli da poznadu Hrista Gospoda, dotle su Ga mala deca poznala i objavila. Vaistinu, ovo je čudo, prvo, jedinstveno u celom Starom i Novom Zavetu, a drugo — čudo ako ne veće nije manje od čuda vaskrsenja mrtvih. U ostalom i pri onom i pri ovom čudu dejstvovala je ista sila Božja, isti Duh i isti Promisao Božji. A tu silu i veličanstvo slave Božje prorok je hteo naročito da istakne događajem sa malom decom, koji događaj on stavlja naporedo sa divljenjem zvezdanoj vasioni, koju je ta ista sila Božja sazdala.
Osim toga treba u tu malu decu ubrojati i same apostole, i mnoge svetitelje, isposnike, mučenike za Hrista i device — hiljade i hiljade i hiljade onih, koji nevino i prostosrdačno priznaše Hrista Sinom Božjim i Spasiteljem svojim, i prigrliše ga ljubavlju srdačnom, i stradanja teška za njega podneše. Zašto baš iz njihovih usta učini Gospod hvalu Sebi, a ne iz usta samih velikaša i filosofa i ritora? Zbog krotosti uze one, a zbog gordosti odbaci ove. Gordeljivci su najveći neprijatelji Božji. Zato Hristos čudesno otvori jezik deci i prostim ribarima i seljacima, da javljaju istinu nasuprot neprijateljima svojim, tj. gordeljivim a praznim kneževima i književnicima Jevrejskim.
O Gospode Svesilni, Bože Svemogući, otvori i nama jezik da i mi s verom jakom i radošću detinjskom javljamo slavu Tvoju beskonačnu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.