Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Ponedeljak, 20.04. (07.04. po Starom kal.)

VASKRSNI PONEDELJAK

Sv. Georgije ispovednik

Sv. Georgije ispovednik

Zbog velike dobrodetelji, koju zadobi dugim podvigom, bi ovaj Georgije izabran i postavljen za mitropolita Mitilenskog. I upravljaše svetitelj stadom slovesnim revnosno i mudro do starosti svoje. No kada nasta gonjenje pod Lavom Jermeninom, koji popiraše ikone svete, bi i ovaj sveti starac pozvat od cara u Carigrad na sabor episkopa, koji trebaše, po želji carevoj, da uništi ikonopoštovanje. No Georgije ne samo ne učini po želji zlobnoga cara, nego, sa još nekim hrabrim episkopima, ustade u zaštitu svetih ikona. Za to bi porugan i od cara prognan u predele Hersona, gde u telesnoj bedi i svakoj nevolji provede ostatak zemnog života svoga. Skonča i preseli se u besmrtni život oko 816 god. Bi čudotovorac i za života i po smrti zbog velike pravednosti svoje i ljubavi prema Gospodu Isusu.

Prep. Nil Sorski

Jedan iz velikih otaca ruske crkve. Osnivač skitskog života monaškog u Rusiji. Skončao mirno 1508 god. Mošti mu počivaju u Sorskom manastiru. NJegov Ustav skitskog života predstavlja duhovno i praktično delo prvoga reda.

Prep. Grigorije Sinait

Veliki svetitelj i podvižnik Sinajski i Atonski. (Vidi 8. avgust).

Sv. muč. Kaliopije

Jedinac sin, od Boga isplakan, nekoga senatora iz Perge Pamfilijske. Blagočestiva mu majka Teoklija naučila ga beše u ranoj mladosti bogopoštovanju i čistom životu. Beše Kaliopije još mladić kada nasta strašno gonjenje hrišćana pod carem Maksimijanom. Da bi ga spasla smrti majka ga metnu u lađu, dade mu dovoljnu sumu novaca, i otprati ga u grad Pompeopolj. No drugčije beše ustrojeno Promislom Božjim. Iskrcav se u Pompeopolju Kaliopije popade usred neke burne mnogobožačke svetkovine. Pa kada on, na navaljivanje zaludele svetine, ne hte uzeti učešća u tome glupom piru, bi doguran vojvodi Maksimu, kome ispovedi, da je hrišćanin. Vojvoda naredi te ga biše olovnim štapovima, i na ognju pekoše, pa najzad svega ranjava u tamnicu vrgoše. Čuvši za mučenje svoga sina majka Teoklija razdade sve svoje imanje bednim i nevoljnim, a ona s nešto malo novca požuri u tamnicu svome sinu. Ušav u tamnicu, ona se pokloni pred svojim sinom i zavi mu rane. Najzad vojvoda izreče konačnu presudu, da se Kaliopije raspne na krst. U srcu majčinom mešaše se radost s bolom. Kada joj povedoše sina na gubilište, ona doturi dželatima pet zlatica, da bi raspeli sina njenog ne kao Gospoda nego naopako. To učini iz smernosti pred Gospodom. Na Veliki Četvrtak Kaliopije bi raspet naopako, i majka mu stajaše pod krstom blagodareći Boga. A kada ga drugi dan mrtva spustiše s krsta, ona pade na njega i sama izdahnu. Tako oboje izađoše pred presto Cara slave. Česno postradaše 304 god.

Prep. Danilo Perejaslavski

Imao je kao naročiti podvig staranje o mrtvim. Kadgod bi čuo, da se našao neko zamrznut ili drugim načinom umrtvljen, on bi žurio, da ga pristojno sahrani i za njega se Bogu pomoli. Mirno skončao 1540 god. Mošti njegove cele počivaju.

Evanđelja

Ponedeljak Svetle nedelje – drgi dan Vaskrsa

 

Jn. 1. 18-28

(Zač. 2).

18. Boga niko nije vidio nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Oca, on ga objavi,

19. I ovo je svjedočanstvo Jovanovo kad poslaše Judejci iz Jerusalima sveštenike i levite da ga zapitaju: Ko si ti?

20. I priznade i ne poreče; i priznade: Ja nisam Hristos.

21. I upitaše ga: Šta dakle? Jesi li ti Ilija? I reče: Nisam. Jesi li ti prorok? I odgovori: Ne.

22. A oni mu rekoše: Ko si? Da odgovor damo onima koji nas poslaše: Šta kažeš o sebi samom?

23. Reče: Ja sam glas vapijućeg u pustinji: Poravnite put Gospodnji, kao što kaza Isaija prorok.

24. A izaslanici bijahu od fariseja.

25. I zapitaše ga i rekoše mu: Zašto, dakle, krštavaš kad ti nisi Hristos, ni Ilija, ni prorok?

26. Odgovori im Jovan govoreći: Ja krštavam vodom, a među vama stoji koga vi ne znate.

27. To je Onaj što dolazi za mnom, koji preda mnom bi, kome ja nisam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj.

28. Ovo se dogodi u Vitaniji s one strane Jordana gdje Jovan krštavaše.