Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Sreda, 17.03. (04.03. po Starom kal.)

RASUĐIVANJE

Kad bi filosofija ljudska mogla zadovoljiti čoveka, zašto filosofi Justin i Origen postaše hrišćani? Zašto Vasilije i Zlatoust i Grigorije, koji u Atini proučiše svu filosofiju jelinsku, primiše krštenje? I blaženi Avgustin, koji znade i jelinsku i rimsku mudrost, zašto odbaci sve, i potraži spasenja i svetlosti u veri Hristovoj? I sveti Kliment rimski, koji beše vrlo bogat i vrlo učen? I sveta Katarina, koja bi iz kuće carske i znađaše svu svetsku mudrost misirsku? I carević Joasaf u Indiji, kome beše poznata sva filosofija indijska? I toliki, toliki drugi, koji najpre tražahu objašnjenje zagonetke svetske i svetlost svojoj duši u filosofiji, a potom pristupiše crkvi i pokloniše se Hristu Gospodu?

SOZERCANJE

Da sozercavam Tajnu Pričešća kao prisustvo Gospoda Isusa u crkvi na zemlji i to:
1. kao ispunjenje NJegovog obećanja: evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka,
2. kao NJegovo neprekidno podržavanje vernih kojima je rekao: bez mene ne možete činiti ništa.

BESEDA

o kolebljivosti Pilata
Od tada gledaše Pilat da ga pusti...
Tada im ga predade (Pilat) da se razapne
(Jov. 19, 12, 16)
Odtkud ova protivrečnost u Pilatu? Odtkud ovo dvojstvo volje u jednom istom čoveku? Dok je stajao pod svetlošću lica Hristova, Pilat je od sveg srca hteo da pusti Pravednika. No kad ga je obuzela tama jevrejska, on se saglasio sa delima tame. To je seme, palo u trnje. Dok je Hristovo lice svetlelo nad semenom, seme je niklo; ali čim je seme ostalo bez te svetlosti, tama od trnja ugušila ga. Dok je Gospod Isus gospodarski govorio Pilatu o Caru nebesnom, rekavši mu: ti ne bi imao vlasti nikakve nada mnom kad ti ne bi bilo dano odozgo. Pilat se osećao kao pobeđen strahom od Boga. No kad je gomila jevrejska viknula Pilatu: ako ovoga pustiš, nisi prijatelj ćesaru, Pilat je bio potpuno pobeđen strahom od cara zemaljskog. I strah za telo nadvladao je strah za dušu, kao što se i dan-danas ponekad dešava.
GTilat je bio učenik svetske mudrosti. A svetska mudrost ne daje snage nego uleva strah. Svetska mudrost ne podržava dušu nego telo. Svetska mudrost ne uleva strah za dušu nego strah za telo i za sve ono što je telesno. Evo u Pilatu jednog jasnog i žalosnog primera, kakve ljude vaspitava svetska mudrost mimo Boga i nasuprot Hrista. No Pilatova slabokarakterna i kolebljiva duša nije slika samo neznabožaca nego i neutvrđenih hrišćana. Poneki hrišćani posvednevno, i neosetno a često i nesvesno, hteli bi čas da oslobode Hrista od mračnog i zločinačkog instinkta jevrejskog u sebi, a čas opet da Ga puste tome instinktu na raspeće. To biva uvek onda kada jedan hrišćanin pogazi neku zapovest Hristovu radi ispunjenja neke svoje telesne želje. Čas svetlost te zapovesti osvetli srce kolebljivog hrišćanina, čas opet tama telesna toliko navali na njega, da se on potpuno predaje njoj.
Gospode dugotrpeljivi, ne ukloni svetlost lica Tvoga od nas ni za jedan tren oka, da nas tama ne savlada. Da ostanemo deca svetlosti do kraja, Gospode pomozi nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.