Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 14.12. (01.12. po Starom kal.)

Sveti prorok Naum

Sveti prorok Naum

Rodom iz plemena Simeonova, iz mesta Elkesema od one strane Jordana. Živeo na sedam stotina godina pre Hrista. Na dve stotine godina posle proroka Jone prorekao propast Niniviji. Od propovedi Jonine Ninevićani behu se pokajali, zbog čega ih Bog poštedi i ne pogubi. No vremenom oni zaboraviše milost Božju i ponovo se pokvariše. Prorok Naum proriče im propast. Pa kako ne bi pokajanja, ne bi ni poštede. Od zemljotresa, poplave i ognja propade sav grad, tako da mu se više ni mesto ne raspoznavaše. Sveti Naum požive četrdeset pet godina i upokoji se u Gospodu ostaviv malu knjigu svojih istinitih proročanstava.

Sveti Filaret Milostivi

Iz sela Amnije u Paflagoniji. U početku bi Filaret čovek vrlo imućan, no deleći mnogo milostinju siromasima, obništa veoma. Ali, on se ne ustraši siromaštine, nego s nadom u Boga, koji je rekao: "Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani," (Mt 5, 7) produži dela milosrđa ne obzirući se na negodovanja žene svoje i dece. Dok je jednom orao, dođe mu čovek i požali se, da mu je crkao vo u jarmu, te ne može s jednim volom da ore. On ispreže jednog svog vola i dade mu. Dade i poslednjeg svog konja nekome, ko bi pozvat da ide s konjem u rat. Dade i tele od poslednje krave, pa kad opazi da krava riče za razdvojenim teletom, a tele za kravom, dovika čoveka, pa mu uz tele dade i kravu. I osta prestareli Filaret bez hrane u praznoj kući. No on se Bogu moljaše i u Boga uzdaše. I Bog ne ostavi pravednika, da bude posramljen u nadi svojoj. U to vreme carovaše Irina sa mladim sinom Konstantinom. Po tadašnjem običaju posla carica ljude, da traže po celom carstvu najbolju i najugledniju devojku, kojom bi oženila sina cara. Promislom Božjim ti ljudi padoše na konak u kuću Filaretovu, videše njegovu unuku Mariju, ćerku njegove ćerke Ipatije, prekrasnu i krotku unuku Mariju, i odvedoše je u Carigrad. Caru se dopadne devojka i on se venča s njom, a Filareta i svu njegovu porodicu preseli u prestonicu i dade mu veliku čast i bogatstvo. No, Filaret se ne pogordi takvom iznenadnom srećom, nego, blagodaran Bogu, produži sada činiti dobra dela još više nego pre. I činjaše ih tako do same smrti. U devedesetoj godini svojoj prizva decu svoju, blagoslovi ih i pouči, da se drže Boga i zakona Božjeg, i prozorljivim duhom, kao negda praotac Jakov, proreče im svakome, kako će ovaj vek proživeti. Potom leže u manastiru Rodolfiji i predade dušu svoju Bogu. Pred smrt mu lice zasija kao sunce, a po smrti od njega izađe neobičan blagouhani miris, i biše čudesa od moštiju njegovih. Upokoji se ovaj pravednik Božji 797. godine. NJegova supruga Teozva kao i sva njegova deca i unučad poživeše bogougodno i skončaše u Gospodu. 

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU 4:9-22

9. Postaraj se da mi dođeš brzo.

10. Jer me Dimas ostavi, zavoljevši sadašnji vijek, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.

11. Marka uzmi i dovedi sa sobom, jer mi je pogodan za službu.

12. A Tihika poslah u Efes.

13. Kada dođeš, donesi mi ogrtač što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, osobito one od pergamenta.

14. Aleksandar kovač mnoga mi zla učini. Neka mu Gospod plati po djelima njegovim.

15. NJega se i ti čuvaj; jer se veoma protivio našim riječima.

16. Pri mojoj prvoj odbrani niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Neka im se ne uračuna!

17. Ali Gospod bi sa mnom i osnaži me, da se kroz mene raširi propovijed i da čuju svi neznabošci; i bih izbavljen iz usta lavovih.

18. I izbaviće me Gospod od svakoga zla djela i spasti za Carstvo svoje nebesko; NJemu slava u vijekove vijekova. Amin.

19. Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.

20. Erast osta u Korintu, a Trofima ostavih u Militu bolesna.

21. Postaraj se da dođeš prije zime. Pozdravlja te Evul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.

22. Gospod Isus Hristos neka je sa duhom tvojim. Blagodat s vama. Amin.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 20:1-8

1. I dogodi se jednoga od onih dana dok je on učio narod u hramu i propovijedao jevanđelje, dođoše sveštenici i književnici sa starješinama.

2. I rekoše mu govoreći: Kaži nam, kakvom vlašću to činiš? Ili ko je taj što ti je dao tu vlast?

3. A on odgovarajući reče im: I ja ću vas upitati jednu riječ, i kažite mi:

4. Krštenje Jovanovo - da li bješe s neba ili od ljudi?

5. A oni pomisliše u sebi govoreći: Ako kažemo: s neba, reći će: zašto mu. dakle, ne vjerovaste?

6. Ako li rečemo: od ljudi, sav će nas narod kamenovati; jer je uvjeren da je Jovan prorok.

7. I odgovoriše da ne znaju otkuda.

8. A Isus im reče: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.

RASUĐIVANJE

Vrlina je kao žeđ. Kad čovek počne da je pije, sve više žedni, i sve češće traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa, ne zna za meru u tome, niti priznaje ikakvu meru. Sv. Filaret u bedi nije bio manje milostiv nego u bogatstvu. Kad mu je unuka postala carica, on je ponovo postao bogat čovek, no ne manje milostiv. Jednoga dana on reče ženi i deci, da spreme najbolju gozbu kakvu mogu, pa veli „da umolimo Cara i Gospoda našeg, sa svima velikašima NJegovim, da dođe na pir". Svi pomisliše, da starac misli da pozove na večeru svoga zeta cara, pa se potrudiše što bolje mogoše i pripremiše gozbu. Međutim Filaret prođe po ulicama i skupi sve bednike, prosjake, slepe, prokažene, hrome, iznemogle, i dovede ih na gozbu. Postavivši ih za sto, naredi ženi i sinovima, da služe oko stola. Posle svršene gozbe dade "svakome gostu u ruke po zlatnik i otpusti ih. Tada svi razumeše, da on pod Carem razumevaše samoga Gospoda Hrista, a pod NJegovim velikašima prosjake i nevoljnike. Još je on govorio, da ne treba gledati u novac, koji se daje prosjaku, nego treba promešati novac, pa što ruka sama iz džepa izvadi, ono i dati. A ruka će izvaditi ono što Božji Promisao bude odredio.

SOZERCANJE

Da sozercavam grehovni pad Adama i Eve i to:
1. kako Eva kad sagreši, ne pokaja se, nego požuri da i muža svoga učini saučasnikom greha svoga,
2. kako Adam kad sagreši, ne pokaja se, nego pravdaše sebe okrivljujući ženu pred Bogom,
3. kako i danas mnogi grešnici traže saučesnike svome grehu, i pravdaju sebe okrivljujući druge.

 

BESEDA

o stvorenju sveta

U početku stvori Bog nebo i zemlju (Postanja 1,1).

Ovo je odgovor Božji kroz usta proroka, braćo, odgovor na žedno pitanje sviju nas: odkuda ovaj svet? Bog čuje to naše pitanje, izrečeno ili neizrečeno, čuje i daje odgovor. Kao što daje dažd suhoj zemlji; kao što daje zdravlje bolesnome, kao što daje hleb i odeću svakom telu, tako On daje duhu našemu odgovor na pitanje, koje mu stvara glad i žeđ i bol i nagotu, sve dok se ne nahrani i ne napoji i ne ozdravi i ne odene odgovorom istinitim. Odkuda je, dakle, ovaj svet? To je pitanje. U početku stvori Bog nebo i zemlju. To je odgovor. Svet ovaj nije sam od sebe, kao što ništa u svetu nije samo od sebe; niti je svet ovaj od zle sile; niti je ovaj svet od mnogih tvoraca, dobrih i zlih; nego je on od jedinoga blagoga Boga. Ovaj odgovor izaziva radost u srcu svakoga čoveka i pobuđuje na dobra dela. I po tome mi znamo, između ostaloga, da je to jedini pravi i istiniti odgovor. Svaki drugi odgovor, suprotan ovome, izaziva kod nas tugu i strah i pobuđuje na zla dela, po čemu mi, između ostaloga, znamo da je svaki takav odgovor lažan. Od Boga je svet, braćo, radujmo se i veselimo se! Božanskog je porekla svet, pa će sledstveno biti i božanskog svršetka. Od dobrog je korena svet, pa će sledstveno i dobar plod doneti. Iz svetle odaje proizašao je, pa će se opet svetlošću svršiti. Kad znamo, da je početak od dobra, onda znamo, da je i cilj ka dobru, i svršetak - dobro. Gle, u ovim rečima o početku već se skriva proročanstvo o svršetku. Kakav početak, takav i svršetak. Od Koga početak, u Onome i svršetak. Da držimo, dakle, ovu istinu spasonosnu, da imamo svetlu nadu i da se krepimo ljubavlju prema Onome koji nas iz ljubavi stvori.

O Gospode Bože Stvoritelju i Svedržitelju, jedini Bože, jedini Tvorče, dobri izvore dobrote, Tebi se klanjamo i Tebi se molimo, uputi nas dobrom kraju Duhom Tvojim svetim, kroz Gospoda Isusa Hrista. Tebi slava i hvala vavek. Amin.