Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Ponedeljak, 13.12. (30.11. po Starom kal.)

Sv. apostol Andreja Prvozvani

Sv. apostol Andreja Prvozvani

Sin Jonin i brat Petrov, rodom iz Vitsaide, i ribar po zanimanju. Najpre je bio učenikom sv. Jovana Krstitelja, no kada sv. Jovan ukaza prstom na Gospoda Isusa govoreći: gle, jagnje Božje! (Jov. 1, 36), tada sv. Andreja ostavi svoga prvoga učitelja i pođe za Isusom. Po tom Andreja privede svoga brata Petra ka Gospodu. Po silasku Sv. Duha pade u deo ovome prvom apostolu Hristovom, sv. Andreji, da propoveda Jevanđelje u Vizantiji i Trakiji, po tom u zemljama Dunavskim, pa u Rusiji i oko Crnog Mora, i najzad u Epiru, Grčkoj i Peloponezu, gde i postrada. U Vizantiji postavi prvoga episkopa u licu sv. Stahija; u Kijevu pobode krst na visini i proreče sjajnu hrišćansku budućnost narodu ruskom; po Trakiji, Epiru, Grčkoj i Peloponezu prevede mnoštvo naroda u veru, i postavi im episkope i sveštenike. U gradu Patrasu učini mnoga čudesa imenom Hristovim i zadobi mnoge za Gospoda, među kojima behu brat i žena carskog namesnika Egeata. Egeat razjaren zbog toga stavi Andreju svetoga na muke, a potom raspe na krstu. Dokle god beše živ na krstu apostol Hristov govoraše korisne pouke hrišćanima, koji se behu sabrali oko krsta njegova. Htede ga narod skinuti s krsta, no on se opre tome. Najzad se apostol poče moliti Bogu, i pri tom neka neobična svetlost obasja ga celog. To svetlosno obasjanje trajaše pola sata, i kada ono iščeze apostol predade svoju svetu dušu Bogu. Tako skonča svoj zemni vek prvozvani apostol, koji prvi od 12 velikih apostola pozna Gospoda i pođe za NJim. Postrada sv. Andreja za svoga Gospoda 62. god. Mošti njegove behu prenete u Carigrad. Docnije glava mu je preneta u Rim, a jedna ruka u Moskvu.

Sv. Frumentije prosvetitelj Abisinije

U vreme cara Konstantina Velikog putovaše za Indiju neki učen čovek iz Tira, po imenu Meropije. On beše uzeo sobom dva mlada hrišćanina brata Edesija i Frumentija. Na tome putu razbi im se lađa od bure na obalama Abisinije, i divlji Abisinci pobiše sve ljude s lađe osim ova dva brata, Edesija i Frumentija. U Abisiniji oni prožive nekoliko godina i uspeju da uđu u dvorsku službu kod cara Abisinskog. Frumentije počne propovedati veru hrišćansku, no dosta oprezno, i uveri se, da je zemljište za takvu propoved podesno i plodno. Onda oba brata sednu u lađu i krenu i to: Edesije u Tir svojim roditeljima a Frumentije u Aleksandriju sv. Atanasiju Velikom patrijarhu. Frumentije izloži patrijarhu položaj u Abisiniji i potraži pastire za novoobraćene u veru. Sv. Atanasije rukopoloži Frumentija za episkopa. Sv. Frumentije se vrati u Abisiniju, gde svojom revnošću i čudesima uspe da za života svoga obrati svu Abisiniju u veru hrišćansku. Ovaj veliki pastir stada Hristovog i prosvetitelj Abisinije skončao je mirno 370. god. i preselio se u carstvo Gospoda svoga.

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU 3:16-17 / 4:1-4

16. Sve je Pismo bogonadahnuto, i korisno za učenje, za karanje, za ispravljanje, za vaspitavanje u pravednosti,

17. Da bude savršen Božiji čovjek, pripremljen za svako dobro djelo.

1. Ja te, dakle, zaklinjem pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima javljanjem svojim i Carstvom svojim:

2. Propovijedaj riječ, nastoj u vrijeme i nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, utješi, sa svakom strpljivošću i poukom.

3. Jer će doći vrijeme kada zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama okupiti sebi učitelje da ih češu po ušima;

4. I odvratiće uši od istine, a okrenuti se bajkama.

 

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 19:45-48

45. I ušavši u hram, stade izgoniti one što prodavahu u njemu i kupovahu,

46. Govoreći im: Napisano je: Dom moj, dom je molitve, a vi načiniste od njega pećinu razbojničku.

47. I učaše svaki dan u hramu. A prvosveštenici i književnici i narodni prvaci gledahu da ga pogube.

48. I ne nalažahu šta bi mu učinili; jer sav narod bješe prionuo uz njega slušajući ga.

RASUĐIVANJE

„Apostolima je dato sve”, kaže sv. Zlatoust. Tojest: svi darovi, sva sila, sva punoća blagodati koja se uopšte od Boga daje vernima. Mi vidimo to i iz života velikog apostola Andreje Prvozvanog, kako je apostol i blagovesnik i prorok i pastir i učitelj (Ef. 4, 11). Kao blagovesnik proneo je on blagu vest jevanđelsku na četiri strane sveta; kao prorok prorekao je krštenje ruskog naroda i veličinu Kijeva kao grada i kao hrišćanskog centra; kao pastir stvorio je i uredio mnoge crkve; kao učitelj neumorno je poučavao ljude sve do krsta pa i sa krsta, do poslednjeg izdisaja. Još je on bio i mučenik. I to je po daru Duha Svetoga, koji nije svakome dat. I tako vidimo u ovom apostolu, kao i u svima ostalim, svu punoću blagodati Duha Božjega. A da blagodati treba pripisati svako veliko delo, koje jedan sledbenik Hristov učini, o tome nam svedoči sv. Frumentije. Kada se on vrati iz Aleksandrije u Abisiniju kao rukopoloženi episkop, počne činiti čudesa prevelika, i tako narod u velikim masama obraćati u veru. Tada ga upita zadivljeni car: „toliko si godina s nama pre živeo, i nikada te ne videsmo da učini kakvo čudo? Odkuda tebi to sada?” Na što Frumentije blaženi odgovori caru: „Nije ovo moje delo no delo blagodati sveštenstva.” I tada svetitelj objasni caru, kako je on radi Hrista prenebregao i roditelje, i brak, i sav svet, i kako je rukopoloženjem od sv. Atanasija primio blagodat sveštenika, blagodat čudotvornu.
 

SOZERCANJE

Da sozercavam duhovni pad Adama i Eve, i to:
1. kako zmija izazva u Evi lakomstvo i gordost;
2. kako polakomljena i pogorđena žena prestupi zapovest Božju i jede od drveta poznanja;
3. kako Eva zgreši ne u siromaštini i nuždi nego u obilju svega.

BESEDA

o neznanju i okamenjenosti neznabožaca
Neznabošci hode u sujeti uma svojega,
pomračeni smislom, otuđeni od
života Božjega za neznanje koje je u
njima, za okamenjenost srcv njihovih (Ef. 4, 17–18).
Šta je sujeta, braćo moja? Sve, posmatrano van Boga, odsečeno od Boga, upotrebljavano bez straha Božjega. Šta je sujeta uma, braćo moja? Živeti i život tumačiti ne po Božjem zakonu nego po svojim trenutnim pomislima i željama. Od čega, braćo, dolazi to zlo ljudima? Prvo od okamenjenosti srca, a po tom od neznanja koje je u njima. Šta znači, braćo, okamenjenost srca? Znači srce ispražnjeno od ljubavi Božje i straha Božjega, i napunjeno pohotljivošću i strahom od svega radi tela. Šta se rađa, braćo, od okamenjenosti srca? Neznanje, potpuno neznanje božanskih stvari, božanskih putova i zakona – potpuna zatupelost za duhovni život i duhovnu misao. Kakva je krajnja posledica, braćo, okamenjenosti srca i neznanja božanskih istina? Pomračenje smisla i otuđenje od života Božjeg. Pomračenje smisla – naime: um čovekov biva mračan kao i telo, svetlost koja je u čoveku postaje tama. O kolika tama! Pomračen smislom jeste pomračen umom. Pomračen umom pak ne zna smisao ničemu ili odriče smisao svačemu. Takav je otuđen od života Božjeg, i suši se i gine kao deo tela, odsečen od tela. Takvi su neznabošci, takvi su bezbožnici, a takvi su, najzad, i maloverni ili lažni hrišćani. – No i suvo drvo kad se zalije životvornom vodom Hristovom, oživi i ozeleni. I osušeni svet neznabožački vaskrsao je i oživeo Hristom Gospodom. Kud i kamo pre pokajani grešnici hrišćanski.
Učinimo smotru nad sobom, braćo moja. Činimo je svaki dan, Pitajmo se svaki dan, da i mi nismo zbog sujete postali pomračeni i od Božjeg života otuđeni. Skoro će smrt, i kraj, i sud. Osušeno drveće biće bačeno u oganj neugasivi.
O Gospode Isuse, ume naš i živote naš, pomozi nam da umujemo Tobom i živimo s Tobom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.