Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 12.01. (30.12. po Starom kal.)

Sveta mučenica Anisija

Sveta mučenica Anisija

Rođena u Solunu od roditelja uglednih i bogatih, i vaspitana u veri Hristovoj. Osta rano siroče, i sva se predade bogomisliju i molitvi u domu svome. Oduševljena ljubavlju Hristovom često govoraše: "O lažni živote mladih, jer ili sablažnjavaš, ili se sablažnjavaš. Bolja je starost, no, ah, tuga me obuzima zbog dužine vremena, koja me deli od nebesnih". Potom prodade sve svoje imanje i razdade niščim, a sama življaše od truda ruku svojih. Držaše strogi post, spavaše vrlo malo i neprestano suze prolevaše na molitvi. Kada bi je san savlađivao, ona govoraše sebi: "Opasno je spavati kada neprijatelj moj bdi". U to vreme izdade opaki car Maksimijan proglas, da svak može ubiti hrišćanina gde vidi i sretne, bez suda i osude. Jednom izađe ova sveta devojka na ulicu, da ide u crkvu. Tog dana beše neznabožački praznik sunca. Neki vojnik vide je krasnu u licu, pa joj priđe s nečistom željom i upita je za ime. Ona se prekrsti krstom i reče mu: "Sluškinja sam Hristova, i idem u crkvu". Kada joj drski vojnik priđe bliže i poče joj bezumno govoriti, ona ga odgurnu i pljunu mu u lice. Vojnik je udari mačem ispod rebara i probode. Postrada ova sveta devica 298. godine i bi od hrišćana česno pogrebena, a od Boga u Carstvu nebeskom vencem slave uvenčana. Nad njenim grobom bi podignuta crkva.

Prepodobna Teodora Carigradska

Monahinja i poslušnica svetog Vasilija Novog (v. 26. mart). Po smrti javila se svetom Grigoriju, učeniku Vasilijevom, i opisala mu svih 20 mitarstava, kroz koje je duša njena prošla, dok nije pomoću molitava svetog Vasilija ušla u večni pokoj. Predstavila se 30. decembra 940. godina.

Prepodobna Teodora Kesarijska

Posle mnogih podviga u manastiru Svete Ane mirno se upokojila 755. godine.

Sveti apostol Timon

Jedan od sedam đakona (Dap 6, 5) i od Sedamdeset apostola. Postavljen za episkopa batrskog u Arabiji, on propovedaše Jevanđelje i pretrpe mnoge muke od neznabožaca. Bi bačen u oganj, no osta nepovređen. Najzad skonča raspet na krstu i preseli se u Carstvo Hristovo.

Prepodobni mučenik Gedeon

Poreklom Grk od vrlo bednih roditelja. U mladosti nasilno poturčen. Raskajan odbegne u Svetu Goru, gde u manastiru Karakalu primi čin monaški. Željan mučeništva za Hrista, on uze blagoslov od svog duhovnika i ode u ono mesto gde se i poturčio beše, i javno pred Turcima ispovedi veru Hristovu i naruži Muhameda kao lažnog proroka. Turci mu obrijaše glavu, metnuše naopako na magarca i vodiše kroz grad. No on se radovaše toj poruzi radi Hrista. Posle mu odsekoše sekirom sve prste na rukama i nogama, kao negda svetom Jakovu Persijancu (v. 27. novembar), i najzad ga baciše u nužnik gde predade dušu svoju svetu Bogu, 1818. godine u mestu Turnovu u Trakiji. Čudotvorne mošti počivaju mu u crkvi Svetih Apostola u selu Turnovu, a jedan deo moštiju nalazi se u manastiru Karakalu.

Evanđelja

SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JAKOVA 4:7-17 / 5:1-9

7. Pokorite se, dakle, Bogu, a usprotivite se đavolu, i pobjeći će od vas.

8. Približite se Bogu, i On će se približiti vama. Očistite ruke, grješnici, popravite srca vaša, dvodušni.

9. Trpite i tugujte i plačite: smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.

10. Ponizite se pred Gospodom, i uzdignuće vas.

11. Ne ogovarajte jedan drugoga, braćo; jer ko ogovara brata ili osuđuje brata svojega, ogovara zakon i osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nisi vršilac zakona nego sudija.

12. Jedan je Zakonodavac i Sudija, koji može spasti i pogubiti. A ko si ti što drugoga osuđuješ?

13. Slušajte sad vi koji govorite: Danas ili sutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i boravićemo ondje jednu godinu, i trgovaćemo i zaradićemo;

14. Vi koji ne znate šta će biti sutra. Jer šta je život vaš? On je para, koja se za malo pokaže, a potom je nestane.

15. Umjesto da govorite: Ako Gospod hoće, i živi budemo, učinićemo ovo ili ono.

16. A sad se hvalite svojom nadmenošću. Svaka takva hvala je zla.

17. Onaj, dakle, koji zna dobro činiti a ne čini, grijeh mu je.

1. Hodite sad bogataši, plačite i ridajte zbog nevolja svojih koje dolaze.

2. Bogatstvo vaše istrunu, a odijelo vaše pojedoše moljci;

3. Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo protiv vas, i izješće tijela vaša, kao oganj. Nagomilaste blago u posljednje dane.

4. Gle, vapije plata radnika koji su požnjeli njive vaše, koju ste im zakinuli; i vapaji žetelaca dođoše do ušiju Gospoda Savaota.

5. Naslađivaste se na zemlji, i živjeste raskalašno; uhraniste srca vaša, kao na dan zaklanja.

6. Osudiste, ubiste pravednika, i on vam se ne usprotivi.

7. Trpite, dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, ratar iščekuje dragocjeni plod zemlje, strpljivo ga čekajući dok ne primi dažd rani i pozni.

8. Budite, dakle, i vi strpljivi, utvrdite srca vaša, jer se dolazak Gospodnji približi.

9. Ne jadikujte jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni: gle, Sudija stoji pred vratima.

SVETO JEVANĐELJE OD MARKA 11:27-33

27. I dođoše opet u Jerusalim; i kad hođaše po hramu dođoše njemu prvosveštenici i književnici i starješine,

28. I rekoše mu: Kakvom vlasti to činiš, ili ko ti dade tu vlast da ovo činiš?

29. A Isus odgovarajući reče im: I ja ću vas da upitam jednu riječ, i odgovorite mi, pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim.

30. Krštenje Jovanovo da li bi s neba ili od ljudi? Odgovorite mi.

31. I pomišljahu u sebi govoreći: Ako rečemo: s neba; reći će: zašto mu, dakle, ne vjerovaste?

32. A da rečemo: od ljudi? - bojahu se naroda; jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok bješe.

33. I odgovarajući rekoše Isusu: Ne znamo. A Isus odgovarajući reče im: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.

RASUĐIVANJE

Evo još dva primera, kako Bog milostivi pomaže u nevolji one, koji se c verom u NJega nadaju. Blažena Teodora Kesarijska beše rođena u velikaškoj kući i data u manastir Sv. Ane na vaspitanje. Teodora se ne samo vaspitavaše nego i podvizavaše spremajući se da primi čin monaški. Car Lav Isavrijanin silom je izvuče iz manastira i obruči za jednoga svoga vojvodu. Teodora se protivljaše braku svom dušom, ali beše nemoćna kao jagnje u vučjim šapama. Ona tugovaše u srcu neprestano se Bogu moljaše, da je Bog ne ostavi. I na sami dan venčanja, kada gosti pirovahu, iznenadno dođe vest caru, da su Skiti napali njegovu carevinu. Car naredi tome svom vojvodi da odmah c vojskom ide protiv Skita. Vojvoda ode, i više se ne vrati, jer pogibe u ratu. Tako se sv. Teodora oslobodi pomoću Božjom, i kao čista devojka opet vrati u svoj manastir, gde se zamonaši i kao monahinja proslavi neobičnim podvigom svojim.
Drugi primer. U manastiru „Neusipajuščih" beše jedne gladne godine velika oskudica. Sv. Markel iguman dočeka jednoga dana neke siromahe i ugosti ih, pa im još htede dati i novaca na put. Upita Markel ekonoma manastirskog, koliko ima svega novaca. Ekonom odgovori: deset srebrenika. Iguman naredi, da svih deset da tim siromasima. Ekonom ne dade svih deset nego devet, a jedan zadrža za potrebe manastirske. I beše ekonom vrlo zabrinut za manastir, jer beše krajnja oskudica. U tome iznenadno poseti manastir neki bogati čovek i donese igumanu 90 talanata zlata. Tada vidoviti Markel dozva ekonoma i reče mu: „Evo, Bog je hteo preko ovog blagočestivog čoveka da nam pošlje 100 talanata, no kako si ti preslušao mene i zadržao jedan srebrenik, zbog toga nas sveopšti Promislitelj liši deset talanata.

SOZERCANJE

Da sozercavam sabor (lik) podvižnika, devstvenika i devstvenica i to:
1. kako se oni iz ljubavi prema Hristu odrekoše svega i predadoše dragovoljnom trpljenju,
2. kako pobediše sebe, svet i đavola, istrajnom trpeljivošću,
3. kako sad likuju u Carstvu Hristovom i nas svojim molitvama
pomažu.

BESEDA

o carstvu svetitelja

Ali će svetitelji Višnjega preuzeti carstvo i držaće ga na vijek i do vijeka (Danil 7, 18)

Poniženi i potlačeni u carstvima zemaljskim, svetitelji, večno će carovati u Carstvu nebeskom. Poslednji na zemlji, oni će se kao prvi veseliti na nebu. Gladni i žedni i bosi i goli u carstvima prolaznim, oni će biti kao carski sinovi, nasićeni i obučeni u carske odeće u carstvu neprolaznom. Tuđini u carstvima truležnim, oni će biti gospodari u carstvu svom, u carstvu netruležnom. To je poslednje carstvo, i upravo jedino, koje se može nazvati carstvom. Drugo je sve prolaznost, privremena škola, obmana i sujeta. Za večno carstvo svetitelja regrutuju se na zemlji građani iz svih carstava zemaljskih i iz svih vremena. To su sinovi i kćeri Hrista Spasitelja, deca Boga živoga. Oni od njih, koji su se preselili iz ovog života u onaj, i sada caruju, no još nije pokazan sav blesak i sva veličina njihova carovanja. To će se pokazati po drugom dolasku Hrista, Sudije živih i mrtvih. Tada će se pokazati sav blesak i sva veličina carstva svetitelja. To, je carstvo večno Hrista Boga našega. Tome carstvu neće biti ni smene ni kraja na vijek i do vijeka.

O Gospode Isuse, Strojitelju carstva svetitelja, smiluj se i na nas grešne i pripremi nas za večito carstvo svetitelja Tvojih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.