Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 11.07. (28.06. po Starom kal.)

Sveti mučenici Kir i Jovan

Sveti mučenici Kir i Jovan

Ovi sveti mučenici praznuju se (31. januara). Pod tim datumom i opisano je njihovo žitije i stradanje. A 28. juna praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa, koja se dogodiše od njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh aleksandrijski, moljaše se prilježno Bogu, da uništi idolsko nečestije u mestu Manutinu, gde beše idolski hram i gde vladaše sila demonska. Tada se javi patrijarhu angel Božji i reče mu, da će Manutin biti očišćen od nečistija, ako on prenese na to mesto mošti svetih Kira i Jovana. Patrijarh to odmah i učini: prenese česne mošti mučenika u Manutin i sagradi tamo crkvu u ime svetih Kira i Jovana. Od moštiju ovih mučenika isceli se od škrofula Amonije, sin aleksandrijskog gradonačelnika Julijana; neki Teodor od slepila; Isidor od Majuma izleči se od truljenja crne džigerice; žena Teodora od otrovanosti; neki Evgenije od vodene bolesti, kao i mnogi drugi od drugih bolesti i muka. Sve se ovo dogodilo 412. godine.

Prepodobni Senufije Zastavonosac

Veliki isposnik i čudotvorac iz Misirske pustinje; savremenik patrijarha Teofila i cara Teodosija Velikog. Nazvan Zastavonosac zato što molitvama svojim pomože jedanput caru Teodosiju da održi pobedu nad neprijateljskom vojskom. Kada ga car pozva da dođe u Carigrad, on odgovori da ne može doći, ali mu posla jednu svoju hudu rasu i štap. Pošavši u rat, car obuče rasu Senufijevu i uze štap. I vrati se iz rata pobedonosan.

Prepodobni Pavle Lekar

Rodom Korinćanin. Posle školovanja povuče se u manastir i postane inok. Veliku borbu imaše s nečistim duhom bluda. Pa kada ga silom krsnom otera od sebe, ali duh mu ustroji pakost na taj način što napusti neku razvratnu ženu da kaže, da je rodila dete s Pavlom. Tada ga jeretici izvukoše iz manastira, dadoše mu dete u ruke i terahu ga po gradu, da ga svet pljuje. A detetu beše samo nekoliko dana. Pomoli se sveti Pavle prilježno Bogu i reče narodu: "Evo, neka samo dete kaže, ko mu je otac!" I dete pruži ruku iz pelena, pokaza na nekog kovača i reče: "Ovaj je moj otac, a ne Pavle monah!" Postideše se protivnici Pavlovi, i Pavlu Bog dade lečebnu moć veliku, tako da kad stavljaše ruke svoje na bolesnike, bolesnici ozdravljahu. U starosti mirno se upokoji ugodivši Bogu životom svojim na zemlji. Živeo u VIII veku.

Evanđelja

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 13:10-23

 10. I pristupivši učenici rekoše mu: Zašto im govoriš u pričama?

11. A on odgovarajući reče im: Zato što je vama dano da znate tajne Carstva nebeskoga, a njima nije dano.

12. Jer ko ima, daće mu se, i preteći će mu; a ko nema, uzeće mu se i ono što ima.

13. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide, i slušajući ne čuju, niti razumiju.

14. I ispunjava se na njima proroštvo Isaijino, koje govori: Ušima ćete čuti, i nećete razumjeti; i očima ćete gledati, i nećete vidjeti!

15. Jer je otvrdnulo srce ovoga naroda, i ušima teško čuju, i očima svojim zažmuriše da kako očima ne vide, i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, i ne obrate se da ih iscijelim.

16. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju.

17. Jer zaista vam kažem, da su mnogi proroci i pravednici željeli vidjeti što vi vidite, a ne vidješe; i čuti što vi čujete, i ne čuše.

18. Vi pak čujte priču o sijaču!

19. Svakome koji sluša riječ o Carstvu i ne razumije, dolazi nečastivi i krade posijano u srcu njegovom; to je ono pored puta posijano.

20. A na kamenitu mjestu posijano, to je koji sluša riječ i odmah je s radošću prima,

21. Ali nema korijena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga potjeraju zbog riječi, odmah se sablazni.

22. A posijano u trnju, to je koji sluša riječ, no briga ovoga svijeta i prevara bogatstva zaguše riječ i bez roda ostane.

23. A posijano na dobroj zemlji, to je koji sluša riječ i razumije, koji, dakle, i rod rađa, i donosi jedan po sto, a jedan po šezdeset, a jedan po trideset.

(Zač. 52).

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA RIMLJANIMA 16:17-24

17. Molim vas pak, braćo, da pazite na one koji čine razdore i sablazni protiv nauke koju vi naučiste, i klonite ih se;

18. Jer takvi ne služe Gospodu našemu Isusu Hristu nego svojemu trbuhu, i blagim i laskavim riječima varaju srca nezlobivih.

19. A vaša se poslušnost razglasi svuda. Zato se radujem zbog vas: ali hoću da ste vi mudri za dobro, a bezazleni za zlo.

20. A Bog mira brzo će satrijeti satanu pod noge vaše. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama.

21. Pozdravljaju vas Timotej, saradnik moj, i Lukije i Jason i Sosipatar, srodnici moji.

22. Pozdravljam vas u Gospodu i ja Tertije, koji napisah ovu poslanicu.

23. Pozdravlja vas Gaj, domaćin moj i cijele Crkve. Pozdravlja vae Erast, blagajnik gradski, i brat Kvart.

24. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

RASUĐIVANJE

Protestanti su odrekli Bogu čudotvorstvo kroz materijalne stvari. Oni su mislili time da oduhove hrišćansku veru, međutim su je baš time i osiromašili i onakazili. Oni su odrekli dejstvo Božje moći kroz ikone, kroz mošti svetiteljske, kroz krst, pa najzad, neki od njih, i kroz Pričešće. Ako bi išli dosledno tim naopakim putem, oni bi morali odreći i čudesa, koja su se dogodila od živoga tela Gospoda Isusa, jer i telo NJegovo je bilo materijalno; isto tako i čudesa od dodira ruku apostolskih i svetiteljskih, jer i te ruke su materijalne, a da i ne govorimo o žezlu Mojsejevom, o rizi i pojasu Presvete Bogorodice, o ubrusu apostola Pavla itd. U tom svom odricanju protestanti stoje u opreci sa celom starom crkvom. Evo jednog od hiljade i hiljade dokaza, da Bog dejstvuje kroz stvari, naročito onda kad hoće da proslavi Svoje svetitelje: u Aleksandriji podignut je bio visoki stub sa statuom cara Teodosija u monaškoj haljini i sa monaškim štapom u ruci za spomen careve pobede koju je car, odeven u rasu sv. Senufija i sa njegovim štapom u rukama, odneo nad neprijateljem. Kad Bog hoće, onda i jedna haljina svetiteljska pobeđuje silne vojske neverničke. Ko sme ograničiti dejstvo i načine dejstva moći svesilnoga Boga?

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno isceljenje desetorice gubavih (Lk. 17, 12) i to:
1. kako Gospod moćnom rečju isceli deset gubavih ljudi, koji ga moljahu,
2. kako i mene, duhovno i moralno gubavog, Gospod može isceliti, ako My vapijem.

BESEDA

o svetosti

Po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju (I Pet. 1, 15)

Svetost je, braćo, vrlina što obuhvata sve ostale vrline. Otuda je i svetitelj, braćo, čovek ukrašen svima vrlinama. Jer ako je čovek jedan molitven a nije milosrdan, ne može se nazvati svetim. Ili ako neko trpi, ali bez vere i nade — ne spada u svetitelje. Ili ako je neko veoma milosrdan, no bez vere u Boga — vaistinu takav se ne broji u svetitelje. Svetitelj je savršen čovek, onakav kakav je bio Adam u Raju; ili još bolje: onakav kakav je bio Novi Adam, Gospod Isus Hristos. Ovo je Svetac nad svecima. Ovo je sejač svetosti na zemlji i odnegovač svetitelja u istoriji. On nas je pozvao u dostojanstvo svetitelja. On nam je pokazao primer pravog svetitelja. On je prototip svetitelja, kao što je On i praobraz čoveka. Pravi čovek, braćo, i ne znači drugo nego svetitelj. Svetitelj i čovek — to je jedno isto. On nam je pokazao, šta znači biti čovek ili šta znači biti svetitelj. A apostol NJegov, Petar, zapoveda nam: budite sveti u svemu življenju! Svetac nije svetac jednim delom života nego celim životom. U svakom delu i deliću našeg života moramo biti sveti, da bismo se ubrojali u svete, to jest u ljude, po prototipu svetitelja i praobrazu čoveka, Gospodu Isusu Hristu. Gospode svesveti, Tebi slava i hvala vavek. Amin.