Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 10.10. (27.09. po Starom kal.)

Sv. muč. Kalistrat

Sv. muč. Kalistrat

Rodom iz Kartagene. Hrišćanin od rođenja, jer mu i otac i đed behu hrišćani. Jedan od Kalistratovih predaka, po imenu Neokor, služio je kao vojnik u Jerusalimu pri Pontijskom Pilatu u vreme stradanja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. Videvši mnoga čudesa pri smrti Hristovoj Neokor poverova u NJega i bi naučen veri i kršten od apostola. Vrativši se doma Neokor donese svojima veru Hristovu kao dragoceni biser. Tako po vremenu i sv. Kalistrat bi rođen, kršten i vaspitan kao hrišćanin. Kada beše u vojsci, u njegovom puku ne beše ni jednoga više hrišćanina osim njega. Neko od njegovih drugova videše Kalistrata svetog kako noću ustaje i Bogu se moli, i prijaviše ga vojvodi Persentinu kao hrišćanina. A Persentin beše ljuti mučitelj hrišćana. Da bi se uverio, da li je Kalistrat zaista hrišćanin, vojvoda mu naredi, da prinese žrtvu idolima, što Kalistrat odmah otkaza. Tada Kalistrat bi mnogo bijen, pa onda bačen u more. No Božja sila spase ga, i on izađe zdrav iz mora. Videći trpljenje Kalistratovo i čudesa njegova 49 vojnika poverovaše u Hrista Gospoda. I oni biše bijeni i s Kalistratom u tamnicu bačeni. U tamnici sv. Kalistrat nauči veri drugove svoje i ukrepi ih. I oni pokazaše veliko mužestvo u stradanju, a Gospod pokaza veliku silu na njima. Opaki mučitelj posla vojnike u tamnicu noću, te ubiše sv. Kalistrata i 49 njegovih drugova. Postradaše za istinu 304. god. Na njihovim moštima docnije podignuta crkva.

Sv. apostoli: Marko, Aristarh i Zinon

Od Sedamdesetorice. Sv. Marko, zvani drugčije i Jovan. U kući njegove majke Marije u Jerusalimu sabirahu se sv. apostoli na molitvu (Dela Ap. 12, 12). Propovedao Jevanđelje sa apostolima Pavlom i Varnavom (12, 25). Po tom bio episkop u gradu Vivlosu. Sv. Aristarh, saputnik ap. Pavla (Dela Ap. 16, 29), bio episkopom u Apameji Sirijskoj. Sv. Zinon, ili Zina nazvan od ap. Pavla zakonikom (Tit. 3, 13), bio episkopom u Lidu Palestinskom. Kao zvezde blistali u tami neznaboštva i mnoge obratili veri Hristovoj. A sada blistaju kao zvezde u carstvu Hrista svog ljubljenog.

Prep. Savatije Solovecki

Spominje se sa sv. Zosimom 17. aprila. Upokojio se u Gospodu 27. sept. 1435. god.

Sv. novomuč. Akilina

Iz sela Zakliveri u eparhiji Jedrenskoj; osamnaestogodišnja devojka. Otac joj se poturči, pa primoravaše i ćerku da se poturči. No majka je podržavaše u veri Hristovoj. Posle mnogih mučenja, sva ranjava i iskrvavljena, izdahnu na krilu svoje majke, i primi venac mučeništva 27. sept. 1764. god.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA FILIPLJANIMA 1:1-7

1. Pavle i Timotej, sluge Isusa Hrista, svima svetima u Isusu Hristu koji su u Filipima, sa episkopima i đakonima:

2. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3. Zahvaljujem Bogu mojemu kad god se sjetim vas,

4. Svagda u svakoj molitvi mojoj sa radošću moleći se za sve vas,

5. Što vi postadoste zajedničari u jevanđelju, od prvoga dana pa do sada;

6. Ubijeđen u to, da će Onaj koji je otpočeo dobro djelo u vama dovršiti ga sve do dana Isusa Hrista.

7. Kao što je i pravo da ja ovo za sve vas mislim; jer vas imam u srcu, i u okovima mojima, i u odbrani,

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 4:37-44

37. I otide glas o njemu po svima okolnim mjestima.

38. Podigavši se pak iz sinagoge, dođe u kuću Simonovu; a taštu Simonovu bješe uhvatila velika groznica, i moliše ga za nju.

39. I stavši više nje zaprijeti groznici, i pusti je. I odmah ustade i služaše im.

40. A kada zahođaše sunce, svi koji imađahu bolesnike od različnih bolesti dovođahu ih njemu; a on na svakoga od njih polagaše ruke, i iscjeljivaše ih.

41. A i demoni izlažahu iz mnogih vičući i govoreći: Ti si Hristos Sin Božiji. I prijeteći im ne dopuštaše da govore da znaju da je on Hristos.

42. A kad nasta dan, iziđe i otide u pusto mjesto; i narod ga tražaše, i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih.

43. A on im reče: I drugim gradovima treba mi blagovijestiti o Carstvu Božijem; jer sam na to poslan.

44. I propovijedaše po sinagogama galilejskim.