Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 10.05. (27.04. po Starom kal.)

Spaljenje moštiju sv. Save arhiep. Srpskog

Spaljenje moštiju sv. Save arhiep. Srpskog

Telo Svetog Save bilo je sahranjeno u manastiru Mileševa. Tražeći utehe i leka u vreme turske tiranije, nad moštima svoga svetitelja skupljao se srpski narod sa raznih strana. Plašeći se da se na tom mestu ne začne buna protiv Turaka, Sinan-paša Beogradski naredi da se mošti Svetog Save prenesu u Beograd i tu spale. Na čelu turske vojske koja je otišla po telo Svetog Save bio je Ahmet-beg Oćuz. Vojska upade u Mileševu na Veliki Petak, pohara manastir, uze kivot sa svetim moštima o odnese ga Sinan-paši. Sledećeg dana, na Veliku Subotu, mošti Svetog Save Srpskog spaljene su na Vračaru. Bilo je to 1594. godine. Ovaj jezoviti događaj je propraćen plačem i lelekom širom srpske zemlje.

Sv. apostol Simeon

Jedan od Sedamdeset apostola. Bi sin Kleopin, a Kleopa opet bi brat Josifa, obručnika Presvete Bogomatere. Videvši čudesa Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, poverova Simeon, i bi ubrojan u Sedamdeset apostola. Sa velikom revnošću i hrabrošću propovedaše on Jevanđelje Hristovo svuda po Judeji. A kada zlobni Jevreji ubiše Jakova, brata Gospodnjeg i prvog episkopa crkve Jerusalimske, gurnuvši ga s visine hrama i udarivši ga motkom po glavi, tada bi ovaj Simeon, rođak Jakovljev, postavljen za episkopa u Jerusalimu. I on, kao drugi episkop u Svetome Gradu, upravljaše crkvom Božjom sa mudrošću i silom sve do duboke starosti. Beše mu preko 100 godina kada postrada. A njegovo stradanje bi ovako: u vreme cara Trajana beše podignuto dvojako gonjenje u Palestini, na potomke Davidove i na Hrišćane. Zlobni ljudi optužiše Simeona i kao jedno i kao drugo. Sveti Simeon pretrpe velike muke i najzad bi raspet na krstu, kao i njegov Gospod, kome verno posluži na zemlji.

Prep. Stefan ep. Vladimirski

Učenik sv. Teodosija Pečerskog. Bi Stefan neko vreme iguman Pečerske Lavre i potrudi se mnogo oko blagočinog ustrojenja monaškog života i oko ukrašenja hramova. No vrag raspali kod monaha zlobu protiv njega, te ga ne samo svrgoše sa igumanstva nego ga i proteraše iz manastira. No Bog koji ne ostavlja pravednika dugo pod poniženjem od nepravednika, upravi život prep. Stefana tako, da on bi izabran za episkopa Vladimirskog. Kao arhijerej Božji Stefan upravljaše crkvom do starosti svoje i mirno se upokoji u Gospodu 1094 god.

Prep. Jovan ispovednik.

Iguman obitelji Čistih (Katari). Ova obitelj bi postrojena blizu Nikeje u vreme carovanja Justinova, u VI stoleću. Zbog poštovanja ikona i odbrane ikonopoštovanja postrada Jovan mnogo od cara Lava i Teofila, i skonča u progonstvu, oko 832 god.