Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Sreda, 08.01. (26.12. po Starom kal.)

Sabor Presvete Bogorodice

Sabor Presvete Bogorodice

Drugi dan Božića Crkva hrišćanska odaje slavu i hvalu Presvetoj Bogomateri, koja rodi Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Saborom se njenim naziva ovo praznovanje zato, što se toga dana sabiraju svi verni, da proslave nju, Mater Bogorodicu, i što se toržestveno, saborno, služi u čast NJenu. U Ohridu je od starine bio običaj, da se uoči drugog dana Božića večernja služi samo u Svetoj Bogorodici zvanoj Čelnica. Sve sveštenstvo sa narodom tu je saborno proslavljalo Prečistu Bogomater.

Spomen bekstva u Misir

Istočni mudraci-zvezdari poklonivši se Gospodu u Vitlejemu, uputiše se po naređenju angela drugim putem za domovinu svoju. I Irod opaki car umisli poklati svu decu u Vitlejemu. Vide Bog tu nameru Irodovu, pa posla angela Svoga Josifu. Angel se Božji javi Josifu na snu i zapovedi mu, da uzme Mladenca i Mater NJegovu i beži u Misir. Josif tako i postupi. Uzevši božanskog Mladenca i Mater NJegovu Presvetu, on se uputi prvo u Nazaret (Lk 2, 39), gde uredi svoje domaće stvari, i uze sobom sina svog Jakova, pa onda odoše u Misir (Mt 2, 14). I tako se ispuniše reči proročke: "Gle, Gospod sjedeći na oblaku laku doći će u Misir" (Isa 19, 1). U starom Kairu i danas pokazuju pećinu, gde je živela sveta porodica, a u selu Matarea, blizu Kaira, ukazuju na drvo, pod kojim se odmarahu Presveta Bogorodica s Gospodom Isusom, kao i čudotvoran izvor vode pod tim drvetom. Proživevši nekoliko godina u Misiru, sveta porodica vrati se po naređenju angela Božjeg opet u Palestinu. I tako se ispuni drugo proročanstvo: "Iz Misira dozvah sina svojega" (Os 11, 1). Irod beše umro, a na njegov krvavi presto sede dostojni mu u zlu sin Arhelaj. Čuvši Josif, da Arhelaj caruje u Jerusalimu, uputi se u Galileju, u svoj grad Nazaret, gde se nastani u domu svome. Galilejom tada vladaše drugi sin Irodov, Irod mlađi, koji beše nešto blaži u zlu od svog brata Arhelaja.

Prepodobni Evarest

Čitajući dela svetog Jefrema Sirina od diplomate postao monah. Vrlo surov prema sebi: nosio lance na telu i jeo suha hleba jednom nedeljno. Proživeo sedamdeset pet godina i preselio se ka Gospodu oko 825. godine.

Sveti Jevtimije Ispovednik, episkop sardijski

Prisustvovao VII vaseljenskom saboru. Oko trideset godina proveo u izgnanstvu zbog ikonopoštovanja. Pri caru Teofilu ikonoborcu šiban volovskim žilama, pri čemu mučenički skonča 840. godine i primi venac slave na nebu.

Prepodobni Konstantin Sinadski

Kao Jevrejin obrati se u hrišćanstvo. Pri krštenju metnu krst sebi na glavu, i osta mu na glavi čudotvoran otisak krsta do smrti. Skončao u Carigradu u VII veku. Slavan zbog isposništva i čudesa mnogih. Na sedam godina prorekao dan svoje smrti.

Evanđelja

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 2:13-23

13. A kad oni otidoše, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i reče: Ustani, uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat, i budi ondje dok ti ne kažem: jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi.

14. I on ustavši, uze dijete i mater njegovu noću i otide u Egipat.

15. I bi tamo do smrti Irodove - da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori: Iz Egipta dozvah sina svojega.

16. Tada Irod, vidjev da su ga mudraci prevarili, razgnjevi se veoma i posla te pogubi svu djecu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca.

17. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći:

18. Glas u Rami ču se, plač i ridanje i naricanje mnogo, Rahilja oplakuje djecu svoju, i neće da se utješi, jer ih nema.

19. A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu.

20. I reče: Ustani, uzmi dijete i mater njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su pomrli oni koji su tražili dušu djeteta.

21. A on ustavši, uze dijete i mater njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.

22. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji umjesto Iroda, oca svojega, poboja se onamo ići, nego, primivši u snu zapovijest, otide u krajeve galilejske.

23. I došavši nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci da će se Nazarećanin nazvati.

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA GALATIMA 1:11-19

11. A dajem vam na znanje, braćo, da jevanđelje koje sam ja blagovijestio, nije od čovjeka;

12. Niti ga ja primih od čovjeka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista.

13. Jer ste čuli moje življenje nekad u Judejstvu, da odviše gonih Crkvu Božiju i pustoših je.

14. I napredovah u Judejstvu više od mnogih vrsnika svojih u rodu svome, budući odviše revnitelj za svoja otačka predanja.

15. A kada blagovoli Bog, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom,

16. Da objavi Sina svojega u meni, da ga blagovijestim među neznabošcima, toga časa ne pitah tijela i krvi,

17. Niti iziđoh u Jerusalim onima koji su bili apostoli prije mene, nego otidoh u Arabiju, i opet se vratih u Damask.

18. A potom, nakon tri godine, iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, i ostadoh kod njega petnaest dana.

19. A drugoga od apostola ne vidjeh, osim Jakova brata Gospodnjega.

RASUĐIVANJE

Priča o božanskom Mladencu Hristu. Kada božanska porodica bežaše ispred mača Irodova za Misir, iskočiše razbojnici na drum c namerom da štogod upljačkaju. Pravedni Josif vođaše jedno magare, na kome beše nešto stvari, i na kome Presveta Bogorodica sa Sinom svojim na grudima ovda-onda jahaše. Razbojnici uhvatiše magare, da odvedu. U tome priđe jedan od razbojnika Bogomateri da vidi, šta to ona drži na grudima. Videvši Dete Hrista, razbojnik se zadivi neobičnoj krasoti NJegovoj, pa u divljenju reče: „Kad bi Bog uzeo na sebe telo čovečje, ne bi bio lepši od ovog deteta!" I naredi taj razbojnik ostalim drugovima svojim, da ništa ne uzimaju od ovih putnika. Ispunjena blagodarnošću prema ovako velikodušnom razbojniku Presveta Deva reče mu: „Znaj, da he te ovo Dete nagraditi dobrom nagradom zato što si ga danas sačuvao". Posle trideset i tri godine taj isti razbojnik za zločine svoje visio je na krstu raspet c desne strane Krsta Hristovoga. NJegovo je ime Dismaz, dok je ime onoga razbojnika c leve strane Gestas. Gledajući u Hrista Gospoda nevino raspetog, Dismaz se pokaja za sva zla života svoga, pa dokle Gestas huljaše na Gospoda, Dismaz ga branjaše govoreći: on nikakva zla nije učinio. Dismaz je dakle, onaj blagorazumni razbojnik, kome Gospod reče: danas ćeš biti sa mnom u Raju (Lk. 23, 41—43). I tako Gospod darova Raj onome, koji NJega u detinjstvu poštedi.