Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 07.05. (24.04. po Starom kal.)

Sve­ti mu­če­nik Sa­va Stra­ti­lat

Sve­ti mu­če­nik Sa­va Stra­ti­lat

U vreme cara Avrelijana življaše ovaj slavni Sava u Rimu, i imaše vojvodski čin. Poreklom beše od Gotskog plemena. Posećivaše često hrišćane po tamnicama i pomagaše ih svojim imanjem. Zbog velike čistote i posta dade mu se od Boga vlast nad duhovima nečistim. Kada bi optužen kao hrišćanin, on smelo stade pred cara, baci preda nj svoj vojnički pojas, i javno ispovedi Hrista Gospoda. Bi mučen raznim mukama, šiban, gvožđem strugan, svećama opaljivan. No on ne podleže tim smrtonosnim mukama, no javi se živ i zdrav. NJegovi drugovi, vojnici, videći očigledno, da Bog pomaže Savi, primiše veru Hristovu. NJih 70 na broju odmah biše po naredbi carevoj posečeni. Svetom Savi javi se u tamnici sam Hristos Gospod u velikoj svetlosti i krepljaše mučenika Svoga. Po tom Sava bi osuđen na smrt potopljenjem u vodu. I bačen bi u reku duboku, gde predade dušu Bogu, 272 god. I duša mu ode ka Gospodu, kome je veran ostao u mukama mnogim.

Sv. muč. Evsevije, Neon, Leontije i Longin

Ova četvorica behu vojnički drugovi sv. Đorđa. Videći hrabro trpljenje i čudesa sv. Đorđa, ovi divni vojnici postaše hrišćani, zbog čega biše posečeni.

Sv. novomuč. Luka i Nikola

Divni mladić Luka, krojač po zanatu, postrada za Hrista 1564 god., a Nikola 1776 god.

Prep. Jelisaveta

U ranoj mladosti stupi u monaštvo u manastiru sv. Kozme i Damjana u Carigradu, i primi na sebe težak podvig radi Hrista Boga i radi duše svoje. Sebe je smatrala nevestom Hristovom, i ovaj svet kao i nepostojeći. Od njene velike ljubavi prema Bogu proisticaše i njeno veliko milosrđe prema ljudima, naročito prema bolnim i stradalnim. Darom, koji joj Bog dade, isceljivaše ona razne bolesti i razne muke na ljudima. Na njenim noćnim molitvama viđali su je svu obasjanu svetlošću nebeskom. A po smrti i mošti joj behu celebne, te se na njenom grobu kroz vekove sticaše mnoštvo bolnika i stradalnika. Upokojila se mirno i prešla u večnu radost Gospoda svoga 540 god.

Sv. muč. Pasikrat i Valentin

Kada sudija nagovaraše Pasikrata da prinese žrtvu idolima, a tako isto i brata mučenikova Papijana koji beše otpao od Hrista zbog straha od mučenja, tada Pasikrat metnu ruku svoju u oganj i viknu: „telo je smrtno i ognjem sagoreva, no duša je besmrtna i ne oseća vidljive muke!" Majka ga pak mnogo podržavaše i hrabraše da istraje do kraja. Bi posečen s Valentinom; i oba se preseliše u carstvo Hristovo, oko 228 god.

Prep. Toma Jurodivi

Kad god po poslu manastirskom beše u gradu Antiohiji, ovaj Toma se pravljaše lud Hrista radi. Neki Anastasije ne hte mu dati traženu milostinju za manastir nego mu udari šamar. Tada Toma proreče: „od sada niti ću ja što primiti od Anastasija, niti će mi Anastasije moći što dati!" Posle jednog dana umre Anastasije, a i Toma pri povratku za manastir izdahnu. I tako se zbi proročanstvo ovog svetog čoveka. Prestavi se sv. Toma u Dafni kod Antiohije, u vreme patrijarha Domina (546—560 g.).

Evanđelja

Petak Svetle nedelje – Istočni petak

 

Jn. 2. 12-22

(Zač. 7).

12. Potom siđe u Kapernaum. on i mati njegova i braća njegova i učenici njegovi, i ondje ostadoše ne mnogo dana.

13. I blizu bješe Pasha judejska, i otide Isus u Jerusalim.

14. I nađe u hramu one što prodaju goveda i ovce i golubove. i mjenjače novca gdje sjede.

15. I načinivši bič od uzica. izagna sve iz hrama, i ovce i goveda: a mjenjačima prosu novac i stolove ispretura.

16. I reče onima što prodaju golubove: Nosite to odavde! Ne pravite od doma Oca moga, dom trgovine.

17. A učenici se njegovi sjetiše da je napisano: Revnost za dom tvoj izjeda me.

18. Judejci pak odgovoriše i rekoše mu: Kakav nam znak pokazuješ da to činiš?

19. Isus odgovori i rsče im: Razvalite ovaj hram i za tri dana ću ga podići.

20. A Judejci rekoše: Četrdeset i šest godina zidan je ovaj hram, a ti ćeš za tri dana da ga podigneš?

21. A on govoraše o hramu tijela svojega.

22. Kada pak ustade iz mrtvih. sjetiše se učenici njegovi da ovo govoraše, i vjerovaše Pismu i riječi koju reče Isus.

 

Lk. 10. 38-42; 11. 27-28

(Zač. 54).

38. A kad putovahu i on uđe u jedno selo, a žena neka, po imenu Marta, primi ga u kuću svoju.

39. I u nje bješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovih i slušaše besjedu njegovu.

40. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži, i pristupivši mu reče: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj, dakle, da mi pomogne.

41. A Isus odgovarajući reče joj: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo,

42. A samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri dio izabrala koji joj se neće oduzeti.

27. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu: Blažena utroba koja te je nosila, i dojke koje si sisao!

28. A on reče: Vaistinu, blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je.

 

Rasuđivanje

Preporučujući hrišćanima da dolaze u hram na molitvu Zlatoust veli: „ako neko donese potčinjenim građanima carsku ili kneževsku gramatu, građani ne ispituju život donosioca, da li je on bogat ili siromašan, ili pravedan ili grešan, no svi pažljivo slušaše ono što on čita. Ako li neko nije čuo, pita onoga ko je čuo. Pa kad toliko strahopoštovanje imate od zemaljskoga cara, kako li tek treba da slušate nas (sveštenike) ovde gde Tvorac nebesnih sila govori kroz nas grešne?" I zaista, što je Sv. Pismo drugo nego Gramata Cara nebesnoga! Kako da nas ne interesuje svaki dan i svaki čas ta jedinstvena i spasonosna Gramata, kad nas interesuju i najmanje naredbe najmanjih vlasti u državi? Sv. Antonije rekao je: „sve što radiš, imaj za to opravdanje u Sv. Pismu." No kako ćeš imati opravdanje u Sv. Pismu, ako ne znaš Sv. Pismo?

Sozercanje

Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa i to:
1. kako NJegovo vaskrsenje odgoni od nas svaku smućenost, turobnost i pečal.
2. kako NJegovo vaskresenje unosi u duše ljudske vedrinu, hrabrost i dobru volju.

Beseda

o ništavilu svega u sravnjenju sa Hristom
Držim sve da su trice,
samo da Hrista dobijem
(Filib. 3, 8).
Apostol koji ovo piše imao je svetsku učenost, imao je bogatstvo i prijatelje, imao je mladost i zdravlje, imao je sve izglede na svetske uspehe u svome narodu. No on kaže: sve ostavih! Radi Hrista Isusa Gospoda svojega sve ostavi. Pred svetskim mudracima postade kao budala, pred bogatašima kao prosjak, pred prijateljima kao neprijatelj; mladost i zdravlje iznuri dragovoljnim mukama i stradanjima; sve izglede na svetske uspehe zatvori sam sebi jednim potezom. I zašto sve ovo učini ti, o sveti apostole Pavle? Zato što držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem.
Pa da li se, braćo, prevari apostol Pavle ostavivši sve kao trice, i da li dobi nešto više dobivši Hrista? Dvadeset stoleća svedoče, da se apostol ne prevari, i da dobivši Hrista dobi nesravnjivo i više i bolje od onoga što ostavi i žrtvova. Dobi mudrost iznad svake svetske učenosti, i bogatstvo netruležno i nepropadljivo; i prijatelje u licu nelažnih angela Božjih; i besmrtnu mladost bez bolesti i starenja; i uspeh božanski, koji traje bez promene u životu večnom. Sve ovo on dobi dobivši Hrista. I sve ovo on dobi ostavivši sve što svet daje ljubimcima svojim.
Zaista, braćo, bolji je Hristos od sveta; i nema reči kojima bi se opisala NJegova nadmoćnost nad svetom. Svet svoje ljubimce obmanjuje, a Hristos Svoje ljubimce istinski nagrađuje. Jer svet daje malo a uzima sve; daje trulež a uzima život. Hristos pak traži malo a daje sve; traži da odbacimo trulež a daje život večni. Hristos je, braćo, naš jedini istinski prijatelj.
O vaskrsli Gospode Hriste, pomozi nam odreći se trica, odreći se truleži, i daruj nam život večni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.