Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Ponedeljak, 06.07. (23.06. po Starom kal.)

Sveta mučenica Agripina

Sveta mučenica Agripina

Agripina sveta beše rođena i vaspitana u Rimu. Od samog detinjstva vežbala se da živi po jevanđelski, odgoneći od svoga srca smrad strasti i nalevajući srce svoje blagouhanjem devičke čistote, devstvenosti i celomudrenosti. Obručena beše Hristu Gospodu, i kao nevesta Hristova postrada u vreme cara Valerijana. Pretrpe bijenje štapovima, sve dok joj kosti skrušiše. Angel Božji javi joj se i ukrepi je. Pri novim mukama predade duh svoj Bogu. NJene drugarice: Vasa, Pauna i Agatonika preneše mošti njene na ostrvo Siciliju, i tamo ih česno sahraniše. Tu se docnije podiže crkva u ime svete Agripine. On njenih moštiju bivahu čudesa bezbrojna. Silom njenih moštiju čak i Agarjani behu vraćeni od grada, gde te mošti počivahu. Upokojila se i slavom uvenčala 275. godine.

Sveti mučenici Evstohije, Gaj i drugi s njima

Bi Evstohije žrec idolski u vreme cara Maksimijana, pa videći junaštvo hrišćanskih mučenika, odbaci neznaboštvo i krsti se. Krsti ga sam episkop antiohijski Evdoksije. Posle toga Evstohije postepeno prevede svoju rodbinu u hrišćanstvo. NJegov srodnik Gaj krsti se zajedno sa tri otroka: Provom, Lolijem i Urbanom. Svi ovi, i još drugi uz njih, behu izvedeni pred sud, mučeni i posečeni zbog vere u Hrista Gospoda u Listri. Duše njihove preseliše se u besmrtno Carstvo Hristovo.

Spomen ikone Presvete Bogorodice Vladimirske

Kada tatarski car Ahmet opkoli Moskvu, knez Jovan Vasiljevič pođe s vojskom da brani grad. Iako vojska ovoga kneza beše malobrojna i slabija od vojske tatarske, ipak ona izađe pobedonosna. Jer, naiđe odjednom neopisani strah na Tatare, te se smutiše i razbegoše. Ovaj neočekivani uspeh pripisivali su svi ikoni Presvete Bogorodice, pred kojom se narod moljaše za spas od Tatara. Zbog toga je u Rusiji i određen 23. juni za spomen ovoga čuda.

Povest o pokajanju Teofila

Ovaj iz zavisti prema episkopu predade dušu đavolu i odreče se napismeno Hrista i Bogorodice. No potom Teofil se gorko pokaja, isplaka oproštenje od Svete Prečiste posle četrdesetodnevnog posta i suznih molitava, primi natrag napisanu hartiju, koju beše đavolu dao, i javno ispovedi svoj greh u crkvi pred episkopom i narodom. I kada mu episkop izreče oproštaj i pričesti ga, Teofilu se zasja lice kao sunce. Evo primera kako milostivi Bog ne samo prašta grehe pravim pokajnicima, nego ih i u svetitelje uvršćuje.

Žitija Svetih

Agripina, čistija od krina.
Obručnica Božijega Cina,
Svetlija joj duša od plamena,
A tvrđa joj vera od kamena.
Pod šibom se Gospodu moljaše.
U ranama psalme psalmovaše,
Svim praštaše, sve blagosiljaše,
Ko stub krvav na sudu stajaše.
Kad joj kosti behu sakrušene.
Angel siđe — rane zalečene!
No kad nove muke nalegoše,
Agritšu sile izdadoše,
Agripina duh Bogu predade,
Duša ode, a telo ostade.
Svete mošti svete Agripine
Odbrana su zemlje Sicilije.
Lekarstvo su nevoljnih i bolnih
A zaštita od hordi ubojnih.
Molitvama svete Agripine
Neka i nas mnoga beda mine.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA RIMLJANIMA 15:7-16

7. Zato primajte jedan drugoga. kao što je i Hristos primio vas na slavu Božiju.

8. Ali kažem, da je Isus Hristos bio sluga obrezanja istine radi Božije, da utvrdi obećanja ocima.

9. A neznabošci da proslave Boga zbog milosti. kao što je napisano: Zato ću te priznati među neznabošcima, Gospode, i pjevaću imenu tvojemu.

10. I opet govori: Veselite se neznabošci, s narodom njegovim.

11. I opet: Hvalite Gospoda svi neznabošci, i slavite ga svi narodi.

12. I opet Isaija govori: Biće korijen Jesejev, i koji ustade da vlada nad neznabošcima, u njega će se uzdati neznabošci.

13. A Bog nade da vas ispuni svakom radošću i mirom u vjeri, da izobilujete u nadi silom Duha Svetoga.

14. A ja sam, braćo moja, i sâm uvjeren u vas, da ste i sami puni dobrote, ispunjeni svakog znanja, da možete i jedni druge poučavati.

15. A pisah vam,braćo, malo smjelije, kao napominjući vam po blagodati koja mi je data od Boga,

16. Da budem služitelj Isusa Hrista među neznabošcima sveštenoslužeći jevanđelju Božijemu, da prinos neznabožaca bude blagougodan, osvećen Duhom Svetim.

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 12:38-45

38. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseja govoreći: Učitelju, hoćemo od tebe znak da vidimo.

39. A on odgovarajući reče im: Rod zli i preljubotvorni traži znak; i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka.

40. Jer kao što je Jona bio u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječiji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

41. Ninevljani će ustati na Sud sa rodom ovim, i osudiće ga; jer se pokajaše Joninim propovijedanjem; a gle, ovdje je veći od Jone.

42. Carica južna ustaće na Sud sa rodom ovim, i osudiće ga; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomonovu; a gle, ovdje je veći od Solomona.

43. A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja, i ne nalazi.

44. Onda kaže: Da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao; i došavši nađe prazan, pometen i ukrašen.

45. Tada otide i uzme sa sobom sedam drugih duhova gorih od sebe, i ušavši boravi ondje; i bude potonje gore čovjeku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome.

(Zač. 49).

RASUĐIVANJE

Nezlobivo trpljenje — to je trpljenje hrišćansko; a trpljenje c nemoćnom zlobom ne razlikuje se mnogo od osvete. Svetitelji naši veliki su u svakoj dobrodetelji jevanđelskoj, no o kako su veliki i veličanstveni u nezlobivom trvljenju! Valjda nam se oni čine u toj dobrodetelji najveći zato što smo mi u njoj najmanji. Kada oci pustinjski behu jednom okružili Jovana Kolova da čuju pouku, dobaci neki zavidljivac: „Tvoj sused, Jovane, pun je otrova!", na što nezlobivi Jovan odmah odvrati: „To si ti rekao videći samo spoljašnjost, a šta li bi tek rekao, kad bi video unutrašnjost?" A kad su sv. Kiprijana, ep. kartagenskog, izveli na posečenje, on naredi da posle njegove smrti dadu dželatu njegovom za trud 25 zlatnika.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno isceljenje Zaharijino od nemila (Lk. 1, 64) i to:
1. kako Zaharija onemi zbog neverovanja angelu Božjem,
2. kako progovori čim ispuni zapovest angelsku (Lk. 1, 63),
3. kako će i od moje duše otpasti nemilo, čim počnem ispunjavati zapovesti Božje, i kako će duša moja biti puna slovesnosti i mudrosti po Bogu.

BESEDA

o tome kako ne treba zavideti grešnicima
Ne zavidi zlijem ljudima (Priče Sol. 24, 1)
Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome, kad je zlo veća bolest od gube. Guba je bolesti tela, a zlo je bolest duše. Gubav može biti unutra zdrav, dok je spolja bolestan; zao pak može biti spolja zdrav, ali mu je unutrašnjost bolesna. srce mu je bolesno. Veću cenu ima drvo spolja bolesno no sa zdravom srčikom, negoli drvo spolja zdravo no sa trulom srčikom. Tako je i guba manje zlo od zla, tj. od greha. Jer pod zlom Premudri je mislio na greh.
Zavidi li lekar bolesniku? Ne zavidi. Ni pravednik ne zavidi grešniku. Ako ne znaš, da li si pravedan, ispitaj srce svoje: da li zavidiš grešniku? Ako zavidiš, onda nisi pravednik; ako li ne zavidiš — onda se raduj, pravedniče Božji. Bolesnik bolesniku može zavideti; bolesnik zdravom može zavideti; ali zdrav bolesnome ne zavidi. Ni pravedan grešnom ne zavidi. Lekar poznaje smrtonosnu bolest kod svog bolesnika, i znajući, sažaljeva ga — a ne zavidi mu. I pravednik poznaje bolest greha, jezovitu i smrtonosnu, pa ne zavidi grešniku no sažaljeva ga.
O Gospode dobri i sažaljivi, iskoreni zavist iz srca naših i ukoreni ljubav. Tebi slava i hvala vavek. Amin.