Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 05.09. (23.08. po Starom kal.)

Sv. muč. Lup

Sv. muč. Lup

Ovaj sveti muž beše sluga u sv. Dimitrija, vojvode Solunskog. Kada sv. Dimitrije bi posečen od cara Maksimijana, Lup umoči u krv mučenikovu skut svoje haljine i prsten svoj. Tom haljinom i prstenom činjaše Lup mnoga čudesa u Solunu isceljujući ljude od svake muke i neduga. To saznade car Maksimijan, koji se tada još bavljaše u Solunu, pa zapovedi, da se Lup muči i ubije. No vojnici koji potrgoše oružje na Lupa, okretoše isto jedan protiv drugog i ljuto se izranjaviše. Kako Lup još ne beše kršten, ma da beše hrišćanin, to se on moljaše Bogu, da Bog nekako ustroji njegovo krštenje pre smrti. Utom se iznenadno proli voda iz oblaka na svetog mučenika, i tako on primi krštenje sviše. Posle velikih muka bi posečen i preseli se u carstvo nebesko.

Svešt. muč. Potin ep. Lionski

Iz Male Azije poslan sv. Polikarpom u Galiju na propoved. Postao prvi episkop Lionski, i preveo mnogo neznabožaca u Hrišćanstvo. Za vreme gonjenja hrišćana 177 god. i Potin bi izveden na sud; upravo donet na rukama, jer beše star 90 godina. „Ko je Bog hrišćanski?" upita ga prokonsul. „Uznaćeš, ako se udostojiš toga", odgovori mu starac Potin. Neznabošci navališe nanjega sa štapovima i kamenjem, i tukoše ga bez milosti. Bačen u tamnicu sv. Potin skonča od uboja posle 2 dana, i preseli se u carstvo nebesko.

Svešt. muč. Irinej ep. Lionski

U mladosti bio učenik sv. Polikarpa, učenika apostolskog, koji ga posla u Galiju na propoved. Posle mučeničke smrti sv. Potina bi Irinej postavljen za episkopa. U svojim mnogobrojnim spisima Irinej je čas izlagao veru pravoslavnu čas je opet branio od jeretika. Postradao za Hrista u vreme cara Severa 202 god. sa mnogim hiljadama hrišćana (19.000).

Sv. Viktor

Postradao u Marselju u III stoleću. Posle ljutih muka, bačen u tamnicu, gde obrati stražare u veru Hristovu. Raspet na krstu skončao.

Sv. Alban

Plemić engleski. Skrio u svome domu hrišćanskog sveštenika u vreme gonjenja, i od ovoga poučen bio veri Hristovoj. Tada on dade svoje odelo svešteniku, a on se obuče kao sveštenik i predade se mučiteljima. Osuđen na smrt on i svoga dželata privoli veri Hristovoj.

Evanđelja

SVETO JEVANĐELJE OD MARKA 4:10-23

10. A kad osta sam, zapitaše ga za ovu priču oni oko njega sa Dvanaestoricom.

11. I reče im: Vama je dano da znate tajne Carstva Božijega, a onima napolju sve u pričama biva,

12. Da očima gledaju i da ne vide, i da ušima slušaju i da ne razumiju; da se kako ne obrate i da im se oproste grijesi.

13. I reče im: Zar ne razumijete priču ovu? A kako ćete sve priče razumjeti?

14. Sijač riječ sije.

15. A pokraj puta, gdje se sije riječ, jesu oni koji kad je čuju, odmah dođe satana i uzme riječ posijanu u srcima njihovim.

16. Tako i oni posijani na kamenitim mjestima jesu oni koji kad čuju riječ, odmah je prime s radošću,

17. Ali nemaju korijena u sebi. nego su nepostojani, pa kad dođu do nevolje, ili gonjenja zbog riječi, odmah se sablazne.

18. A oni posijani u trnju, jesu oni koji slušaju riječ,

19. Ali brige ovoga vijeka i obmana bogatstva i požude za ostalim stvarima uđu i zaguše riječ, i bez roda ostane.

20. A oni na dobroj zemlji posijani, jesu oni koji slušaju riječ i primaju, i donose rod po trideset i po šezdeset i po sto.

21. I govoraše im: Eda li se svjetiljka donosi da se metne pod sud ili pod odar? A ne da se na svijećnjak postavi?

22. Jer nema ništa tajno što neće biti javno; niti bi što sakriveno, a da ne iziđe na vidjelo.

23. Ko ima uši da čuje, neka čuje!

(Zač. 17).

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 12:10-19

10. Zato sam dobre volje u nemoćima, u porugama, u nevoljama, u gonjenjima, u tjeskobama za Hrista; jer kada sam slab onda sam silan.

11. Postadoh bezuman hvaleći se! Vi me natjeraste. Jer je trebalo da me vi hvalite, pošto ni u čemu nisam manji od prevelikih apostola iako sam ništa.

12. Jer znaci apostola učinjeni su među vama u svakom trpljenju, u znacima i čudesima i silama.

RASUĐIVANJE

Tajanstvena sila krsta, ma koliko da je neobjašnjiva istinita je i besporna. Još sv. Zlatoust govori o običaju svoga vremena, da se stavlja znak krsta „na carsku diademu, na ukras vojnika, na članove tela, i to: na glavu, prsa, i srce, a isto tako na žrtvenike i na postelje. Ako je nužno, veli on, izagnati demone, mi upotrebljujemo krst, a isto tako on pomaže za iscelenje bolesti." Sv. Benedikt osenio je krsnim znakom staklo, u kome je bio otrov, i staklo je prslo kao od udara kamena. Sv. Julijan prekrstio je podnetu mu čašu s otrovom, i ispio otrov ne osetivši nikakve muke u telu svome. Sv. mučenica Vasilisa Nikomidijska ogradila je sebe krsnim znakom, stala posred plamena i ostala nepovređena. Sv. muč. Avdon i Senis prekrstiše se, kada ljute zverove na njih pustiše, i zverovi postaše nenasrtljivi i krotki kao jaganjci. Protiv velikih iskušenja demonskih krsno znamenje bilo je najsilnije oružje u drevnih podvižnika, kao što je i danas. Najgroznija strašilišta đavolska rasejavala su se u ništa kao dim, samo kad bi se čovek prekrstio. Tako je blagovoleo sam Gospod Isus Hristos, da negdašnjem znaku zločina i srama, krstu, da posle Svoga Raspeća na krsnom drvetu svepobednu silu i moć.

SOZERCANJE

Da sozercavam brzo napredovanje zla u duši Saulovoj od kad odstupi od Boga (I Sam. 22), i to:
1. kako se baci kopljem na Davida;
2. kako se baci kopljem na Jonatana, sina svoga:
3. kako ubi 85 sveštenika u jedan dan podozrevajući ih da su uz Davida;
4. kako u svako vreme i kod svakog jedan nepokajan greh prema Bogu povlači mnoge druge grehove.