Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Sreda, 04.08. (22.07. po Starom kal.)

Marija Magdalina

Marija Magdalina

Mironosica ravnoapostolna. Rodom iz mesta Magdale, ukraj jezera Genisaretskog, iz plemena Isaharova. Bila je mučena od sedam zlih duhova, od kojih ju oslobodi Gospod Isus i učini zdravom. Verna sledbenica i služiteljica Gospoda za vreme NJegovog zemnog života. Pod krstom na Golgoti stajala je i Magdalina, i gorko tugovala zajedno sa Presvetom Bogorodicom. Po smrti Gospoda ona je tri put posetila grob NJegov. A kada Gospod vaskrse, ona Ga je dva puta videla: jednom sama ona, a drugi put sa ostalim ženama Mironosicama. Putovala u Rim, izašla pred ćesara Tiberija, i predajući mu jajce crveno obojeno, pozdravila ga rečima: Hristos voskrese! U isto vreme optužila ćesaru Pilata za njegovu nepravednu osudu Gospoda Isusa. NJenu tužbu ćesar je primio, i Pilata premestio iz Jerusalima u Galiju, gde je ovaj nepravedni sudija u nemilosti carskoj i u teškoj bolesti skončao. Po tom vratila se iz Rima u Efes ka svetom Jovanu Bogoslovu, kome je pomagala u delu propovedanja Jevanđelja. Sa velikom ljubavlju prema vaskrslome Gospodu i sa velikom revnošću javljala je ona Jevanđelje svetu kao pravi Hristov apostol. Skončala mirno u Efesu, i sahranjena, po predanju, u onoj istoj pećini, u kojoj i sedam mladića, čudotvorno uspavanih na stotine godina, po tom oživelih, pa onda umrlih (v. 4 avgust). Mošti sv. Magdaline prenete su docnije u Carigrad. Blizu Getsimanskog vrta nalazi se divan ruski hram posvećen sv. Mariji Magdalini.

Svešt. muč. Foka

Prenos moštiju iz Ponta u Carigrad oko 404 god. Glavno je praznovanje ovoga svetitelja 22 septembra, gde se i nalazi opis njegovog života i stradanja. Još se u današnji dan spominje i jedno čudo ovoga svetitelja. Neki čovek, Pontin, beše uhvaćen od Arapa. Arapi ga okovaše, vezaše mu ruke na leđa i tako ostaviše da umre. Ležeći potrbuške na zemlji i ne mogući se maći zavapi Pontin: „sveti mučeniče Foko, pomiluj me i spasi me!" Rekavši to on zaspi, i u snu vide svetitelja Foku, kako mu se približi, dohvati ga rukom i reče: „oprašta ti Gospod Isus Hristos!" Kada se čovek probudi nađe se slobodan i razrešen od svih veza. Ustade, dakle, i ode domu svome i uze sv. Foku za svoju domaću slavu.

Prep. Kornilije Perejaslavski

U 15 godini zamonaši se od starca Pavla. Docnije se povukao u pustinju na molčanije. 30 godina proveo je u ćutanju, ne govoreći ni s kim ni reči, tako da su ga mnogi smatrali za nema. Postom sebe je tako isušio, da je ličio na kostur. Pred smrt primio shimu i upokojio se 22 jula 1693 godine.

Sv. muč. Markela

Na ostrvu Hiosu ova svetiteljka uživa ogromno poštovanje. U crkvi njenoj, dešavaju se posvegodišnje čudesa. No žitije njeno nepoznato je. Po predanju Markela je bila neobično pobožna devojka, koja rano ostane bez majke. NJen neznabožni i zverski otac hteo je da živi sa ćerkom kao sa ženom. Markela pobegne od oca. No ovaj, razjaren kao pravi zver, stigne je, pa je na komade iseče. Blizu hrama njenog nalazi se neko kamenje, koje ovda onda biva kao krvlju prožmano. To kamenje narod uzima, nosi u crkvu, moli se sv. Markeli, pa meće na bolesnike, koji od toga ozdravljaju.

Evanđelja

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 14:6-19

6. A sad, braćo, ako dođem k vama govoreći jezike, šta ću vam koristiti ako vam ne budem govorio ili u otkrivenju. ili u poznanju, ili u proroštvu, ili u pouci?

7. I bezdušne stvari koje daju glas, bilo svirala ili gusle, ako ne daju

razgovijetne glasove, kako će se razumjeti šta se svira ili gudi?

8. Jer, ako truba da nejasan glas, ko će se pripremiti za boj?

9. Tako i vi, ako rečete jezikom nerazumljivu riječ. kako će se znati šta govorite? Jer ćete govoriti u vjetar.

10. Ma koliko da je na svijetu vrsta glasova, ali nijedan od njih nije bez značenja.

11. Ako, dakle, ne znam značenje glasa, biću tuđin onome koji govori, i onaj koji govori biće meni tuđin.

12. Tako i vi, budući da ste revnitelji duhovnih darova, trudite se da

izobilujete u onima koji su za izgrađivanje Crkve.

13. Zato, koji govori jezik, neka se moli Bogu da i tumači.

14. Jer ako se tim jezikom molim Bogu, moj duh se moli, a um je moj bez ploda.

15. Šta treba, dakle? Moliću se Bogu duhom: a moliću se i umom; hvaliću Boga duhom, a hvaliću i umom.

16. Jer ako blagosiljaš duhom, kako će onaj koji zauzima mjesto običnog

vjernika reći amin na tvoje blagodarenje, kad ne zna šta govoriš?

17. Jer ti dobro blagodariš, ali se drugi ne izgrađuje.

18. Blagodarim Bogu mojemu što govorim jezike više od sviju vas.

19. Ali u Crkvi volim reći pet riječi umom svojim, da i druge poučim,

negoli hiljade riječi jezikom.

(Zač. 156).

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 20:17-28

17. I polazeći Isus gore u Jerusalim, uze nasamo na putu Dvanaestoricu

učenika, i reče im:

18. Evo idemo gore u Jerusalim, i Sin Čovječiji biće predan

prvosveštenicima i književnicima; i osudiće ga na smrt;

19. I predaće ga neznabošcima da mu se rugaju i da ga šibaju i razapnu; i treći dan vaskrsnuće.

20. Tada mu pristupi mati sinova Zevedejevih sa sinovima svojim klanjajući mu se i moleći ga za nešto.

21. A on joj reče: Šta hoćeš? Reče mu: Reci da sjednu ova moja dva sina,

jedan sa desne strane tebi, a jedan s lijeve strane tebi, u carstvu tvojemu.

22. A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta ištete. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam? Rekoše mu: Možemo.

23. I reče im: Čašu, dakle, moju ispićete i krštenjem kojim se ja krštavam krstićete se; ali sjesti meni s desne i s lijeve strane, nije moje da dam, nego kojima je pripremio Otac moj.

24. I čuvši to desetorica, rasrdiše se na ta dva brata.

25. A Isus dozvavši ih reče: Znate da knezovi naroda gospodare njima i

velikaši vladaju nad njima.

26. Da ne bude tako među vama; nego koji hoće da bude veliki među vama,

neka vam bude služitelj.

27. I koji hoće među vama da bude prvi, neka vam bude sluga;

28. Kao što ni Sin Čovječiji nije došao da mu služe, nego da služi i dade život svoj u otkup za mnoge.

(Zač. 82).

RASUĐIVANJE

Blaženi plačušči, rekao je Gospod. Blago onima koji plaču ištući carstvo Božje. Blago onima koji plaču stradajući za veru Hristovu. Blago onima koji plaču kajući se za grehe svoje. Pravo pokajanje ne može biti bez suza. Čime ćemo oprati grehe svoje ako ne suzama ili - krvlju (krvlju mučeničkom)? Velikom Makariju pošalju Nitrijski monasi molbu, da dođe on jedan k njima, da ne bi oni svi morali ići k njemu. Makarije posluša i dođe. Slegnu se oko njega svi monasi i zamole ga za reč poučnu. Zaplaka se Makarije i kroz plač reče: „bratije, neka oči vaše toče suze pre nego što odete tamo, gde će suze naše pržiti tela naša." Tada se rasplakaše i sva bratija.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno javljanje arhangela Isusu Navinu kada pođe da osvaja Jerihon (Isus. 5), i to:
1. kako se Vojvoda vojske nebeske javi Isusu s golim mačem u ruci;
2. kako mu reče, da izuje obuću svoju;
3. kako i mi u životnoj borbi ne treba da se uzdamo u noge svoje i u opremu svoju no u Onoga koji se bori za nas.