Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Subota, 04.01. (22.12. po Starom kal.)

Sveta velikomučenica Anastasija Uzorešitelnica i drugi s njom

Sveta velikomučenica Anastasija Uzorešitelnica i drugi s njom

Ova slavna junakinja vere Hristove rodi se u Rimu u domu senatorskom i bogatom, od oca paganina i majke hrišćanke. Od rane mladosti prilepi se ljubavlju ka Gospodu Isusu, rukovođena u nauci Hristovoj nekim blagočestivim učiteljem Hrisogonom. Primorana ocem Anastasija stupi u brak s nekim neznabožačkim vlastelinom Publijem. No, izgovarajući se na žensku bolest, ona nikako ne hte s njim stupiti u telesne veze. Zbog toga je muž gorko mučaše zatvorom i glađu. A još veće muke udari na nju, kada doznade, da ona tajno odlazi u tamnice hrišćanskim mučenicima, odnosi im ponude, služi im, pere im rane, dreši uze njihove. No Božjim Promislom bi oslobođena od opakog muža. Poslan bi Publije carem u Persiju, pa putujući morem, utonu. Tada sveta Anastasija poče slobodno služiti mučenim hrišćanima i svojim velikim nasledstvom tešiti siromahe deleći im milostinju. Jednom car Dioklecijan beše u gradu Akvileji, pa naredi, da mu dovedu ispovednika Hristova Hrisogona. Ovoga praćaše na putu svetog Anastasija. Hrisogonu svetom bi odsečena glava po carevoj zapovesti. Tada postradaše i tri sestre, Agapija, Hionija i Irina (v. 16. april): prve dve bačene u oganj, a treća strelom prostreljena. NJihova tela uze sveta Anastasija, zavi u belo platno i mnogim aromatima obloživ, česno sahrani. Potom Anastasija ode u Makedoniju, gde pomagaše stradalnicima Hristovim. Tu bi raspoznata kao hrišćanka, zbog čega bi uhvaćena i vođena na saslušanja i istjazanja kod raznih sudija. Želeći umreti za Hrista ljubljenoga, Anastasija neprestano vapijaše u srcu k NJemu. Nekakav načalnik žrečeva Ulpijan htede se pohotljivo kosnuti tela svete Anastasije, no oslepe najednom i izdahnu. Osuđena na smrt glađu svetog Anastasija preleža u tamnici trideset dana bez hrane, hraneći se jedino suzama i molitvom. Potom stavljena u lađu sa još nekoliko hrišćana da bude potopljena, no Bog je i od te smrti sačuva. Najzad bi nad ognjem privezana nogama i rukama za četiri koca, te predade Bogu dušu svoju svetu. Postrada i preseli se u Carstvo Hristovo 304. godine.

Sveta mučenica Teodotija s tri deteta

Ostavši mladom udovom s tri čeda svoja, Teodotija se sva predade službi Bogu i vaspitanju dece svoje, u veri blagočestivoj. Kod nje stanovaše sveta Anastasija, kada beše u Makedoniji, i zajedno s njom obilažaše uznike Hristove po tamnicama. Izvedena na sud Teodotija derznoveno ispoveda Hrista Gospoda. Tada bi poslana antipatu vitinijskom Nikitiju. Kad se jedan bestidni neznabožac htede dotaći tela njenog, ugleda najedanput angela Božjeg kraj nje, i bi udaren od angela. Na smrt osuđena i u zažarenu peć bačena zajedno sa troje dece svoje sveta Teodotija česno skonča život svoj i pređe u Carstvo slave večne.

Evanđelja

SABORNA POSLANICA SVETOG APOSTOLA JAKOVA 1:1-18

1. Jakov, sluga Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja dvanaest plemena rasijanih po svijetu.

2. Svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različna iskušenja,

3. Znajući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje:

4. A trpljenje neka usavršuje djelo, da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka.

5. Ako li kome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima daje jednostavno i bez karanja, i daće mu se.

6. Ali neka ište s vjerom, ne sumnjajući ništa; jer koji sumnja on je kao morski val što ga vjetar podiže i vitla.

7. Jer takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Gospoda.

8. Dvojedušan čovjek nepostojan je u svima putevima svojim.

9. A ponizni brat neka se hvali visinom svojom;

10. A bogataš svojom poniznošću, jer će proći kao cvijet travni.

11. Jer ogrija sunce sa žegom, i osuši travu, i cvijet njezin otpade, i krasota lica njezina propade; tako će i bogataš na putevima svojima uvenuti.

12. Blažen je čovjek koji pretrpi iskušenje, jer kad bude oproban primiće vijenac života, koji Gospod obeća onima koji ga ljube.

13. Nijedan kad je kušan da ne govori: Bog me kuša; jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom, i On ne iskušava nikoga,

14. Nego svakoga iskušava sopstvena želja, koja ga mami i vara.

15. Tada želja zatrudnjevši rađa grijeh. a grijeh učinjen rađa smrt.

16. Ne varajte se, draga braćo moja.

17. Svaki dar dobri i svaki poklon savršeni odozgo je, silazi od Oca svjetlosti, u kojega nema izmjenljivosti ni sjenke promjene.

18. Jer nas je dragovoljno rodio riječju istine, da budemo kao prvina od njegovih stvorenja.

SVETO JEVANĐELJE OD MARKA 10:11-16

11. I reče im: Koji otpusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu sa njom.

12. I ako žena odvojivši se od muža svojega pođe za drugoga, čini preljubu.

13. I donošahu mu djecu da ih se dotakne, a učenici zabranjivahu onima što ih donošahu.

14. A vidjevši Isus uznegodova i reče im: Pustite djecu neka dolaze meni, i ne branite im; jer je takvih Carstvo Božije.

15. Zaista vam kažem: Koji ne primi Carstva Božijega kao dijete, neće ući u njega.

16. I zagrlivši ih, stavi ruke na njih te ih blagoslovi.

RASUĐIVANJE

Milostivi Bog često šalje utehu ugodnicima i ugodnicama Svojim na zemlji preko svetitelja Svojih iz onoga sveta. Pre svete Anastasije postrada za Hrista sveta Teodotija. Potom Anastasija bi vrgnuta u tesnu i mračnu tamnicu da u njoj, po sudu mučitelja, od gladi skonča. Za vreme od 30 dana tamnovanja njenog svake joj se noći javljaše sveta Teodotija iz onoga sveta i krepljaše je u njenom stradanju. Pošto je Anastasija dovoljno pitala i dovoljno čula od Teodotije, upita ona ovu jedne noći, kako to ona njoj da dođe posle smrti. Teodotija joj odgovori, da je dušama mučeničkim data od Boga ta naročita blagodat, da po rastanku c ovim svetom mogu dolaziti kome hoće radi davanja pouke i utehe. Kada se navrši 30 dana izvede mučitelj Anastasiju iz tamnice i začudi se videći je živu. Pa onda je osudi, sa još nekoliko drugih, na potopljenje u more. Vojnici metnuše hrišćane u jednu malu lađicu, a oni se vožahu u drugoj. Pa kada se izvezoše na dubinu, oni provrteše onu lađicu, da bi voda ušla i potopila osuđene. Tada se desi jedna čudesna pojava. Naime: javi se sveta Teodotija na vodi i upravi lađicu ka obali. I tako se svi na smrt osuđeni spasoše c Anastasijom. Videvši ovo čudo Božje, 120 neznabožaca odmah poverovaše u Hrista i krstiše se.

SOZERCANJE

Da sozercavam stradanja Davidova zbog greha i to:
1. kako nasta beda u domu Davidovu; jedan sin usta protiv drugog, i brat protiv sestre,
2. kako Avesalom povede rat protiv oca svoga Davida,
3. kako ceo narod snađe beda zbog greha carevoga.

BESEDA

o Jovu trpeljivom

Gospod dade, Gospod uze; da je blagosloveno ime Gospodnje (Jov. 1, 21)

Neka se ne boji ničega pravednik, braćo, sve će dobro s njim biti. Celo Sveto Pismo pokazuje nam, da Bog ne ostavlja pravednika do kraja. Primer Jova pokazuje nam to jasno kao sunce. Imaše Jov sedam sinova i tri kćeri, imaše bogatstvo i poštovanje među ljudima, i prijatelje. I sve to on izgubi za jedan dan. On ne zaropta na Boga nego pade na zemlju i pokloni se, i reče: go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se vratiti onamo. Tada izgubi Jov i zdravlje, poslednje što imade, a celo mu telo, od temena do peta, pokriše rane i gnoj. I seđaše Jov na pepelu i uzdizaše hvalu Bogu. A žena ga nagovaraše, da se odrekne Boga svoga. Reče joj Jov pravedni: kad smo dobro primali od Boga, zar zlo da ne primimo?
Prijatelji ga ukorevahu, da je grešan i gorđahu se svojom pameću i pravednošću pred njim, no Jov se smerno moljaše Bogu, i trpeljivo podnošaše rane svoje i nesreću svoju. I danas biva kao i onda, da kad nas snađe neka beda, susedi naši prave se pametniji i pravedniji od nas. No Bog Svemudri pusti sve ove bede na Jova da kuša ne samo Jova, slugu Svoga, nego i srodnike i prijatelje njegove. Pa kad se svak pokaza kakav je, kad svak položi ispit pred Bogom, tada Bog svesilnom desnicom Svojom povrati Jovu i zdravlje i dvojinom onoliko bogatstva koliko mu beše uzeo, i dade mu opet sedam sinova i tri kćeri.

Ko ima jaku veru, braćo, taj ima i jasan vid duhovni, da može videti prst Božji i u svom blagovanju i u svom stradanju. Ko ima jaku veru, ima i veliku trpeljivost u stradanju. Kad mu Bog daje, on blagodari, kad mu Bog uzima, on blagosilja: da je blagosloveno ime Gospodnje.

Gospode Bože Jova mnogostradalnoga i trpeljivoga, nauči i nas blagosiljati ime Tvoje u stradanju našem. Tebi slava i hvala vavek. Amin.