Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 03.11. (21.10. po Starom kal.)

Prep. Ilarion Veliki

Prep. Ilarion Veliki

Kao što ruža izraste na trnju, tako se ovaj veliki svetitelj rodi od roditelja neznabožačkih, u selu Tavati blizu Gaze Palestinske. Dadoše ga roditelji na nauke u Aleksandriju, gde daroviti mladić brzo primi i svetsku učenost i duhovnu mudrost. Poznavši Hrista Gospoda i krstivši se, poželi svecelo predati se Gospodu na službu. S tom željom u srcu poseti Ilarion sv. Antonija u pustinji, i posta njegov učenik. Potom se vrati u svoju postojbinu i podvizavaše se blizu Majuma, kod Gaze. Demoni su ga plašili raznim strašilištima, no on ih je molitvom Bogu i krsnim znamenjem vazda pobeđivao i odgonio. Oko njega se sabra mnoštvo ljubitelja duhovnog života, i sv. Ilarion posta za Palestinu ono što je za Egipat bio sv. Antonije. Božestven učitelj, neoslabni podvižnik, divan čudotvorac, Ilarion je bio uvažavan ne samo od hrišćana nego i od neznabožaca. No bojeći se pohvale ljudske — i govoreći kroz plač: „teško meni, primih na zemlji platu svoju!" — on je begao iz mesta u mesto samo da bi se ukrio od ljudi i ostao sam sa svojom dušom i Bogom. Tako se nastanjivao i izvesno vreme živeo u Misiru, u Siciliji, u Dalmaciji i najzad na Kipru, gde je i skončao svoj mnogotrudni život okolo 372. g. u 80. godini svoga života. Čudotvorne mošti sv. Ilariona prenese učenik njegov Isihije u Palestinu i položi u manastir njime osnovani.

Sv. Ilarion ep. Meglenski

Rođen od roditelja znatnih i pobožnih. NJegova bezdetna majka dugo se molila Bogu da joj da jedno dete, i po molitvi njenoj javi joj se Presveta Bogorodica i uteši je rečima: „ne tuguj, rodićeš sina, i on će obratiti mnoge k svetlosti istine". Kad je Ilarionu bilo tri godine, iz njegovih usta čula se neprestano pesma: „svjat, svjat, svjat Gospod Savaot!" Dobro školovan on se zamonaši u 18 godini, i osnova manastir sa tipikom sv. Pahomija. 1134. god. rukopoloži ga za episkopa Meglenskog Jevstatije arhiepiskop Trnovski. Veliku borbu vodio je sv. Ilarion skoro celog života protiv bogumila i jermenskih jeretika. No svojom učenošću duhovnom i svetošću nesravnjivom posramio ih je sve, i mnoge od njih priveo Pravoslavlju. Upokojio se mirno i preselio u carstvo Gospoda svoga 1164. god.

Prep Filotej.

Rođen u Hrisopolju u Makedoniji. Turci ga otmu od majke mu udove, i zajedno sa još jednim mu bratom bace u tamnicu. Iz tamnice ih čudesno spase Presveta Bogorodica i prenese u jedan manastir u Neapolisu Maloazijskom. NJegova majka docnije nađe svoje sinove kao monahe, pa se i sama zamonaši. Filotej pređe u sv. Goru, gde se podvizavao najpre u man. Dionisijatu, a potom u pustinji. Čudesan podvižnik i veliki pobeditelj sile demonske. Upokojio se mirno u 84. god. života. Naredio da se ne sahranjuje nego da mu se telo baci u šumu pticama i zverovima. Docnije jedan ribar noću vide veliku svetlost u šumi i ozebao pođe da se ogreje, misleći da je vatra. No svetlost ne beše od vatre nego od čudotvornih moštiju sv. Filoteja.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KOLOŠANIMA 4:2-9

2. U molitvi budite istrajni; bdite u njoj sa zahvaljivanjem

3. Moleći se ujedno i za nas, da nam Bog otvori vrata riječi, da kazujemo tajnu Hristovu, zbog koje sam i svezan,

4. Da je objavim kao što treba da govorim.

5. Mudro se vladajte prema onima koji su izvan, koristeći vrijeme.

6. Riječ vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako treba svakome odgovoriti.

7. Za mene kazaće vam sve Tihik, ljubljeni brat i vjerni služitelj i saradnik u Gospodu,

8. Kojega poslah k vama za to isto, da sazna kako ste vi, i da utješi srca vaša,

9. S Onisimom, vjernim i ljubljenim bratom, koji je od vas. Oni će vam kazati sve kako je ovdje.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 9:49-56

49. A Jovan odgovarajući reče: Nastavniče, vidjesmo jednoga gdje imenom tvojim izgoni demone, i zabranismo mu, jer ne ide s nama za tobom.

50. I reče mu Isus: Ne zabranjujte, jer nije protiv vas; a ko nije protiv vas, s vama je.

51. I kada se navršavahu dani njegovog uzlaženja (na nebo), on čvrsto odluči da ide u Jerusalim.

52. I posla glasnike pred sobom; i oni otidoše i dođoše u selo samarjansko da pripreme za njega.

53. I ne primiše ga, zato što on iđaše u Jerusalim.

54. A kad vidješe učenici njegovi Jakov i Jovan, rekoše: Gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da ih istrijebi, kao i Ilija što učini?

55. A on okrenuvši se zaprijeti im i reče: Ne znate kakvoga ste vi duha.

56. Jer Sin Čovječiji ne dođe da pogubi duše ljudske nego da spase. I otidoše u drugo selo.

RASUĐIVANJE

Svevideće oko Božje bdi nad svima ljudima i čudesnim načinom rukovodi verne ka spasenju. Ono što se vernome učini najpre kao veliki gubitak, u toku vremena pokaže se kao veliki dobitak. Slučaj sv. Filoteja i njegovog brata, koji za majku njihovu behu kao izgubljeni, sličan je slučaju sv. Ksenofonta (26. januar), i sličan je slučaju sv. Jevstatija Plakide, njegove žene i njegovih sinova. Kada sv. Filotej sa bratom seđaše u turskoj tamnici u Makedoniji, javi im se Presveta Bogorodica u vidu majke njihove i reče im: „ustanite, deco moja draga, i pođite za mnom!" I najedanput se mladići obretoše u jednom manastiru u gradu Neapolju Maloazijskom. Kada mladići ispričaše igumanu, šta se s njima zbilo, pojmi iguman, da je to od Boga, primi mladiće i zamonaši ih. Prošlo je dugo vremena od tog događaja. Majka njihova žalila ih i prežalila. Najzad se rešila, da ide i ona u neki ženski manastir i posveti se Bogu. I Promisao Božji dovede je u blizinu manastira u kome behu njeni sinovi. Jednom o slavi ovog manastira dođe ona sa drugim inokinjama na slavu. U crkvi ona vide svoje sinove, ali ih ne pozna. U tom će jedan od braće zovnuti drugoga po njegovom svetskom imenu. Majku teknu u srce to drago joj ime, i ona se pažljivo zagleda u lica njihova. I poznade majka njih, i oni majku. I radost im beše velika; i odadoše blagodarnost Bogu srdačnu. Verujući hrišćanin i pri najvećem gubitku ne treba da očajava.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno iscelenje slepoga Savla Ananijom (Dela Ap. 9), i to:
1. kako Ananija metnu ruke na Savla spominjući ime Gospoda Isusa;
2. kako od Savlovih očiju otpade kao krljušt, i on progleda, i krsti se, i posta Pavle.

BESEDA

o bogonadahnutom srcu i jeziku
Otrignuće srce moje riječ dobru. Jezik
je moj trska knjižnika hitropisca (Ps. 44, 1).
Evo nadahnuća Duhom Božjim! Prorok hoće da govori o Hristu Gospodu, i srce mu nabujalo silom i mudrošću. Zato on ne kaže: rećiće ili iskazaće srce moje reč dobru, nego otrignuće, kao da deo svoga sopstvenog srca iznosi napolje. Kao mlaz vode iz prepunog izvora. Bujna voda tesni se u teskobi podzemnoj, i kad stigne na otvor izvora izbija u velikim mlazevima. Takvo je srce proroka, kad hoće da govori o Hristu. Takva je sila blagodati, stešnjene u srcu ljudskom. Ako se ne projavi u moćnim rečima, ili ako se ne projavi u čudotvornim delima, ona će unutra u čoveku svetliti i čudesa činiti. A kad ishodi u rečima jezik prorokov postaje kao trska, kao pero književnika hitropisca. Jer se tu ne muči čovek da sastavi misao, niti se muči da misao obuče u odelo reči, nego blagodat sama navire na jezik sa gotovim mislima i rečima. Otkuda takva sila u čoveku? Od Boga Duha Svetoga. Zašto tolika sila? Jer prorok hoće da govori Caru o samome Caru. Izrećiću ja djela moja caru. Delo i reč ovde se istovetuju, kao što to češće biva u Svetom Pismu. Gde Duh govori tu i deluje; i gde deluje tu i govori. Najsilnije se govori kroz dela. Prorok uzima od Hrista Cara i daje Hristu Caru. On govori oduševljenjem ljubavi prema Spasitelju sveta; govori iz srca navrelog oduševljenjem ljubavi božanske. Iz daljine vremena on vidi vaploćenog Sina Božjeg, i srce mu igra od radosti. Kao namučeni putnik u noći kad sagleda krasnu zoru na istoku!
O Gospode Bože Duše Sveti, ne uskrati i nama blagodat Tvoju svetu i silnu, da se možemo očistiti od greha i udostojiti carstva Hristovog. Tebi slava i hvala vavek. Amin.