Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 02.10. (19.09. po Starom kal.)

Sv. muč. Trofim, Savatije i Dorimedont

Sv. muč. Trofim, Savatije i Dorimedont

U vreme cara Prova, u III stoleću, kada nad Antiohijom načelstvovaše neki Atik, dođoše u Antiohiju dva hrišćanina, Trofim i Savatije, obojica ugledni i česni građani. No dogodi se baš u to vreme nečisto praznovanje i žrtvoprinošenje Apolonu u Dafni kod Antiohije. Atik se naročito staraše, da svi građani uzmu učešća u tom praznovanju. Pa kako neki videše Trofima i Savatija i javiše Atiku, da ovi stranci ne uzimaju učešća u njihovom praznovanju, uze ih Atik na sud, pa kad se ne odrekoše Hrista, vrže ih na muke jednog po jednog. Pošto izbi i namuči Trofima posla ga u Frigiju nekom Dionisiju, još ljućem mučitelju hrišćana, a on izvede iz tamnice Savatija i poče ga suditi. Kada mučitelj upita Savatija ko je i kakvoga je čina, on odgovori: „čin i dostojanstvo moje, i domovina, i slava, i bogatstvo jeste Hristos Sin Božji, vazda živi, čijim promislom vasiona stoji i upravlja se." Zato ga biše i trzaše i strugaše gvožđem, dok mu se kosti pod mesom ne ukazaše. U tim mukama i skonča. A Trofima mučitelj Dionisije udari na velike muke, i držaše ga u tamnici još za veće. Tada dođe Trofimu u tamnicu i služaše mu senator neki Dorimedont, potajni hrišćanin. Kada ovo doznade mučitelj, stade mučiti obojicu podjednako, pa ih najzad baci pred zverove. No zverovi ih ne dirnuše. Dorimedont sveti naročito dražaše medvedicu vukući je za uši, da bi ga rastrgala, ali se medvedica pri svem tom umiljavaše. Mučitelj naredi, na posletku, te posekoše mačem sv. Trofima i Dorimedonta. Duše ovih sv. mučenika sad caruju na nebesima.

Sv. muč. Zosim pustinjak

Neki knez Kilikijski Dometijan iđaše u lov u planinu sa slugama svojim. U planini vide stara čoveka, okružena zverovima, krotkim kao jaganjcima. Upitan ko je i šta je, starac odgovori, da mu je ime Zosim, da je hrišćanin, i da odavno živi sa zverovima, koji su bolji od mučitelja hrišćana u gradu. To uvredi Dometijana, koji i sam beše ljuti mučitelj hrišćana, pa okova Zosima i posla ga pred sobom u Nazaret, gde ga naročito htede mučiti, da bi tamo zaplašio one koji veruju u Hrista. I kada ga svega izranjavi i iskrvavi udarcima veza mu kamen o vrat, pa ga uzdiže na jedno drvo. Pa mu se rugaše knez: „zapovedi, da dođe jedan zver, pa da i mi svi verujemo!" Sv. mučenik se pomoli Bogu, i zaista pojavi se ogroman lav, koji priđe Zosimu i poturi glavu svoju pod kamen, da olakša mučeniku. U velikom strahu odreši knez Zosima, no ovaj ubrzo zatim predade duh svoj u ruke Gospoda svoga.

Sv. Teodor knez Jaroslavski

 Pravedan i milostiv, pred smrt primio shimnu i upokojio se 1298. god.

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 6:16-18 / 7:1

16. I kakvo js slaganje hrama Božijeg sa idolima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Useliću se u njih, i živjeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod.

17. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se nečistog, i ja ću vas primiti,

18. I biću vam otac. i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj.

1. Imajući, dakle, ovakva obećanja, o ljubljeni, očistimo sebe od svake nečistote tijela i duha, tvoreći svetinju u strahu Božijemu.

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 15:21-28

21. I izišavši odande Isus otide u krajeve tirske i sidonske.

22. I gle, žena Hananejka iziđe iz onih krajeva i povika mu govoreći: Pomiluj me, Gospode, sine Davidov, kćer moju mnogo muči đavo!

23. A on joj ne odgovori ni riječi. I pristupivši učenici njegovi moljahu ga govoreći: Otpusti je, jer viče za nama.

24. A on odgovarajući reče: Ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izrailjeva.

25. A ona pristupivši pokloni mu se govoreći: Gospode, pomozi mi!

26. A on odgovarajući reče: Nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima.

27. A ona reče: Da, Gospode! ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeze gospodara njihovih.

28. Tada odgovori Isus i reče joj: O ženo, velika je vjera tvoja; neka ti bude kako hoćeš! I ozdravi kći njena od onoga časa.