Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Četvrtak, 02.04. (20.03. po Starom kal.)

Prepodobni mučenici Jovan i dr.

Prepodobni mučenici Jovan i dr.

Prepodobni mučenici Jovan i drugi, iz obitelji svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od svetog Save srpskog, i obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan-danas postoji. Više puta napadat je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, no Promišlju Božjom, uvek je obnavljan i do danas sačuvan. U vreme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne hteše bežati, nego savetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše: "Mi smo odbegli iz sveta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove, sramota je sad da bežimo iz pustinje iz straha od ljudi. Ako budemo ubijeni ovde, bićemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovde da živimo". - I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružane Arape, kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strelama umrtve, a neke zatvore u pećinu svetog Save, pa nalože vatru na ulazu, te ih dimom uguše. I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo Onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Česno postradaše pred Vaskrs 796. godine u vreme cara Konstantina i Irine i patrijarha jerusalimskog Ilije. No ubrzo postiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajamnoj borbi svi izginu. To se dogodilo 796. godine.

Sveta mučenica Fotina

Sveta mučenica Fotina

To je ona žena Samarjanka koja je imala tu retku sreću da razgovara sa samim Gopodom Hristom na Jakovljevom bunaru kad Sihema (Jn 4, 1-42). Poverovavši u Gospoda, ona je posle pošla da propoveda NJegovo Jevanđelje, sa svoja dva sina, Viktorom i Josijom, i sa pet sestara koje se zvahu: Anatolija, Fota, Fotida, Paraskeva i Kiriakija. Došli su bili u Kartagenu u Africi. No budu osuđeni i u Rim dovedeni, u vreme cara Nerona, i u tamnicu bačeni. Božjim Promislom, kći Neronova Domnina dođe u dodir sa svetom Fotinom, i od ove bude obraćena u veru Hristovu. Posle tamnovanja svi postradaše radi Hrista. Fotina, koja je na bunaru prvi put bila obasjana svetlošću istine, bude bačena u bunar, gde skonča, i ode u besmrtno carstvo Hristovo.

RASUĐIVANJE

Ne kažnjava Bog grešnika zato što mu čini zadovoljstvo da uništi čoveka. Jer da mu to čini zadovoljstvo, On ne bi stvarao čoveka ni iz čega. Nego kažnjava grešnika iz više celishodnih domostrojnih razloga, od kojih su dva najočiglednija za nas: prvo, da bi ga kaznom popravio i na pravi put spasenja izveo, a drugo, da bi druge ustrašio da ne greše. Ovo isto misli sv. Isak kad kaže: "Pravedni mudrac je sličan Bogu, jer on kažnjava čoveka ne da bi mu se osvetio za greh nego, ili da ispravi čoveka, ili da druge ustraši." Neki obesni mladić, koji huljaše na Boga i na roditelje svoje, najedanput siđe s uma. Ceo grad. u kome življaše taj mladić. vide u tome kaznu Božju i ustraši se strahom Božjim. Mladića držahu vezana i zatvorena tri godine. A majka njegova plakaše gorko i moljaše se Bogu za sina. Jedne godine o Duhovima odvede majka svog ludog sina u manastir sv. Vasilija u Ostrogu. Posle molitava poludeli mladić ozdravi i dođe k sebi. Po tom se pokaja i posta uzorit čovek i pravi hrišćanin.

SOZERCANJE

Da sozercavam Gospoda Isusa na krstu raspeta n to:
1. kako teče krv iz NJegovnh ruku i kaplje na zemlju.
2. kako teče krv iz NJegovih nogu i sliva se na zemlju.
3. kako teče krv ispod NJegovog rebra i kaplje na zemlju.