Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 01.12. (18.11. po Starom kal.)

Sv. muč. Platon

Sv. muč. Platon

Od grada Ankire Galatijske; hrišćanin po rođenju i vaspitanju. Još u mladim godinama pokazivao veliko savršenstvo u svima dobrodeteljima. Platon ne skrivaše svoju veru u Hrista Gospoda, nego javno je propovedaše izobličavajućn idolopoklonike zbog klanjanja mrtvim tvarima mesto živome Tvorcu. Zbog toga bi izveden na sud pred načalnika Agripina, i bi mnogo istjazavan i mučen od ovoga. Kada ga načalnik poče savetovati, da izbegne smrt i sačuva život poklonjenjem idolima, odgovori mu Platon: „dve su smrti, jedna vremena a druga večna, tako dva su i života, jedan malovremeni a drugi beskonačni”. Tada Agripin udari na nj strašne muke. Između ostaloga naredi, te mu vrelu gvozdenu đulad metahu na obnaženo telo; po tom od kože mu kajiše skrajahu. „Muči me još ljuće, dovikivaše mučenik mučitelju, da se vidi jasno tvoja bezčovečnost i moje trpljenje”. Kada mučitelj napomenu mučeniku Platona filozofa kao neznabožačkog filozofa, reče mu mučenik: „niti sam ja sličan Platonu ni Platon meni, osim jedino po imenu. Ja učim i učim se mudrosti, koja je Hristova, a on je učitelj one mudrosti, koja je ludost pred Bogom.” Po tom bi Platon bačen u tamnicu, gde provede 18 dana bez hrane i vode. Kada se stražari zadiviše, da Platon mogaše živeti gladujući tako dugo, on im reče: „vi se sitite mesom a ja svetim molitvama; vas veseli vino a mene Hristos, loza istinita”. Bi najzad posečen mačem oko 266. god. i primi venac večne slave.

Sv. muč. Roman i Varul

Roman sveti beše đakon crkve Kesarijske. Jednom on revnosno propovedaše Jevanđelje u Antiohiji. Pa kada bi neki idolski praznik i načelnik Antiohijski Asklipijad htede ući u hram neznabožački da prinese žrtvu, Roman stade preda nj i reče mu: „grešiš, načelniče, kad ideš idolima, nisu idoli bogovi nego je Hristos jedini istiniti Bog”. Razjareni načelnik stavi Romana na muke, te sv. Roman bi bijen i strugan bez milosti. U tom času vide sv. Roman jedno dete, po imenu Varul, i reče Asklipijadu: „i ovo malo dete razumnije je od tebe matoroga, jer ono zna Boga pravoga a ti ne znaš”. Načalnik poče ispitivati Varula o veri, i Varul izreče svoju veru u Hrista Gospoda kao jedinog istinitog Boga na suprot lažnim idolima. Tada Asklipijad naredi te maloga Varula mačem posekoše a sv. Romana u tamnici udaviše 303. god. I tako oba ova mučenika naslediše carstvo Hristovo. 

Evanđelja

PRVA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU 3:1-13

1. Istinita je riječ: ako ko episkopstvo želi, dobro djelo želi.

2. Ali episkop treba da je bez mane, jedne žene muž, trezven, mudar, pošten, gostoljubiv, kadar da poučava;

3. Ne pijanica, ne ubojica, ne lihvar, nego krotak, miroljubiv, ne srebroljubiv;

4. Koji svojim domom dobro upravlja, ima poslušnu djecu sa svakom skromnošću;

5. A ako neko ne umije svojim domom upravljati, kako će se moći starati za Crkvu Božiju?

6. Ne novokršten, da se ne bi pogordio i upao u osudu đavolju.

7. A treba da ima i dobro svjedočanstvo od onih koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i zamku đavolju.

8. Tako i đakoni treba da budu čestiti, ne dvolični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi,

9. Koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti.

10. A i ovi da se prvo provjere, pa onda da služe, pošto su bez mane.

11. Tako i žene treba da su skromne, da ne klevetaju, trezvene, vjerne u svemu.

12. Đakoni da budu muževi jedne žene, koji dobro upravljaju djecom i svojim domovima.

13. Jer koji su dobro služili, stiču sebi dobar stepen i veliku smjelost u vjeri u Hristu Isusu.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 16:1-9

1. A učenicima svojim govoraše: Čovjek neki bješe bogat i imaše upravitelja, a ovaj bi oklevetan kod njega, da mu rasipa imanje.

2. I dozvavši ga reče mu: Šta to čujem za tebe? Položi račun kako si upravljao domom, jer više ne možeš njime upravljati.

3. A upravitelj doma reče u sebi: Šta da radim, jer gospodar moj oduzima od mene upravu? Kopati ne mogu, prositi stidim se.

4. Znam šta ću raditi da bi me primili u domove svoje kad mi se oduzme upravljanje.

5. I dozvavši redom dužnike gospodara svojega, reče prvome: Koliko ti duguješ gospodaru mojemu?

6. A on reče: Sto mjera ulja. I reče mu: Uzmi priznanicu svoju i sjedi te brzo napiši pedeset.

7. Potom reče drugome: A ti, koliko duguješ? A on reče: Sto vreća pšenice. I reče mu: Uzmi priznanicu svoju i napiši osamdeset.

8. I pohvali gospodar nepravednog upravitelja što vješto učini; jer su sinovi ovoga vijeka vještiji od sinova svjetlosti u svome naraštaju.

9. I ja vama kažem: Načinite sebi prijatelje bogatstvom nepravednim da bi vas kad osiromašite primili u vječna obitališta.

 

RASUĐIVANJE

Ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi (Mat. 5, 39), zapovedio je Gospod. To je najkraći i najjasniji izraz nauke o smirenosti. Ničega se zli demoni ne straše toliko kod čoveka kao smirenog ispunjavanja zapovesti Gospodnjih. U Aleksandriji beše neki bogataš i velmož, pa imaše ćerku mladu, u koju uđe zli duh, i ćerka siđe s uma. Reče neko očajnome ocu, da ćerku njegovu niko ne može isceliti osim monaha otšelnika, koji žive u pustinji, i u Aleksandriju dolaze s vremena na vreme radi prodaje kotarica, svoga rukodelja; no i od njih niko neće hteti ući u kuću bogataša velmože, ako im kaže zbog čega ih zove. Nego je najbolje da on kupi u njih kotarica, i pozove ih kući, da im plati, pa kad budu ušli u kuću, tada zamolite ih, da se pomole Bogu za svu čeljad u kući, daako tako Bog pomogne i isceli poludelu devojku. Posluša otac, ode na pazar u određeni dan, i nađe jednog učenika sv. Makarija, gde prodaje kotarice. On brzo kupi kotarice, i pozva monaha kući svojoj, da mu plati. Kada monah uđe u kuću, luda ćerka iznenadno iskoči pred monaha i snažno ga udari rukom po jednom obrazu. Ćutke monah brzo okrete i drugi obraz. U tom zli duh zavapi gorko i pobeže iz devojke. I devojka postade potpuno mirna i razumna. Kada se monah vrati u pustinju ispriča starcima, šta se sluči. I oni svi proslaviše Boga što darova toliku silu onome ko ispunjava zapovesti NJegove.
 

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno stvorenje sveta, i to:
1. kako petoga dana Bog stvori životinje što žive u vodi, i ptice nebeske u vazduhu;
2. kako ih blagoslovi Bog, da se rađaju i množe.

BESEDA

o ljubavi pretežnijoj od razuma
Poznati pretežniju od razuma ljubav
Hristovu (Ef. 3, 19).
LJubav koja preteže razum, prevazilazi naše pojimanje, to je ljubav Hristova. Niko ne može ni naslutiti ni kakvoću ni veličinu te ljubavi dok se Hristos u nj ne useli. Može li iko naslutiti ukus meda, ako nikad nije ustima svojim okusio med? Tek kad verom uđe Hristos u srce čoveku, čovek oseti neiskazani ukus ljubavi Hristove, sladosni i opojni miris njen, i nedosežnu sveobuhvatljivost njenu. Kao što čovek imajući Hrista u srcu dodiruje širinu i dužinu i dubinu i visinu poznanja mudrosti božanske, tako isto imajući Hrista u srcu čovek dodiruje beskrajnu pučinu božanske ljubavi Hristove. O braćo moja, kako su reči blede, kad treba govoriti o ljubavi Hristovoj, – nikad i nigde nisu bleđe i nemoćnije nego tu. Vaistinu šta se može govoriti pred takvim iznenađujućim dokazima ljubavi NJegove: stvori nas iz ljubavi, vaploti se iz ljubavi, iz ljubavi primi porugu i smrt nas radi iz ljubavi otvori nam nebo i objavi prigotovljenu nam slavu besmrtnu! No i ovo što smo nabrojali samo je nešto od svega onoga neiscrpnog bogatstva, slave, krasote i životvorne hrane, što se naziva ljubav Hristova. O kad bi se samo udostojili verom da se Gospod Isus useli u srca naša, da bi mogli okusiti ljubav NJegovu neopisanu!
O Gospode Isuse Hriste, živote naš, mudrosti naša i ljubavi naša, očisti nas i useli se u nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.