Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 01.05. (18.04. po Starom kal.)

Prepodobni Jovan

Prepodobni Jovan

Učenik sv. Grigorija Dekapolita. U vreme ikonoborne jeresi car Lav Jermenin stavi ovoga Jovana na muke zajedno sa njegovim učiteljem Grigorijem i sa sv. Josifom Pesmopiscem. Kada Grigorije skonča svoj zemaljski život, Jovan postade iguman manastira Dekapolitovog u Carigradu. Postavši iguman on usugubi svoj podvig radi carstva Božjeg. Skončao mirno oko 820 god. A po smrti sahrani ga sv. Josif česno blizu groba sv. Grigorija.

Sv. muč. Viktor, Zotik, Zinon, Akindin i Severijan.

Svi namučeni u vreme cara Dioklecijana. Behu neznabošci dok ne videše muke sv. Đorđa velikomučenika. No videći te muke, i hrabrost ovoga slavnog mučenika, i čudesa mnoga koja se pojaviše tada, oni primiše veru hrišćansku, za koju uskoro i postradaše, i slavom uvenčani biše.

Sv. muč. Jovan Novi Janjinski

Rodom iz Janjine, negdašnje prestonice cara Pira. Kada njegovi siromašni roditelji pomreše, tada se mladi Jovan preseli u Carigrad i tamo produži svoj zanat (jer zanatlija beše). Ne mnogo pre toga Turci behu osvojili Carigrad, i mnogi od hrišćana iz straha behu se odrekli Hrista i primili Muhamedovu veru. Sv. Jovan imaše svoju radnju baš među ovakvim poturicama. U koliko mladi Jovan više goraše ljubavlju prema Hristu Gospodu u toliko se jače ispoljavaše kao hrišćanin pred ovim izdajnicima Hrista. I poče se s njima prepirati o veri, pa najzad i ukorevati zbog izdaje Hrista. Tada ga oni odvukoše pred sud i lažno optužiše kao tobož da je on bio ranije primio Islam, pa se sad ponovo vratio u hrišćanstvo. Pošto bi mučen i tučen štapovima i gvozdenim šipkama, vrgoše ga u tamnicu. Drugi dan — beše dan Vaskrsa Hristova — ponovo ga povedoše na istjazanje, a Jovan izađe radosno pevajući: „Hristos voskrese iz mrtvih!" Mučiteljima svojim on hrabro reče: „činite što hoćete, da bi me što pre poslali iz ovog kratkovremenog života u život večni: rob sam Hristov, Hristu sledujem, za Hrista umirem, da bi s NJim živeo!" Posle toga Jovan bi vezan u sindžire i doveden na spalište. Videći oganj veliki, spremljen za njega, Jovan sam potrča i skoči u plamen. A mučitelji njegovi smotrivši kako on voli smrt u ognju, izvukoše ga iz ognja i osudiše na posečenje mačem. Kada mu odsekoše glavu, baciše i glavu i telo u oganj. Docnije hrišćani razgrnuše pepeo i sabraše neke ostatke njegovih česnih i čudotvornih moštiju, i sahraniše ih u Velikoj Crkvi u Carigradu. Tako skonča smrću mučeničkom i primi slavni mučenički venac sveti Jovan Janjinski 18 aprila 1526 g

Evanđelja

Vaskrs – Vaskrsenje Hristovo

 

Jn. 1. 1-17

(Zač. 1).

1. U početku bješe Logos (Riječ), i Logos bješe u Boga, i Logos bješe Bog.

2. On bješe u početku u Boga.

3. Sve kroz njega postade, i bez njega ništa ne postade što je postalo.

4. U njemu bješe život, i život bješe svjetlost ljudima.

5. I svjetlost svijetli u tami, i tama je ne obuze.

6. Bi čovjek poslan od Boga, po imenu Jovan.

7. Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči o svjetlosti, da svi vjeruju kroz njega.

8. On ne bješe svjetlost, nego da svjedoči o svjetlosti.

9. Bješe svjetlost istinita koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet.

10. U svijetu bješe, i svijet kroz njega postade, i svijet ga ne pozna.

11. Svojima dođe, i svoji ga ne primiše.

12. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo;

13. Koji se ne rodiše od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževljeve, nego od Boga.

14. I Logos postade tijelo i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorodnoga od Oca, pun blagodati i istine.

15. Jovan svjedoči o njemu i viče govoreći: Ovo je onaj za koga rekoh: koji za mnom dolazi ispred mene je, jer prije mene bješe.

16. I od punoće njegove mi svi primismo, i blagodat na blagodat.

17. Jer se Zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista.