Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Sreda, 01.05. (18.04. po Starom kal.)

Prepodobni Jovan

Prepodobni Jovan

Učenik sv. Grigorija Dekapolita. U vreme ikonoborne jeresi car Lav Jermenin stavi ovoga Jovana na muke zajedno sa njegovim učiteljem Grigorijem i sa sv. Josifom Pesmopiscem. Kada Grigorije skonča svoj zemaljski život, Jovan postade iguman manastira Dekapolitovog u Carigradu. Postavši iguman on usugubi svoj podvig radi carstva Božjeg. Skončao mirno oko 820 god. A po smrti sahrani ga sv. Josif česno blizu groba sv. Grigorija.

Sv. muč. Viktor, Zotik, Zinon, Akindin i Severijan.

Svi namučeni u vreme cara Dioklecijana. Behu neznabošci dok ne videše muke sv. Đorđa velikomučenika. No videći te muke, i hrabrost ovoga slavnog mučenika, i čudesa mnoga koja se pojaviše tada, oni primiše veru hrišćansku, za koju uskoro i postradaše, i slavom uvenčani biše.

Sv. muč. Jovan Novi Janjinski

Rodom iz Janjine, negdašnje prestonice cara Pira. Kada njegovi siromašni roditelji pomreše, tada se mladi Jovan preseli u Carigrad i tamo produži svoj zanat (jer zanatlija beše). Ne mnogo pre toga Turci behu osvojili Carigrad, i mnogi od hrišćana iz straha behu se odrekli Hrista i primili Muhamedovu veru. Sv. Jovan imaše svoju radnju baš među ovakvim poturicama. U koliko mladi Jovan više goraše ljubavlju prema Hristu Gospodu u toliko se jače ispoljavaše kao hrišćanin pred ovim izdajnicima Hrista. I poče se s njima prepirati o veri, pa najzad i ukorevati zbog izdaje Hrista. Tada ga oni odvukoše pred sud i lažno optužiše kao tobož da je on bio ranije primio Islam, pa se sad ponovo vratio u hrišćanstvo. Pošto bi mučen i tučen štapovima i gvozdenim šipkama, vrgoše ga u tamnicu. Drugi dan — beše dan Vaskrsa Hristova — ponovo ga povedoše na istjazanje, a Jovan izađe radosno pevajući: „Hristos voskrese iz mrtvih!" Mučiteljima svojim on hrabro reče: „činite što hoćete, da bi me što pre poslali iz ovog kratkovremenog života u život večni: rob sam Hristov, Hristu sledujem, za Hrista umirem, da bi s NJim živeo!" Posle toga Jovan bi vezan u sindžire i doveden na spalište. Videći oganj veliki, spremljen za njega, Jovan sam potrča i skoči u plamen. A mučitelji njegovi smotrivši kako on voli smrt u ognju, izvukoše ga iz ognja i osudiše na posečenje mačem. Kada mu odsekoše glavu, baciše i glavu i telo u oganj. Docnije hrišćani razgrnuše pepeo i sabraše neke ostatke njegovih česnih i čudotvornih moštiju, i sahraniše ih u Velikoj Crkvi u Carigradu. Tako skonča smrću mučeničkom i primi slavni mučenički venac sveti Jovan Janjinski 18 aprila 1526 g

Evanđelja

Vaskrs – Vaskrsenje Hristovo

 

Jn. 1. 1-17

(Zač. 1).

1. U početku bješe Logos (Riječ), i Logos bješe u Boga, i Logos bješe Bog.

2. On bješe u početku u Boga.

3. Sve kroz njega postade, i bez njega ništa ne postade što je postalo.

4. U njemu bješe život, i život bješe svjetlost ljudima.

5. I svjetlost svijetli u tami, i tama je ne obuze.

6. Bi čovjek poslan od Boga, po imenu Jovan.

7. Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči o svjetlosti, da svi vjeruju kroz njega.

8. On ne bješe svjetlost, nego da svjedoči o svjetlosti.

9. Bješe svjetlost istinita koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet.

10. U svijetu bješe, i svijet kroz njega postade, i svijet ga ne pozna.

11. Svojima dođe, i svoji ga ne primiše.

12. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji vjeruju u ime njegovo;

13. Koji se ne rodiše od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževljeve, nego od Boga.

14. I Logos postade tijelo i nastani se među nama, i vidjesmo slavu njegovu, slavu kao Jedinorodnoga od Oca, pun blagodati i istine.

15. Jovan svjedoči o njemu i viče govoreći: Ovo je onaj za koga rekoh: koji za mnom dolazi ispred mene je, jer prije mene bješe.

16. I od punoće njegove mi svi primismo, i blagodat na blagodat.

17. Jer se Zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista.

Sreda Svetle nedelje

 

JN. 1. 35-51

           (Zač. 4).

35. Sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih.

36. I ugledavši Isusa gdje ide, reče: Gle, Jagnje Božije!

37. I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.

38. A Isus obazrevši se i vidjevši ih, gdje idu za njim, reče im: Šta tražite? A oni mu rekoše: Ravi, što prevedeno znači: učitelju, gdje stanuješ?

39. Reče im: Dođite i vidite! I otidoše, i vidješe gdje stanuje; i ostadoše kod njega onaj dan. A bijaše oko desetoga časa.

40. A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i odoše za njim bijaše Andrej, brat Simona Petra.

41. On nađe najprije brata svojega Simona, i reče mu: Našli smo Mesiju, što prevedeno znači: Hristos.

42. I dovede ga Isusu. I Isus pogledavši na njega reče: Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, što znači Petar.

(Zač. 5).

43. Sutradan htjede Isus izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: Hajde za mnom!

44. A Filip bješe iz Vitsaide, iz grada Andrejeva i Petrova.

45. Filip nađe Natanaila i reče mu: Našli smo onoga za koga pisa Mojsej u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josifova, Nazarećanina.

46. I reče mu Natanailo: Iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi!

47. A Isus vidje Natanaila gdje dolazi k njemu i reče za njega: Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva.

48. Reče mu Natanailo: Otkuda me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: Prije nego te pozva Filip, vidjeh te kad bijaše pod smokvom.

49. Odgovori Natanailo i reče mu: Ravi, ti si Sin Bo-žiji, ti si car Izrailjev.

50. Odgovori Isus i reče mu: Zato što ti kazah da te vidjeh pod smokvom, vjeruješ? Vidjećeš više od ovoga.

51. I reče mu: Zaista, zaista vam kažem: od sada ćete vidjeti nebo otvoreno i anđele Božije kako uzlaze i silaze na Sina Čovječijega.